• lv

Strenču novads

57° 37' 21.16956", 25° 48' 17.31096"

CEĻU KOMFORTS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Strenču nov., Plāņu pag., "Ežmalas"
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 64231636
E-pasts
info@celukomforts.lv
CERĪBAS PAKĀPIENS
Strenču nov., Seda, Meža iela 4
Veicināt personu izglītošanu, lai uzlabotu un attīstītu to spējas profesionālajās jomās un veicināt Sedas jauniešu, un pārējo iedzīvotāju, līdzdalību un personīgo izaugsmi, kā arī viņu pilnvērtīgu iekļaušanos sociālajās, politiskajās un kultūras norisēs vietējā, valsts un starptautiskajā mērogā. Bez tam mērķis ir veicināt teritorijas ilgtspējīgu attīstību un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, lai mazinātu nabadzību un sociālo izslēgtību.
Veicināt tās biedru izglītību un atbalstīt zināšanu un prasmju paplašināšanu profesionālajās jomās.
Iedrošināt tās biedrus uz brīvu apmaiņu ar paņēmieniem, pieejām un problēmu risinājumiem profesionālajās jomās.
Veicināt adekvātu komunikāciju, lai turētu biedrus lietas kursā par tiem aktuālajiem notikumiem profesionālajās jomās, kas varētu noderēt biedriem.
Izveidot sociālo māju mazturīgajiem pilsētas iedzīvotājiem.
Piesaistīt un ieinteresēt vietējos iedzīvotājus aktīvi piedalīties pilsētas veidola izveidošanā.
Telefons
+371 29323540
Cinema Island SEDA
Strenču nov., Strenči, Valkas iela 16
1. Fizisko un juridisko personu ziedotās naudas, kā arī Biedrības pārējo līdzekļu un mantas izlietošana sabiedrības vajadzībām.2. Sabiedrību izglītojošo raidījumu veidošana;3. kino, televīzijas un fotomākslas popularizēšana;4. izglītojošu sabiedrisku pasākumu organizēšana, jauniešu un pieaugušo apmācīšana praktisku iemaņu iegūšanai nozarēs, kas saistītas ar kino, televīzijas un fotomākslas nozarēm, t.sk.apmācības organizēšana meistardarbnīcās;5. sadarbība ar starpvalstu speciālistiem, māksliniekiem;6. Kino un televīzijas projektu producēšana;7. masu pasākumu organizēšana, kas saistīta ar veselīga dzīvesveida popularizēšanu;8. Dažādu mākslas nozaru popularizēšana visās vecuma grupās, ar to saistītu nometņu organizēšana un vadīšana.9. tūrisma attīstības aktivizēšana Strenču novadā, piesaistot Strenču novada domi, vietējos uzņēmējus un iedzīvotājus, veidojot jaunus tūrisma apskates objektus, organizējot talkas esošo apskates vietu sakārtošanai, izstrādājot tūrisma maršrutus;10. Eiropas fondu finansējuma piesaiste Strenču novadam;11. iespēju nodrošināšana sabiedrībai nodarboties ar dažāda veida fiziskām aktivitātēm, piedalīties veselību veicinošos pasākumos;12. tūrisma un pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana;13. cilvēkresursu attīstības atbalstīšana ( t.sk. apmācību un atbalstīšanas programmu koordinācija un vispārējā vadība). Telefons
+371 26300243
DAIBES, Valkas rajona Plāņu pagasta zemnieku saimniecība
Strenču nov., Plāņu pag., "Daibes"
lauksaimnieciskā ražošana
DAIBES, Valkas rajona Plāņu pagasta zemnieku saimniecība
Strenču nov., Plāņu pag., "Daibes"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29259857
DAIŽI, Valkas rajona Plāņu pagasta zemnieku saimniecība
Strenču nov., Plāņu pag., "Daiži"
Lauksaimniecības produkcijas ražošana, pārstrāde, iepirkšana un realizācija;
transporta līdzekļu tehniskā apkope un remonts;
transporta pakalpojumi;
maksas pakalpojumi;
visu veida tirdzniecība, starpniecība;
sabiedriskā ēdināšana;
mežizstrāde, kokapstrāde;
celtniecība, remonta un montāžas darbi;
ārējā ekonomiskā darbība;
cita LR likumdošanā neaizliegta uzņēmējdarbība.
DAMBĪŠI, Valkas rajona Jērcēnu pagasta zemnieku saimniecība
Strenču nov., Jērcēnu pag., "Dambīši"
lopkopība
graudkopība
DANKIERI, Valkas rajona Jērcēnu pagasta zemnieku saimniecība
Strenču nov., Jērcēnu pag., "Dankieri"
piena lopkopība
graudkopība
dārzeņkopība
DAN un NESI, SIA
Strenču nov., Seda, Celtnieku iela 2
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 24804826
Dari 2 pati, SIA
Strenču nov., Strenči, Kārļa iela 2 - 2
Pārējo virsdrēbju ražošana (14.13, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
DĀRZNIEKI, Valkas rajona Jērcēnu pagasta zemnieku saimniecība
Strenču nov., Jērcēnu pag., "Dārznieki"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29342819
Delizia-M, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Strenču nov., Plāņu pag., "Mežkalni 1"
Gatavu ēdienu ražošana (10.85, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29977002
