• lv

Vārkavas novads

56° 14' 47.66784", 26° 33' 59.17356"

Kannu Koks, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vārkavas nov., Upmalas pag., Divkle, "Kannas"
Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība (46.73, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26081118
KĀRKLIŅI, Rožkalnu pagasta zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., "Kārkliņi"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29343561
KASO PLUS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vārkavas nov., Upmalas pag., Vecvārkava, Vītolu iela 2
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29342071
KASTAŅI, Vārkavas pagasta zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Vārkavas pag., Jezupova
lauksaimniecības produktu ražošana
KAULIŅI, Upmalas pagasta zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Upmalas pag., Upes Čeirāni
lauksaimniecības produkcijas ražošana, realizācija
ĶIRŠI, Rožkalnu pagasta zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., "Ķirši"
lauksaimniecības produktu ražošana
KLAPARI, Zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Vārkavas pag., Mazie Klapari
lauksaimniecības produkcijas ražošana, realizācija
mežistrāde
KLAUCĀNI, Vārkavas pagasta Ē.Kļavinska zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Vārkavas pag., Gavariškas, "Klaucāni"
KĻAVAS, Zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Vārkavas pag., Piliškas, "Kļavas"
lauksaimniecības produktu ražošana
KĻAVAS, Rožkalnu pagasta zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., Arendole, "Kļavu mājas"
KĻAVIŅI, Upmalas pagasta zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Upmalas pag., "Kļaviņi"
lauksaimniecības produktu ražošana, realizācija
KOLOSS, Vārkavas pagasta zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Vārkavas pag., Mazie Klapari
lauksaimniecības produktu ražošana
KRĒSLAS, Upmalas pagasta zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Upmalas pag., Zosini, "Krēslas"
lauksaimniecības produktu ražošana, pārstrāde un realizācija
KROMVALDI, Zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Vārkavas pag., Šaripauka
lauksaimniecības produktu ražošana, realizācija
KRŪMIŅU MĀJAS, Zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., "Krūmiņu mājas"
lauksaimniecības produktu ražošana
KRUSTI, Preiļu rajona zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Vārkavas pag., Lielo Klaparu s., "Krusti"
lauksaimniecības produkcijas ražošana, realizācija
LĀČOZOLI, Zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Upmalas pag.
lauksaimniecības produkcijas ražošana, realizācija
Land, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vārkavas nov., Upmalas pag., Vanagi
Citu viengadīgo kultūru audzēšana (01.19, versija 2.0) (Avots: GP2013, CSP)
Daudzgadīgo kultūru audzēšana (01.2, versija 2.0) (Avots: GP2013)
Augu pavairošana (01.30, versija 2.0) (Avots: GP2013)
Augkopības papilddarbības (01.61, versija 2.0) (Avots: GP2013)
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90, versija 2.0) (Avots: GP2013)
Citur neklasificēta izglītība (85.59, versija 2.0) (Avots: GP2013)
Mākslas palīgdarbības (90.02, versija 2.0) (Avots: GP2013)
Citur neklasificētu organizāciju darbība (94.99, versija 2.0) (Avots: GP2013)
Telefons
+371 29540403
LAPSAS, Zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Rožkalnu pag.
lauksaimniecības produktu ražošana
zemnieku saimniecību materiļi tehnisk āpgāde
autotransporta remonts
autotransporta pakalpojumi
kokizstrāde
komercpakalpojumi un tirdznioecība
Latgales Dravnieks, IK
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., Dubenca, "Dubenca Divi"
Citu dzīvnieku audzēšana (01.49, versija 2.0) (Avots: VID)
Latgales ekoprodukti, Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., Salenieki
Lauksaimniecības izejvielu, dzīvu lopu, tekstilizejvielu un pusfabrikātu vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Augļu un dārzeņu vairumtirdzniecība (46.31, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29159452
Latgolys partizanu pulks
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., Arendole, "Arendoles muiža"
1. Dažādu tūrisma, kultūrvēsturisku muzeja ekspozīciju un labdarības pasākumu organizēšana un vadīšana;
2. Latgales reģiona vēstures notikumu izpēte, filmu studija un preses izdevniecība;
3. Latgales reģiona kara un citu vēsturisku notikumu rekonstrukcija;
4. Pasaules karos un partizāņu gaitās kritušo karavīru apbedījumu vietu meklēšana, pārapbedīšana, piemiņas vietu veidošana un kopšana;
5. Citas ar likumdošanu atļautās darbības.
Telefons
+371 29229713
E-pasts
arvids.turlajs@inbox.lv
LAUNAGI, Upmalas pagasta zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Upmalas pag., Mikalavas s.
lauksaimniecības produktu ražošana Telefons
+371 65350364
LAUSKI, Upmalas pagasta zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Upmalas pag., Lauski, "Lauski"
LIELAVOTI, Zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., Lielie Stradiški

lauksaimniecības produktu ražošana
LIEPIŅAS, Zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Rožkalnu pag.
laukkopība
lopkopība
LIEPSALDES, Rožkalnu pagasta zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., Strodi, "Liepsaldes"
LIEPUDRUVAS, Vārkavas pagasta zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Vārkavas pag., Ksaverinova, "Liepas Druva"
Ligzda, Ģimenes palīdzības centrs
Vārkavas nov., Vārkavas pag., Vārkava, Kovaļevsku iela 5
Apzināt ģimenes problēmas, apgūt šo problēmu cēloņus un
atbilstoši izstrādāt darbības programmas kultūras un
pašizglītības jomās, tādējādi sekmējot pagasta iedzīvotāju
iesaistīšanos sabiedriskajā apritē;
nodarboties ar sociālās palīdzības sniegšanu bērniem un jauniešiem no nelabvēlīgajām un mazturīgajām ģimenēm, veciem ļaudīm u.c.,
sadarbībā ar skolu veikt konsultācijas bērnu vecākiem, nodrošināt iedzīvotāju interešu izglītību, organizēt nodarbības pirmskolas vecuma bērnu sagatavošanai skolai;
popularizēt centra darbību masu informācijas līdzekļos;
sadarboties ar citām biedrībām;
Telefons
+371 28715317
LINVEJAS, Zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., "Linvejas"
lauksaimniecības produktu ražošana