• lv

Vecpiebalgas novads

57° 3' 37.20816", 25° 48' 58.17312"

CELMI, Cēsu rajona Vecpiebalgas pagasta zemnieku saimniecība
Vecpiebalgas nov., Vecpiebalgas pag., "Celmi"
piena-gaļas lopkopība
Cēsu rajona Andra Lapseļa individuālais uzņēmums
Vecpiebalgas nov., Vecpiebalgas pag., "Dārznieki"
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64164302
Cēsu rajona Taurenes pagasta A.Driķes individuālais uzņēmums
Vecpiebalgas nov., Taurenes pag., "Kalna Cimbuļi"
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Cēsu rajona T.Traubergas individuālais uzņēmums
Vecpiebalgas nov., Taurenes pag., Taurene, Gaujas iela 4-29
Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas (43.39, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64166791
Chill Up, SIA
Vecpiebalgas nov., Vecpiebalgas pag., "Raskumi"
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 22013324
CIMBUĻI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vecpiebalgas nov., Taurenes pag., "Kalna Cimbuļi"
Aitu un kazu audzēšana (01.45, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64107722
CIMDU CEĻŠ
Vecpiebalgas nov., Dzērbenes pag., "Lejnieki"
lauku vides attīstība, lauku kultūrvides veidošana;
akvakultūras attīstība un popularizēšana Latvijā;
akvakultūras inovāciju un mācību centra izveide un darbība Vecpiebalgas novada Dzērbenē "Lejniekos";
Latvijas akvakultūras produkcijas reklamēšana un jauna noieta tirgus sekmēšana ārpus valsts robežām, piedalīšanās starptautiskās un vietēja mēroga izstādēs;
akvakultūras zinātniskie pētījumi;
tautas daiļamata meistares Jettes Užānes daiļrades popularizēšana;
kultūras centra un muzeja izveide, un darbība Vecpiebalgas novada Dzērbenē "Lejniekos";
izglītības, sporta un kultūras pasākumu organizēšana;
radošās nodarbības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
radošās darbnīcas un mākslas terapija
Telefons
+371 29233377
CIRCEŅI, Dzērbenes pagasta A.Slaidiņa zemnieku saimniecība
Vecpiebalgas nov., Dzērbenes pag., Dzērbene, "Vīksnas"
Curonians, SIA
Vecpiebalgas nov., Dzērbenes pag., Dzērbene, "Pīlādzīši"
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Parketa paneļu ražošana (16.22, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26667992
DAA, SIA
Vecpiebalgas nov., Vecpiebalgas pag., Vecpiebalga, "Apšu Grava"
Citur neklasificēta pārtikas mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.29, versija 2.0) (Avots: VID)
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64164228
+371 29514143
DABARI, Cēsu rajona Taurenes pagasta zemnieku saimniecība
Vecpiebalgas nov., Taurenes pag., "Dabari"
lopkopība
augkopība
biškopība
sabiedriskā ēdināšana
tirdzniecība
lauksaimniecības produkcijas pārstrāde
organizēta atpūta
DACE ŠTĀLE, IK
Vecpiebalgas nov., Vecpiebalgas pag., Vecpiebalga, Gaismas iela 2
Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (47.99, versija 2.0) (Avots: CSP)
DARBNĪCAS MEIRĒNI, IK
Vecpiebalgas nov., Vecpiebalgas pag., "Meirēni"
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
DHI SERVICE, SIA
Vecpiebalgas nov., Vecpiebalgas pag., "Ezerkrasti"
Kempingu, atpūtas transportlīdzekļu laukumu un apdzīvojamo autopiekabju laukumu darbība (55.30, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29264433
DIŽOZOLI, Cēsu rajona Vecpiebalgas pagasta zemnieku saimniecība
Vecpiebalgas nov., Vecpiebalgas pag.
graudkopība
Dižozolu nams, Biedrība
Vecpiebalgas nov., Dzērbenes pag., Dzērbene, "Dižozoli" - 6
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšana un apsaimniekošana Telefons
+371 27716733
DREIKAS, Cēsu rajona Dzērbenes pagasta zemnieku saimniecība
Vecpiebalgas nov., Dzērbenes pag.
lauksaimniecība
DŪMKALNI, Kaives pagasta zemnieku saimniecība
Vecpiebalgas nov., Kaives pag., "Dūmkalni"
lauksaimniecība
DZĒRBENE, Mednieku klubs
