• lv

Skrīveru novads


JAUNOSĒNI, Aizkraukles rajona Skrīveru pagasta zemnieku saimniecība
Skrīveru nov., "Jaunosēni"
mežkopība
dārzeņkopība
Jaunsilmices, Skrīveru pagasta G.Skraučas zemnieku saimniecība
Skrīveru nov., "Jaunsilmices"
JAUNSILMICES, Skrīveru pagasta A.Gardas zemnieku saimniecība
Skrīveru nov., "Jaunsilmices"
lopkopība
zemkopība
JAUNSPRŪDIŅI, Skrīveru ciemata I.Lūses zemnieku saimniecība
Skrīveru nov., "Jaunsprūdiņi"
lopkopība
augkopība
Jauntiltnieki, Skrīveru novada zemnieku saimniecība
Skrīveru nov., Skrīveri, Dīvajas iela 54
JAUNZEMJI, Skrīveru ciemata A.Šelegovskas zemnieku saimniecība
Skrīveru nov., "Jaunzemji"
laukkopība
lopkopība
JES
Skrīveru nov., Skrīveri, Daugavas iela 85-302
Veicināt Eiropas Savienības pilsoņu, nepilsoņu un patvēruma meklētāju izglītības līmeņa paaugstināšanu, dzīves kvalitātes uzlabošanu, informētību, attīstību un līdzdalību sabiedrībā notiekošajos procesos;izglītot Eiropas Savienības pilsoņus, nepilsoņus un patvēruma meklētājus formālajās un neformālajās izglītības programmās un iesaistīt dažādos projektos visas vecuma grupas;atļaut dibināt izglītības iestādes;īstenot sporta un kultūras aktivitātes visām vecuma grupām, popularizēt veselīgu dzīvesveidu bērnu un jauniešu vidū. Telefons
+371 29517768
J.J Būve, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Skrīveru nov., Skrīveri, Ziedu iela 8
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 27749062
JSP Building, SIA
Skrīveru nov., Zemkopības institūts, "Zemkopības institūts 6" - 8
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26133881
JSP Transport, SIA
Skrīveru nov., Zemkopības institūts, "Zemkopības institūts 6" - 8
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26133881
J-STUDIJA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Skrīveru nov., "Kalnieši"
Mākslinieciskā jaunrade (90.03, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26818392
KALNĀRES, Skrīveru pagasta zemnieku saimniecība
Skrīveru nov., "Kalnāres"
-augkopība, dārzkopība, dārzeņkopība;
-lauksaimniecības pakalpojumi;
-aģenti, kas nodarbojas ar lauksaimniecības izejvielu, dzīvu lopu,
tekstilizejvielu un pusfabrikātu pārdošanu, tai skaitā
sniegt pakalpojumus selekcionāra tiesību īpašniekiem augu šķirņu
aizsardzībā;
-graudu, sēklu un lopbarības vairumtirdzniecība
KALNBIRZES, Zemnieku saimniecība Skrīveru pagastā Aizkrukles rajonā
Skrīveru nov., "Kalnbirzes"
lauksaimniecības produktu ražošana, pārstrāde un realizācija
KALNIŅI, Aizkraukles rajona Skrīveru pagasta zemnieku saimniecība
Skrīveru nov., "Kalniņi"
lopkopībazemkopība
Katre GP, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Skrīveru nov., Skrīveri, Andreja Upīša iela 5A
Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (47.99, versija 2.0) (Avots: VID)
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29177749
KEIBA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Skrīveru nov., Skrīveri, Smilšu iela 7
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Slimnīcu darbība (86.10, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Vispārējā ārstu prakse (86.21, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Specializētā ārstu prakse (86.22, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Zobārstu prakse (86.23, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.90, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 26593956
KEITA LBA, Skrīveru pagasta B.Lūses individuālais uzņēmums
Skrīveru nov., Skrīveri, Daugavas iela 102
Ziedu, augu, sēklu, mēslošanas līdzekļu, istabas dzīvnieku un to barības mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.76, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65197660
ĶIEĢEĻI, Aizkraukles rajona Skrīveru pagasta zemnieku saimniecība
Skrīveru nov., "Ķieģeļi"
mežkopība
meža izstrāde, realizācija
KLOŠĀRES, Skrīveru ciemata A.Skrīveļa zemnieku saimniecība
Skrīveru nov., "Klošāres"
lopkopība
graudkopība
KMT Projekts, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Skrīveru nov., Skrīveri, Siksnēnu iela 4
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 22313018
KRASTS-CARGO, SIA
Skrīveru nov., Skrīveri, Ziedu iela 8
Citu preču mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.89, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Kraukļakmens, Individuālais komersants
Skrīveru nov., Skrīveri, Daugavas iela 48
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: CSP)
KRIGER, SIA
Skrīveru nov., Skrīveri, Pīlādžu iela 32
Jumta seguma uzklāšana (43.91, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64822593
KRIĶI, Zemnieku saimniecība Skrīveru pagastā Aizkraukles rajonā
Skrīveru nov., "Kriķi"
lauksaimniecības produktu ražošanamežizstrādekokmateriālu realizācija
Kristers un partneri, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Skrīveru nov., Skrīveri, Sporta iela 20B
Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības (81.30, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29996106
KRITO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Skrīveru nov., Skrīveri, Sporta iela 4 - 7
Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi (96.02, versija 2.0) (Avots: GP2011, CSP)
Telefons
+371 65197525
KULTberries, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Skrīveru nov., Skrīveri, Kalna iela 47
Mēbeļu, apgaismes ierīču un cita veida mājsaimniecības piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.59, versija 2.0) (Avots: VID)
Kultūras attīstības aģentūra
Skrīveru nov., "Robežas" - 1
Rīkot bērnu, skolēnu, jauniešu sporta pasākumus;veicināt jauniešu aktivitāšu un izklaides iespējas, it īpaši, Skrīveru novadā, kā arī pārējā Latvijas valsts un Eiropas Savienības teritorijā;rīkot pasākumus jauniešu auditorijai, to veselības, izglītotības uzlabošanai, un brīvā laika pavadīšanai Telefons
+371 20203808
E-pasts
kultura@mail.lv
KVIKS, Paegles Aizkraukles rajona individuālais uzņēmums
Skrīveru nov., Zemkopības institūts, 20
Mežsaimniecība un kokmateriālu sagatavošana (02.01, versija 1.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65197660
LABLAIKI
Skrīveru nov., Skrīveri, Dzelzceļnieku iela 8
sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tautas tradīcijas, nacionālo identitāti un latvisko dzīves veidu;aktīvi iesaistīties Skrīveru novada dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības un kopšanas darbos un skrīveriešu kultūras dzīves pasākumos, iesaistīties Latvijas vides koncepcijas veidošanā, tautas izglītošanā un radošu projektu organizēšanā;apzināt Skrīveru un citu novadu veco arodu pratējus un daiļamata meistarus;popularizēt vecos arodus un amatniecību jauniešu vidū, organizējot apmācības kursus, seminārus;atbalstīt vietējos amatniekus, daiļamata meistarus un mājražotājus, popularizējot viņu produkciju Latvijā un pasaulē;izveidot Skrīveru novada tūrisma informācijas un atbalsta centru, popularizēt Skrīveru vārdu Latvijā un pasaulē Telefons
+371 25627459