• lv

Skrundas novads


Skrundas radiolokācijas stacijas darbības seku izpētes un rehabilitācijas fonds
Kuldīgas rajons, Skrunda, Raiņa iela 11
Likvidēts 17.10.2007
Organizēt un finansiāli atbalstīt zinātniski pētniecisko projektu
īstenošanu;
organizēt zinātniskas konferences, sniegt konsultācijas un rekomendācijas,
uzkrāt informāciju un piedalīties informācijas apmaiņā valsts un
starptautiskā mērogā;
veikt Skrundas radiolokācijas apkārtnes iedzīvotāju selektīvo
rehabilitāciju;
veikt Skrundas apkārtnes medicīnisko iestāžu darba kvalitātes pilnveidošanu,
lai tās varētu veikt nepārtrauktu iedzīvotāju observāciju un ārstēšanu;
sadarboties ar Latvijas un citu valstu fondiem, zinātniski pētnieciskām
iestādēm, kuras sekmē Skrundas fonda mērķu īstenošanu;
u.c. statūtos paredzētā darbība.
SKRUNDAS SLIMNĪCAS VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS, Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju pašvaldības uzņēmums
Kuldīgas rajons, Skrunda, Kuldīgas iela 2
Likvidēts 23.11.2004
Slimnīcu darbība (85.11, versija 1.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 63331503
+371 63331625
SMAIDAS, Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju zemnieku saimniecība
Skrundas nov., Skrundas l. t., "Smaidas"
Likvidēts 08.10.2009
lauksaimniecības produkcijas ražošana, realizācijatransporta pakalpojumi
SMILGAS, Skrundas pagasta zemnieku saimniecība
Skrundas nov., Skrundas pag., "Smilgas"
Likvidēts 17.04.2015
lauksaimniecības produktu ražošana, realizācija
SPALAS, Skrundas pagasta zemnieku saimniecība
Skrundas nov., Skrundas pag., "Spalas"
Likvidēts 24.02.2015
lauksaimniecībamežsaimniecībaaugkopībalopkopībacūku audžēšanakoku zāģēšana, ēvelēšana, impregnēšanapārtikas produktu ražošanagaļas un gaļas izstrādājumu mazumtirdzniecībaaugkopības, lopkopības produktu tirdzniecība
Spīles DI, SIA
Skrundas nov., Skrunda, Liepājas iela 25
Likvidēts 16.02.2010
Metālizstrādājumu, krāsu un stikla mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.52, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29274792
SPRĪDĪTIS, Lauksaimniecības tehnikas un inventāra kopīgas lietošanas un apkopes klientu kooperatīvā sabiedrība
Skrundas nov., Raņķu pag., "Celmiņi"
Likvidēts 10.03.2017
Augkopības papilddarbības (01.61, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 22025322
STARIŅŠ, Skrundas ģimeņu klubs
Kuldīgas rajons, Skrunda, Lielā iela 1a
Likvidēts 14.11.2007
Jauno ģimeņu izglītošana bērnu audzināšanā, sociālo,
cilvēktiesību un veselības veicināšanas jomā.
Stetsona, SIA
Skrundas nov., Rudbāržu pag., "Mežkalni"
Likvidēts 27.01.2017
Cita veida ēdināšanas pakalpojumi (56.29, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP)
Telefons
+371 26034956
STRAUTAS, Zemnieku saimniecība
Skrundas nov., Nīkrāces pag., "Strautas"
Likvidēts 03.10.2017
lauksaimniecības produkcijas ražošana
STRĒĻI, Skrundas pilsētas lauku teritorija zemnieku saimniecība
Skrundas nov., Skrundas pag., "Strēļi"
Likvidēts 11.11.2014
lauksaimnieciskā ražošanamežizstrādeprodukcijas realizācija
Universal Properties, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Skrundas nov., Nīkrāces pag., "Bitenieki"
Likvidēts 24.11.2017
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: GP2012)
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31, versija 2.0) (Avots: GP2012, CSP)
Telefons
+371 22333039
VAIVARI AD, SIA
Kuldīgas rajons, Nīkrāces pagasts, "Vaivari"
Likvidēts 18.06.2007
Cūkkopība (01.46, versija 2.0) (Avots: CSP)
VASARLAUKI, Raņķu pagasta zemnieku saimniecība
Skrundas nov., Raņķu pag., "Vasarlauki"
Likvidēts 16.03.2017
VELTEKS, SIA
Skrundas nov., Skrunda, Saldus iela 18
Likvidēts 14.09.2010
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
VENTA, Sporta klubs
Kuldīgas rajons, Skrunda, Liepājas iela 12
Likvidēts 22.10.2007
Radīt apstākļus, lai visi skolēni-kluba biedri, ārpus mācību stundām,
nostiprinātu veselību, pilnveidojot savu fizisko sagatavotību un zināšanas
skolas fiziskās audzināšanas mācību programmas apjomā un plašāk par to;
sekmēt visu kluba biedru brīvā laika lietderīgu izmantošanu, veselīgas
apūtas organizēšanu, fiziski aktīvu, veselīgu dzīves veidu un tā
popularizēšani;
veidot kluba izlases komandas un piedalīties ar tām dažāda mēroga
sacensībās;
sekmēt sporta veidu attīstību, sportisku rezultātu sasniegšanu.
Telefons
+371 63331290
VENTASKALNI, Ā.Storķes Raņķu pagasta zemnieku saimniecība
Skrundas nov., Raņķu pag., "Ventaskalni"
Likvidēts 28.09.2015
VENTASKRASTI, Zemnieku saimniecība
Skrundas nov., Nīkrāces pag., "Ventaskrasti"
Likvidēts 18.07.2013
lauksaimniecības produktu ražošana, realizācija
VENTAS RATS, SIA
Skrundas nov., Skrundas pag., "Lapsas"
Likvidēts 23.08.2017
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Transportlīdzekļu vadītāju apmācība (85.53, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 28884442
Ventmalas, Raņķu pagasta ģimeņu biedrība
Skrundas nov., Raņķu pag., Raņķi, "Sākumskola"
Likvidēts 11.03.2013
Izmainīt sabiedrisko domu un mazināt nevienlīdzību attiecībā uz maznodrošinātajām ģimenē;paplašināt ģimeņu zināšanu un prasmju līmeni;kontaktu dibināšana ar Latvijas un citu valstu organizācijām.
VĒŽI, Skrundas pagasta zemnieku saimniecība
Skrundas nov., Skrundas pag., "Vēži"
Likvidēts 30.11.2016
lauksaimniecības produktu ražošana, realizācija
Vianden, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Skrundas nov., Rudbāržu pag., "Vērdiņi"
Likvidēts 30.01.2015
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: GP2013, CSP, ZO.LV)
VIDAKA, SIA
Skrundas nov., Skrundas pag., "Pumpuri-1"-16
Likvidēts 10.09.2010
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
VILKI IR, IK
Kuldīgas rajons, Rudbāržu pagasts, "Vilki"
Likvidēts 12.02.2009
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: CSP)
V.N. Kadiķi, IK
Skrundas nov., Skrundas pag., "Ventas"
Likvidēts 28.03.2012
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
ZEMDEGAS, Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju zemnieku saimniecība
Skrundas nov., Skrundas pag., "Zemdegas"
Likvidēts 03.09.2014
lauksaimniecības produkcijas ražošana, iepirkšana, pārstrāde, realizācijamežizstrāde
Zītari VB, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Skrundas nov., Rudbāržu pag., Rudbārži, "Zītari"
Likvidēts 15.06.2017
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība (46.73, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26144117