Vecpiebalgas nov., Dzērbenes pag., Dzērbene, "Līdumi"
Saglabāt un turpināt, īstenot Dzērbenes pagasta mednieku kolektīva tiesības un tradīcijas, jo sabiedriskā organizācija "Mednieku klubs "Dzērbene"" 1997.gadā tika dibināta ar mērķi būt kā Dzērbenes pagasta mednieku kolektīva tiesību un tradīciju pārņēmēja un pārmantotāja, jo medības tiek rīkotas medību platībās, kur vēsturiski medījuši Dzērbenes pagasta mednieku kolektīva biedri. Medību un makšķerēšanas organizēšana;medību saimniecības attīstība, lai nodrošinātu medījamo dzīvnieku sugu populāciju, genofonda un medījamo dzīvnieku apdzīvotās vides aizsardzību un saglabāšanu;veicināt jauno mednieku un makšķernieku apmācību;veicināt lauku tūrisma attīstību. Telefons
+371 26596565
DZĒRBENE-SERVISS, Lauksaimniecības kooperatīvā sabiedrība
Vecpiebalgas nov., Dzērbenes pag.
lauksaimniecības mašīnu remonts, iegāde, apkope
mehanizētie lauksaimniecības darbi
u.c. statūtos paredzētā darbība
Telefons
+371 64166302
DZĒRBENES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Vecpiebalgas nov., Dzērbenes pag., Dzērbene, "Evanģēliski luteriskā baznīca"
Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus;
regulāri noturēt dievkalpojumus;
gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei;
rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē;
veikt diakonijas un misijas darbu;
sniegt kristīgās izglītības iespējas;
piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā;
dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā
Dzērbenes mežsaimnieks, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vecpiebalgas nov., Dzērbenes pag., Dzērbene, Ausekļa iela 7
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 27716733
Dzērbenes pagasta piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība
Vecpiebalgas nov., Dzērbenes pag.
Piena pārstrāde un siera ražošana (10.51, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64166414
Dzērbenes sēta, IK
Vecpiebalgas nov., Dzērbenes pag., Dzērbene, "Griezītes"
Cita veida ēdināšanas pakalpojumi (56.29, versija 2.0) (Avots: CSP)
DZINTARI, Cēsu rajona Dzērbenes pagasta zemnieku saimniecība
Vecpiebalgas nov., Dzērbenes pag., "Dzintari"
augļkopībalopkopība
DZIRNAVAS, Vecpiebalgas novada A.Traidāsa zemnieka saimniecība
Vecpiebalgas nov., Kaives pag., "Dzirnavas"
Telefons
+371 29213828
E-pasts
info@dzirnavas.lv
Dzirnavnieks, Mednieku klubs
Vecpiebalgas nov., Kaives pag., "Dzirnavas"
Organizēt ilgspējīgu medību saimniecību kluba medību teritorijā;
Apvienot individuālos medniekus kopīgai medību organizēšanai, biotehnisko pasākumu veikšanai, medību saimniecības labiekārtošanai, kultūras, sporta un atpūtas vajadzību apmierināšanai;
Nodrošināt kluba biedriem maksimāli izdevīgos noteikumos piedalīties medījamo dzīvnieku un putnu medībās;
Nodrošināt racionālu medību fonda izmantošanu, samazināt zaudējumus citām saimniecības nozarēm;
Nodrošināt meža dzīvniekiem normālu dzīves vidi, apkarot malu medniecību;
Pārstāvēt mednieku intereses, aizstāvēt viņu likumīgās prasības, intereses un iniciatīvu valsts institūcijās, organizācijās un pie privātpersonām.
Telefons
+371 29213828
E3 Tehnika, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vecpiebalgas nov., Inešu pag., "Kalna Paulēni"
Būvniecības mašīnu un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.32, versija 2.0) (Avots: VID)
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 28357200
Ecogreen, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vecpiebalgas nov., Inešu pag., "Vecroņi"
Dārzeņu audzēšana (01.13, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Augļu un dārzeņu vairumtirdzniecība (46.31, versija 2.0) (Avots: GP2015)
EGĻUPES, Cēsu rajona Taurenes pagasta zemnieku saimniecība
Vecpiebalgas nov., Taurenes pag., "Egļupes"
piena-gaļas ražošana