• lv

Skrundas novads

56° 39' 51.64488", 22° 0' 16.46244"

BIRZNIEKI, Nīkrāces pagasta zemnieku saimniecība
Skrundas nov., Nīkrāces pag., "Strautiņi"
l/s produkcijas ražošana
BIRZTALIŅAS, Skrundas pagasta zemnieku saimniecība
Skrundas nov., Skrundas pag., "Birztaliņas"
lauksaimniecības produktu ražošana, realizācija
BIŠAVAS, Raņķu pagasta zemnieku saimniecība
Skrundas nov., Raņķu pag., "Bišavas"
lauksaimniecības produktu ražošana
BITES, Zemnieku saimniecība
Skrundas nov., Nīkrāces pag., "Bites"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 28609163
Bkoks, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Skrundas nov., Skrunda, Amatnieku iela 6
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26144117
BLĀZMAS, Rudbāržu pagasta zemnieku saimniecība
Skrundas nov., Rudbāržu pag., "Blāzmas"
lauksaimniecības produktu ražošana, realizācija
BONUSS A, SIA
Skrundas nov., Rudbāržu pag., Rudbārži, Parka iela 1 - 6
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29459805
BRAČAS, Skrundas lauku teritorijas zemnieku saimniecība
Skrundas nov., Skrundas pag., "Bračas"
lauksaimniecības produktu ražošana, realizācija
BRANDAVAS, Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju zemnieku saimniecība
Skrundas nov., Skrundas pag., "Brandavas"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26397658
BRIŅĶI, Zemnieku saimniecība
Skrundas nov., Nīkrāces pag., "Briņķi"
lauksaimniecības produkcijas ražošana
agroservisa pakalpojumi
transporta pakalpojumi
BRĪVZEMNIEKI, Kuldīgas rajona zemnieku saimniecība
Skrundas nov., Raņķu pag., "Brīvzemnieki"
lauksaimniecības produktu ražošana un realizācija
BRŪVERI, Skrundas pagasta zemnieku saimniecība
Skrundas nov., Skrundas pag., "Brūveri"
graudu un citur neklasificētu lauksaimniecības kultūru audzēšana
mežsaimniecība un kokmateriālu sagatavošana
BŪDNIEKI, Mednieku kolektīvs
Skrundas nov., Skrundas pag., "Kalna Būdnieki"
Attīštīt medību saimniecību saskaņā ar savvaļas dzīvnieku un to apdzīvojamās vides daudzveidības saglabāšanas ilgspējīgas izmantošanas principiem; organizēt dabas aizsardzību, medību faunas un zivsaimniecības attīstības pasākumus; apsaimniekot savu medību objektu, piedalīties meža stādīšanā un kopšanā, ūdenstilpņu sakārtošanā; piedalīties plēsīgo zvēru, apkārtklejojošu suņu un kaķu iznīcināšanā; veikt biotehniskus pasākumus, meža dzīvnieku piebarošanai ziemas apstākļos; organizēt limitēto un nelimitēto meža dzīvnieku medības; piedalīties mednieku un makšķernieku sacencībās un citos pasākumos; popularizēt medības kā Latvijā vēsturiski tradicionālu un videi draudzīgu atpūtas veidu ar iespēju lauku vides attīstību, iekļaujot medību saimniecību reģionālās attīstības plānošanā; aizstāvēt un pārstāvēt savu Biedrības biedru intreses valsts, pašvaldības un sabiedriskajās institūcijās Latvijā un ārvalstīs, sekojot to darbībai un piedaloties ar medībām saistīto likumprojektu un normatīvo aktu izstrādāšanā; iesaistīt jaunatni Biedrības darbībā; veicināt šaušanas sporta attīstību, ierīkojot šautuves, organizējot apmācības kursus un sacencības; piedalīties medību trofeju un suņu izstādēs, kā arī citos mednieku sabiedriskos pasākumos; sniegt Biedrības biedriem konsultācijas medību saimniecības organizācijas un citos ar medībām saistītos jautājumos; dibināt kontaktus un sadarboties ar ārvalstu medniekiem un sabiedriskajām organizācijām; piedalīties medījamo dzīvnieku populāciju monitoringā un no tā izrietošajām nepieciešamajos papildus aizsardzības pasākumos; piedalīties