• lv

Sīļukalna pagasts, Riebiņu novads

56° 30' 51.76332", 26° 41' 12.25356"

ALBERTS GS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Riebiņu nov., Sīļukalna pag., "Stikāni"
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67626651
+371 29454545
ARMIGO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Riebiņu nov., Sīļukalna pag., Grozu Bernāni, "Lazdas"
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29481049
E-pasts
armigoline@inbox.lv
BANGAS, Sīļukalna pagasta zemnieku saimniecība
Riebiņu nov., Sīļukalna pag., Sprukstini
lauksaimniecības produktu ražošana Telefons
+371 65337540
BERNĀNI, Zemnieku saimniecība
Riebiņu nov., Sīļukalna pag., "Bernāni"
laukkopība
lopkopība
produktu ražošana
tirdzniecība
BĒRZI, Sīļukalna pagasta zemnieku saimniecība
Riebiņu nov., Sīļukalna pag., Teilāni, "Kapenieki"
BOŅUKS, Individuālais komersants
Riebiņu nov., Sīļukalna pag., Sīļukalns, Latgales iela 3
Pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.81, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65337416
bprojekts, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Riebiņu nov., Sīļukalna pag., Stikāni, "Dubulti"
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 27479999
CENTRS, Preiļu rajona Aivara Cinguļa individuālais pakalpojumu uzņēmums
Riebiņu nov., Sīļukalna pag., Sīļukalns, Latgales iela 7
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65337518
CERIŅI 98, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Riebiņu nov., Sīļukalna pag., Grozu Bernāni
Sēklu apstrāde sējai (01.64, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29119010
CĪRULĪŠI, Zemnieku saimniecība
Riebiņu nov., Sīļukalna pag., Sīļukalns
lauksaimniecības produktu ražošana
DONĀTI, Sīļukalna pagasta zemnieku saimniecība
Riebiņu nov., Sīļukalna pag., Kapenieki, "Donāti"
Telefons
+371 65337422
DRUŽAKI, Zemnieku saimniecība
Riebiņu nov., Sīļukalna pag., Opolie
lauksaimniecības produktu ražošana
ERIŅI, Upenieku pagasta zemnieku saimniecība
Riebiņu nov., Sīļukalna pag.
lauksaimniecības produktu ražošana
GENDENTAL, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Riebiņu nov., Sīļukalna pag., Seiļi, "Slūkas"
Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (47.99, versija 2.0) (Avots: VID)
Zobārstu prakse (86.23, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26555824
JOKSTI, Sīļukalna pagasta zemnieku saimniecība
Riebiņu nov., Sīļukalna pag., Teilāni, "Joksti"
lauksaimniecības produktu ražošana, realizācija
KALNIŅU MĀJAS, Zemnieku saimniecība
Riebiņu nov., Sīļukalna pag., Madžuļi
lauksaimniecības produktu ražošana, realizācija Telefons
+371 65337520
KĀRKLEJAS, Sīļukalna pagasta zemnieku saimniecība
Riebiņu nov., Sīļukalna pag.
KM Group, SIA
Riebiņu nov., Sīļukalna pag., Sprukstini, "Meldri"
Ziedu, augu, sēklu, mēslošanas līdzekļu, istabas dzīvnieku un to barības mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.76, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28888606
LATGALES BROKI
Riebiņu nov., Sīļukalna pag., Brokas, "Kalnāres"
Popularizēt medības kā Latvijā vēsturiski tradicionālu un videi draudzīgu atpūtas veidu ar iespēju lauku vides attīstībai, iekļaujot medību saimniecību reģionālās attīstības plānošanā un attīstīt medību saimniecību saskaņā ar savvaļas dzīvnieku un to apdzīvojamās vides daudzveidības saglabāšanas ilgtspējīgas izmantošanas principiem. Telefons
+371 29215756
LAUKVIDUS, Sīļukalna pagasta zemnieku saimniecība
Riebiņu nov., Sīļukalna pag., Upenieki, "Laukvidus"
MEŽMALAS, Zemnieku saimniecība
Riebiņu nov., Sīļukalna pag., Grozu Bernāni, "Mežmalas"
lauksaimniecības produkcijas ražošana, realizācijatirdzniecībamežizstrādeu.c. statūtos paredzētā darbība
OPOLIE, Sīļukalna pagasta zemnieku saimniecība
Riebiņu nov., Sīļukalna pag.
lauksaimniecības produktu ražošana
OŠAS MALA, MEDNIEKU KLUBS
Riebiņu nov., Sīļukalna pag., Teilāni, "Teilāni"
Organizēt medību un makšķerēšanas pasākumus;
uzturēt ar nomas līgumu iegūtās medību teritorijas;
veikt meža atjaunošanas un meža zvēru saglabāšanas pasākumus;
organizēt atpūtas pasākumus un pakalpojumu sniegšanu biedrības biedriem;
veikt citas darbības, kas nav pretrunā ar šiem statūtiem un LR likumdošanas aktiem;
Telefons
+371 29236415
PRIEDNIEKI, Sīļukalna pagasta zemnieku saimniecība
Riebiņu nov., Sīļukalna pag., Upenieki, "Priednieki"
Telefons
+371 65337599
Pūce, Sīļukalna pagasta zemnieku saimniecība
Riebiņu nov., Sīļukalna pag., Kassalieši, "Pūce"
SALIŅU LIEPAS, Zemnieku saimniecība
Riebiņu nov., Sīļukalna pag., "Salīņu Liepas"
lauksaimniecības produktu ražošana
SAULĪTES, Zemnieku saimniecība
Riebiņu nov., Sīļukalna pag., "Saulītes"
lauksaimniecības produktu ražošana
Saulrozītes
Riebiņu nov., Sīļukalna pag., Sīļukalns, Latgales iela 2
1. Sniegt ieguldījumu izglītības kvalitātes uzlabošanā, atbalstīt un veicināt Sīļukalna pamatskolas pedagoģisko, audzināšanas un interešu izglītības darbu, uzlabot izglītības iestādes materiāltehnisko bāzi;
2. Iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, piesaistot ziedojumus, saņemt atbalstu un finansējumu ES un citu fondu ietvaros biedrības mērķu sasniegšanai, piedalīties NVO sadarbības programmās;
3. Atbalsts ģimenēm un kopīgu pasākumu organizēšana;
4. Pieredzes apmaiņa un sadarbība ar citām organizācijām un iestādēm;
5. Sociālā riska grupu atbalsts un palīdzības sniegšana;
6. Vides aizsardzība, sakopšana, labiekārtošana un kultūrvides kopšana, tradīciju saglabāšana.
Telefons
+371 29251547
SBR, SIA
Riebiņu nov., Sīļukalna pag., Stikāni, "Pavasara mājas"
Citu betona, ģipša un cementa izstrādājumu ražošana (23.69, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 25996969
Sīļukalna darbnīcas, SIA
Riebiņu nov., Sīļukalna pag., Stikāni, "Pavasara mājas"
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26156660