DIMANTS, G.Meļķa individuālais uzņēmums
Strenču nov., Jērcēnu pag., "Mežvijas" 14
visa veida tirdzniecība
transporta pakalpojumi
bartera darījumi
sabiedriskā ēdināšana
kultūras pasākumu rīkošana
starpniecība
video seansu aorganizēšana
video noma
pārtikas produktu ražošana un realizācija, iepirkšana
DORES, Valkas rajona Plāņu pagasta zemnieku saimniecība
Strenču nov., Plāņu pag., "Dores"
biškopība
DUNA 38, SIA
Strenču nov., Strenči, Miera iela 2
Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi (39.00, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 25343438
Dūži, Jērcēnu pagasta zemnieku saimniecība
Strenču nov., Jērcēnu pag., Jērcēni, "Madaras"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID)
LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA (A, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
BŪVNIECĪBA (F, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
OPERĀCIJAS AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU (L, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
ADMINISTRATĪVO UN APKALPOJOŠO DIENESTU DARBĪBA (N, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 29342819
EDAČ, IK
Strenču nov., Seda, Zaļā iela 10 - 12
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
EGĻI, Valkas rajona Plāņu pagasta zemnieku saimniecība
Strenču nov., Plāņu pag.
mežizstrāde
kokmateriālu ražošana,realizācija
kravu pārvadājumi
ārējā ekonomiskā darbība
Egļukalns JM, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Strenču nov., Plāņu pag., "Mežuļi" - 3
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28889281
Eko Modulis, SIA
Strenču nov., Strenči, Jāņa Ziemeļnieka iela 4A
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67397558
ELCAR, SIA
Strenču nov., Seda, Miera iela 6 - 9
Taksometru pakalpojumi (49.32, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana (22, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana (23, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Metālu ražošana (24, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas (25, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana (26, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Elektrisko iekārtu ražošana (27, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana (28, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana (29, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Citu transportlīdzekļu ražošana (30, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Mēbeļu ražošana (31, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Cita veida ražošana (32, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (33, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Elizabet tā, SIA
Strenču nov., Plāņu pag., Plāņi, "Avoti"
Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.71, versija 2.0) (Avots: VID)
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29147168
ELVANČI, Valkas rajona Plāņu pagasta zemnieku saimniecība
Strenču nov., Plāņu pag.
graudu un citur neklasificētu lauksaimniecības kultūru audzēšana
koka taras ražošana
ESAM JĒRCĒNIEM
Strenču nov., Jērcēnu pag., Jērcēni, "Trešā māja" - 12
1. Dabas, vides un kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana, saglabāšana un popularizēšana.
2. Sabiedrības izglītošana un aktivizēšana, pieaugušo tālākizglītības veicināšana.
Telefons
+371 26312250
FAKC, Cepeļeva auto-serviss
Strenču nov., Seda, Skolas laukums 1
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64756174
FARMBOY, SIA
Strenču nov., Plāņu pag., "Vecstepi"
Dārzeņu audzēšana (01.13, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 22062611
FELICE CANE
Strenču nov., Jērcēnu pag., "Cālīši"
Uzlabot istabas dzīvnieku īpašnieku dzīves kvalitāti. Telefons
+371 29448983
Ferro battuto, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Strenču nov., Plāņu pag., "Trikātas 7" - 3
Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana (25.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28678242
FILMU STUDIJA DIVI DEVIŅI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Strenču nov., Plāņu pag., "Vecmežuļi"
Ziņu aģentūru darbība (63.91, versija 2.0) (Avots: VID)
Televīzijas programmu izstrāde un apraide (60.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29444990
FOREST IN, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Strenču nov., Jērcēnu pag., Jērcēni, "Mežvijas" - 4
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28233777