• lv

Silajāņu pagasts, Riebiņu novads

56° 21' 53.78364", 26° 54' 48.03624"

ĀBELES, Silajāņu pagasta zemnieku saimniecība
Riebiņu nov., Silajāņu pag., Latatujeva, "Ābeles"
lauksaimniecības produktu ražošana, realizācija
ANTĀNI, Silajāņu pagasta zemnieku saimniecība
Riebiņu nov., Silajāņu pag., Antāni, "Antāni"
lauksaimniecības produktu iegāde, pārstrāde un realizācija
BIKOVO, Zemnieku saimniecība
Riebiņu nov., Silajāņu pag., "Bikovo"
lauksaimniecības produktu ražošana, pārstrāde un realizācija
CĪRULĪŠI, Zemnieku saimniecība
Riebiņu nov., Silajāņu pag., Sudari, "Cīrulīši"
lauksaimniecības produktu ražošana, realizācija Telefons
+371 65357763
DAUGAVA, Zemnieku saimniecība
Riebiņu nov., Silajāņu pag., Nalobņa, "Daugava"
lauksaimniecības produktu ražošanamežizstrādetirdzniecībau.c. statūtos paredzētā darbība
DEMETRA, Silajāņu pagasta zemnieku saimniecība
Riebiņu nov., Silajāņu pag., Silajāņi, Skolas iela 4
DUMPJU MĀJAS, Zemnieku saimniecība
Riebiņu nov., Silajāņu pag., Muktiņi
lauksaimniecības produktu ražošana
IFJ, Zemnieku saimniecība
Riebiņu nov., Silajāņu pag., Kuļči
lauksaimniecības produktu ražošana
JAUNBĒRZI, Zemnieku saimniecība
Riebiņu nov., Silajāņu pag., Sudari
lauksaimniecības produktu ražošana
KADIĶI, Silajāņu pagasta zemnieku saimniecība
Riebiņu nov., Silajāņu pag., Silajāņi, Zaļā iela 6
KAIJA, Silajāņu pagasta zemnieku saimniecība
Riebiņu nov., Silajāņu pag., Krievu Balbārži, "Kaija"
lauksaimniecības produktu ražošana, pārstrāde un realizācija
KĀRKLIŅI, Silajāņu pagasta A.Fjodorova zemnieku saimniecība
Riebiņu nov., Silajāņu pag., Červoniki, "Kārkliņi"
KOSTIGOVAS VECTICĪBNIEKU DRAUDZE
Riebiņu nov., Silajāņu pag., Kostigi, "Kostigu Vecticībnieku draudze"
Nodrošināt visiem ticīgajiem vecticībniekiem pastāvīgu Dievkalpojuma noturēšanu un LVPB noteikumu vienotību
KRIEVU BALBORŽI, Silajāņu pagasta zemnieku saimniecība
Riebiņu nov., Silajāņu pag., Krievu Balbārži, "Dubovka"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29607166
LIEPZARI, Silajāņu pagasta zemnieku saimniecība
Riebiņu nov., Silajāņu pag., Kotļarova
lauksaimniecības produktu ražošana
LĪPSOLA, Zemnieku saimniecība
Riebiņu nov., Silajāņu pag., Bikova, "Līpsola"
lauksaimniecības produktu ražošana, pārstrāde un realizācija
MAIJAS, Zemnieku saimniecība
Riebiņu nov., Silajāņu pag., Latviešu Balbārži
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26684506
NALOBNE, Silajāņu pagasta zemnieku saimniecība
Riebiņu nov., Silajāņu pag., Nalobņa
lauksaimniecības produktu ražošana, pārstrāde, realizācija
NEKTĀRS, Zemnieku saimniecība
Riebiņu nov., Silajāņu pag., Jačmeniški, "Nektārs"
labdarības pasākumu rīkošana, realizācija
ORNĪŠI, Silajāņu pagasta zemnieku saimniecība
Riebiņu nov., Silajāņu pag., Ornīši
ORNĪŠU, Silajāņu pagasta zemnieku saimniecība
Riebiņu nov., Silajāņu pag., "Ornīšu"
lauksaimniecības produktu ražošana Telefons