medījamo dzīvnieku un to populācijuzinātiskajā izpētē; saņemot ziedojumus no Latvijas un ārvalstu organizācijām un uzņēmumiem Biedrības pasākumiem, materiāli tehniskās bāzes nostiprināšanai un citiem mērķiem; izstrādāt iekšējos noteikumu un kontrolēt, kā Biedrības biedri tos ievēro; reklamēt savu darbību, biedru un Biedrības sponsoru darbību; savas kompetences ietvaros dibināt un uzturēt lietišķus kontaktus ar fiziskām un juridiskām personām Latvijā un ārvalstīs. Biedrībai ir tiesības papilddarbības veidā veikt sainiecikso darbību, kas saistīta ar sava īpašuma uzturēšanu vai izmantošanu, kā arī veikt citu saimniecisko darbību, lai sasniegtu Biedrības mērķus. Telefons
+371 29354137
BUIĻI-PILSDZELDAS, Kuldīgas rajona Nīkrāces pagasta zemnieku saimniecība
Skrundas nov., Nīkrāces pag., "Buiļi-Pilsdzeldas"
lauksaimniecības produkcijas ražošana, pārstrāde un realizācija
mežizstrāde
Bukete, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Skrundas nov., Skrunda, Lielā iela 9
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 27309399
E-pasts
liga.dorbe@inbox.lv
BUKTI, Skrundas pagasta zemnieku saimniecība
Skrundas nov., Skrundas pag., "Bukti"
lauksaimniecības produktu ražošana, realizācija
BUNTI, Kuldījas rajona zemnieku saimniecība
Skrundas nov., Skrundas pag., "Bunti"
lauksaimniecības produktu ražošana, realizācija
BURTNIEKI, Rudbāržu pagasta zemnieku saimniecība
Skrundas nov., Rudbāržu pag., "Burtnieki"
lauksaimniecības produktu ražošana un realizācijamežizsTRĀDETIRDZNIECĪBAPAKALPOJUMI
BURVE, Ķezberes uzņēmums-frizētava
Skrundas nov., Skrunda, Saldus iela 2
Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi (96.02, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP)
Telefons
+371 63331242
+371 29465405
BUŠANTI, Skrundas pagasta zemnieku saimniecība
Skrundas nov., Skrundas pag., "Bušanti"
lauksaimniecības produktu ražošana, realizācija
ČAŅAS, Kuldīgas rajona zemnieku saimniecība
Skrundas nov., Rudbāržu pag., "Čaņas"
lauksaimniecības produktu ražošana un realizācija
CELMENIEKI, Kuldīgas rajona zemnieku saimniecība
Skrundas nov., Skrundas pag., "Celmenieki"
lauksaimniecības produktu ražošana, realizācija
Cepliņi, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Skrundas nov., Skrunda, Brīvības iela 5
Cita veida ēdināšanas pakalpojumi (56.29, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26421485
CIECERE, Mednieku klubs
Skrundas nov., Skrundas pag., "Mazdārziņi"
Apvienot biedrības biedrus, lai varētu īstenot Latvijas Republikas "Medību likumā" paredzētos uzdevumus. Telefons
+371 26596580
ČIEKURI JG, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Skrundas nov., Skrunda, Pils iela 4 - 9
Mežsaimniecības palīgdarbības (02.40, versija 2.0) (Avots: VID)
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 27145110
ČIEKURIŅŠ-Ē, SIA
Skrundas nov., Skrunda, Lielā iela 8B
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: GP2009, CSP)
Telefons
+371 63341142
CIEKURS, IK
Skrundas nov., Skrunda, Amatnieku iela 14
CIMDIŅI, S.MIĻĒVIČAS individuālais uzņēmums
Skrundas nov., Raņķu pag., "Dzelmes"
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: CSP)
CURONICA, Biedrība
Skrundas nov., Skrunda, Upes iela 7
Veicināt Latvijas kultūrvides stiprināšanu un amatiermākslas nepārtrauktības procesu. Sekmēt visu paaudžu aktīvu dzīvesveidu un sociālo labklājību. Telefons
+371 29596291
CVH Kurzeme, SIA
Skrundas nov., Raņķu pag., Raņķi, Ziedu iela 15
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 63341142