• lv

Valkas novads

57° 46' 27.804", 26° 1' 1.218"

CELLĪŠI UN PARTNERI, SIA
Valkas nov., Vijciema pag., Vijciems, "Cellīši"
Citu mēbeļu ražošana (31.09, versija 2.0) (Avots: VID)
Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana (16.23, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64781367
+371 29195214
CEĻTEKAS, Ērģemes pagasta E. Koltova zemnieka saimniecība
Valkas nov., Ērģemes pag., "Koliņi"
CERĪBA, Valkas pilsētas dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība
Valkas nov., Valka, Raiņa iela 5
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29486300
Cerība nākotnei
Valkas nov., Valka, Varoņu iela 37A - 6
Veicināt no alkohola atkarības brīvas sabiedrības veidošanos;
Sniegt palīdzību no alkohola atkarīgiem cilvēkiem un viņu ģimenes locekļiem.
Telefons
+371 27817002
CIRCEŅI, Valkas rajona Valkas pagasta zemnieku saimniecība
Valkas nov., Valkas pag., "Circeņi"
lopkopība
graudkopība
ČOMBE, SIA
Valkas nov., Kārķu pag., Kārķi, "Māja Nr. 1" - 3
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: GP2014)
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 25600497
Construction team LV, IK
Valkas nov., Valka, Raiņa iela 18-23
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Crassa Bērziņa, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Valkas nov., Valka, Ausekļa iela 4
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26472727
CUNCI, Valkas rajona Zvārtavas pagasta zemnieku saimniecība
Valkas nov., Zvārtavas pag., "Cunci"
graudkopība
sakņkopība
DAIME, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Valkas nov., Vijciema pag., Vijciems, "Beverīnas" - 1
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: GP2014, CSP)
DAK visual, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Valkas nov., Valkas pag., "Dzelzceļa ēka 162. km"
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26408210
Dalderi, Ērģemes pagasta zemnieku saimniecība
Valkas nov., Ērģemes pag., "Purgaiļi"
graudkopībalopkopībadārzeņkopībalauksaimniecībamežizstrāde
DAMBĪŠI, Valkas rajona Ērģemes pagasta zemnieku saimniecība
Valkas nov., Ērģemes pag.
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29116045
DAMBĪŠI, Valkas rajona Kārķu pagasta zemnieku saimniecība
Valkas nov., Kārķu pag., "Dambīši"
lauksaimniecībatransporta pakalpojumi
DĀŅKALNI, Valkas rajona Kārķu pagasta zemnieku saimniecība
Valkas nov., Kārķu pag., "Dāņkalni"
lopkopība
graudkopība
būvmateriālu ražošana
DD TOOLS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Valkas nov., Valka, Merķeļa iela 23 - 9
Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (47.99, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26338465
DEFUSE KIT, SIA
Valkas nov., Zvārtavas pag., "Lejaskurpnieki"
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29222124
DEKSME, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Valkas nov., Valkas pag., "Oškalni"
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26424276
DEMONS, Individuālais komersants
Valkas nov., Valka, Ausekļa iela 2 - 18
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64723062
DentaNata, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Valkas nov., Valka, Friča Roziņa iela 1 - 1
Zobārstu prakse (86.23, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29204859
DGR INVESTMENTS, SIA
Valkas nov., Valkas pag., "Oškalni"
Automobiļu rezerves daļu un piederumu vairumtirdzniecība (45.31, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
DIENA, S.Drožžinas individuālais uzņēmums
Valkas nov., Valka, Merķeļa iela 23-9
kafejnīcas un sabiedriskās ēdināšanas paklapojumi
starpniecība
kulinārijas izstrādājumu izgatavošana
tirdzniecība
ārējā ekonomiskā darbība
importa un eksporta operācijas


Telefons
+371 64723855
Dienavas individuālais zobārstniecības uzņēmums
Valkas nov., Valka, Varoņu iela 24
Zobārstu prakse (86.23, versija 2.0) (Avots: CSP)
DIMANTI, Valkas rajona Valkas pagasta zemnieku saimniecība
Valkas nov., Valkas pag., "Dimanti"
lauksaimnieciskā ražošana
DĪVA PLUS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Valkas nov., Ērģemes pag., "Vīciepi"
Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi (96.02, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26579390
DIVI A, SIA
Valkas nov., Valka, Vienības gatve 5
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: VID)
Automobiļu rezerves daļu un piederumu mazumtirdzniecība (45.32, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64781220
+371 29177174
Dižliepas, Dzīvokļu īpašnieku un īrnieku biedrība
Valkas nov., Ērģemes pag., Ērģeme, "Liepas 1" - 5
1. Nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, kas atrodas "Liepas 1" un "Liepas 2" Ērģemes pagasts, Valkas novads koplietošanas telpu, koplietošanas inženiertīklu un komunikāciju, ēkas daļu un dzīvojamo māju piederīgās zemes un būvju apsaimniekošanu, labiekārtošanu un pienācīgu uzturēšanu, kā arī pārstāvēt dzīvokļu īpašniekus jautājumos, kas saistīti ar minēto māju kopīpašuma pārvaldīšanu un attīstības perspektīvām.
2. Sekmēt efektīvu saimniecisko darbību un veikt citas darbības, kas saistītas ar dzīvojamo māju pārvaldīšanas nepārtrauktību, atbilstoši dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku gribai un maksātspējai.
3. Biedrība attiecībā pret pārvaldībā ņemtajām ēkām vai būvēm un teritoriju veic Pārvaldnieka funkcijas atbilstoši Lat vijas Republikas likumam "Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums" un līgumam par "Dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un kopīpašuma apsaimniekošanu".
4. Biedrībai ir tiesības veikt arī citu saimniecisko darbību, lai sasniegtu biedrības mērķus. Biedrības veiktās saimnieciskās darbības par atlīdzību, teritorijā ārpus pārvaldībā pārņemtā īpašuma veicamas saskaņā ar atsevišķi noslēgtu līgumu starp Biedrību un tās pakalpojumu pircēju. Iegūtie līdzekļi novirzāmi Biedrības fonda papildināšanai.
DIŽUPES, Valkas rajona Kārķu pagasta zemnieku saimniecība
Valkas nov., Kārķu pag., "Dižupes"
lopkopība
augkopība
cūkkopība
sakņkopība
graudkopība
tirdzniecība
mežizstrāde
kokapstrāde
D.K.V., E.Cīruļa individuālais uzņēmums
Valkas nov., Valka, Parka iela 2 k-4 -34
tirdzniecība
starpniecība
autoserviss
transporta pakalpojumi
bartera darījumi
ārējā ekonomiskā darbība
ražošana
Telefons
+371 64722519
DOBUMI, Valkas rajona Zvārtavas pagasta zemnieku saimniecība
Valkas nov., Zvārtavas pag., "Dobumi"
lopkopība.