+371 65357736
RAUDA, Biedrība MEDNIEKU KLUBS
Riebiņu nov., Silajāņu pag., "Silajāņi"
Apvienot mednieku un makšķerniekus medību un makšķerēšanas organizēšanai un kopīgai atpūtai. Telefons
+371 26487659
RĪTS, Silajāņu pagasta zemnieku saimniecība
Riebiņu nov., Silajāņu pag., Leitāni, "Rīts"
lauksaimniecības produktu ražošana, realizācija Telefons
+371 65357756
SALKŠŅI, Silajānu pagasta zemnieku saimniecība
Riebiņu nov., Silajāņu pag., Nalobņa
Silajāņi, Sabiedriskais centrs
Riebiņu nov., Silajāņu pag., Silajāņi, Miera iela 1
Veicināt demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības attīstību;
Veicināt iedzīvotāju iekļaušanos sabiedriskajos procesos.
Telefons
+371 26411289
SILAJĀŅU AINAVAS, Zemnieku saimniecība
Riebiņu nov., Silajāņu pag., Ornīši
Citu ierīču remonts (33.19, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29164135
SKANGAĻI, Silajāņu pagasta zemnieku saimniecība
Riebiņu nov., Silajāņu pag., Ornīši, "Skangaļi"
lauksaimniecības produktu ražošana, realizācija Telefons
+371 65357654
Sofija
Riebiņu nov., Silajāņu pag., Silajāņi, Miera iela 22
1. Palīdzēt trūcīgiem un sociāli mazaizsargātiem, krīzes situācijā nonākušiem invalīdiem, veciem cilvēkiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, trūcīgām daudzbērnu ģimenēm;
2. Veicināt vienādu tiesību, iespēju un pienākumu nodrošināšanu starp vīriešiem un sievietēm Latvijā, dzimumu līdztiesības principu integrēšanu visās rīcībpolitikas sfērās, atbilstoši ES likumdošanai;
3. Veicināt pieaugušo mūžizglītību, pieaugušo kursu organizēšanu;
4. Izglītot un palīdzēt ģimenēm bērnu ar īpašām vajadzībām sarežģītajā audzināšanas, izglītības, ārstniecības un sociālās integrācijas procesā, lai ģimenes varētu izaudzināt sabiedrībā sociāli integrētu personību;
5. Veicināt lietderīgu un produktīvu bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanu, organizējot sportiskās, izglītojošās, atpūtas nometnes un sporta pasākumus un labdarības akcijas;
6. Radīt vidi un priekšnoteikumus bērnu un jauniešu personības potenciāla atklāšanai un vispusīgai attīstībai;
7. Mērķu sasniegšanai Biedrībai ir tiesības īstenot labdarības akcijas, organizēt konkursus, labdarības gadatirgus, izstādes, izstādes-pārdošanas, kā arī citus kultūras, atpūtas pasākumus;
8. Kristīgu vērtību iedzīvināšana sabiedrībā;
9. Sadarboties ar tradicionālām kristīgām organizācijām Latvijā un pasaulē;
10. Līdzdarboties un piedalīties pasākumos, kas ir vērsti uz sabiedrības attīstībai un labklājībai labvēlīgu tiesību un normatīvo aktu veidošanu.
11. Organizēt izglītojošus braucienus pa Latviju un ārpus Latvijas robežām.
Telefons
+371 26308863
SOLOVJOVI, Zemnieku saimniecība
Riebiņu nov., Silajāņu pag., Markova
lauksaimniecības produkcijas ražošana, realizācija
ŠPAKI, Zemnieku saimniecība
Riebiņu nov., Silajāņu pag., "Špaki"
lauksaimniecības produktu ražošana, pārstrāde un realizācija