• lv

Siguldas novads

57° 6' 19.83312", 24° 49' 53.13324"

Alitrade Consulting, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Siguldas nov., Sigulda, Lauku iela 1
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Avots: VID)
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29475163
Alitrade Group, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Siguldas nov., Siguldas pag., Peltes, Klusā iela 3
Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu pārdošana (45.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29445554
ALLAŽI, Mednieku klubs
Siguldas nov., Allažu pag., Allaži, Zaļkalna iela 5 - 11
Nomas līgumā iegūtā iecirkņa apmedīšana un apsaimniekošana, labiekārtošana;
Biotehnisko pasākumu kompleksa īstenošana, atpūtas un sporta pasākumu organizēšana biedrības biedriem;
biedrības biedru interešu aizstāvēšana un prestiža nodrošināšana;
Telefons
+371 26527084
ALLAŽI, Dārzkopības biedrība
Siguldas nov., Allažu pag., Egļupe, Sūnu iela 1
Apmierināt biedru saimnieciskās un sociālās vajadzības; veicināt biedru darbību vasarnīcu apsaimniekošanā, dārzkopības, puķkopības un biškopības jomās, ogu, augļu un dārzeņu ieguvē, teritorijas labiekārtošanā, ceļu veidošanā, elektrotīklu uzturēšanā, agrotehniskās kultūras ievērošanā, vides aizsardzībā, ūdens un ugunsdrošībā, sekmēt biedru interešu aizsardzību un savstarpēju sadarbību. Telefons
+371 27472427
Allažu Akmeņkalis, SIA
Siguldas nov., Allažu pag., "Bisenieki"
Būvakmeņu un dekoratīvo akmeņu zāģēšana, apdare un apstrāde (23.70, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP)
Telefons
+371 26468529
Allažu attīstības biedrība
Siguldas nov., Allažu pag., Allaži, Birzes iela 4
Veicināt demokrātiskas, atvērtas, pilsoniski atbildīgas sabiedrības veidošanos un katra indivīda garīgās kvalitātes celšanos;Veidot darba grupas, kas sociāli aktīvi darbojas aktuālos sabiedrības attīstības virzienos - sociālajā, izglītības, kultūrvēstures, vides aizsardzības, uzņēmējdarbības, dzimumu vienlīdzības un citās jomās;Organizēt mūžizglītību iedzīvotājus interesējošās jomās. Telefons
+371 26452964
Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs, Nodibinājums
Siguldas nov., Allažu pag., Allaži, Stārķu iela 4
sadarbojoties dažādu nozaru speciālistiem un organizācijām sniegt atbalstu bērniem, sievietēm un viņu ģimenēm krīzes situācijās;
darboties kā nacionāla mēroga kompetenču, izglītības un atbalsta centram bērnu un ģimeņu labklājības veicināšanai, nodrošinot attīstošas, informatīvas un preventīvas programmas;
sniegt stacionārus un ambulatorus rehabilitācijas pakalpojumus bērniem, sievietēm, īpaši vardarbībā cietušiem, un viņu ģimenes locekļiem;
izstrādāt un organizēt apmācību programmas;
sadarboties ar citām NVO
Telefons
+371 29172911
Allažu danču biedrība
Siguldas nov., Allažu pag., "Pīlādži"
Attīstīt un popularizēt etnogrāfiskās un tautas dejas, kā saturīgas un izglītojošas brīvā laika pavadīšanas iespējas;
kopt, saglabāt un nodot tautas dejas, tautas tērpu valkāšanas mākslu un tradīcijas nākamajām paaudzēm;
apvienot savus biedrus, koordinēt to darbību visos, ar deju saistītos jautājumos;
veikt dejotāju, vadītāju un koncertmeistaru kvalifikācijas celšanu;
iekļauties starptautiskajā sadarbībā latviešu tautas mākslas kā arī cittautu mākslas izpētē un popularizēšanā Latvijā un ārvalstīs;
piedalīties un atbalstīt ar dejām saistītos pasākumus;
pārstāvēt biedrību un tās biedrus Latvijas Republikas un starptautiskās apvienībās.
Telefons
+371 26818926
ALLAŽU ENERĢIJA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Siguldas nov., Allažu pag., Allaži, "Dižkoki"
Elektroenerģijas ražošana (35.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 67970933
E-pasts
info@kokparstrade98.lv
ALLAŽU EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Siguldas nov., Allažu pag., Stīveri, "Allažu baznīca"
Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus;regulāri noturēt dievkalpojumus;gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei;rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē;veikt diakonijas un misijas darbu;sniegt kristīgās izglītības iespējas;piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā;dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā
ALLAŽU MEŽI, SIA
Siguldas nov., Allažu pag., "Kalni 2"
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: GP2014, CSP)
Allažu pamatskolas atbalsta biedrība
Siguldas nov., Allažu pag., Allaži, Skolas iela 5
Atbalstīt un organizēt interešu izglītības programmas;
atbalstīt un organizēt skolas fiziskās vides pilnveidošanu;
atbalstīt un organizēt kultūras un sporta pasākumus;
veicināt Allažu pamatskolas dalību projektu konkursos ar mērķi piesaistīt līdzekļus skolas materiāli - tehniskās bāzes modernizācijai;
atbalstīt un organizēt dažādas nometnes;
sadarboties ar Allažu pamatskolas vadību pedagogiem, skolēniem un Siguldas novada pašvaldību dažādu ar Allažu pamatskolu saistītu projektu īstenošanā;
piesaistīt finansējumu skolēnu motivēšanai;
atbalstīt un organizēt dažādu pasākumu nodrošināšanu bērniem ar speciālām vajadzībām;
atbalstīt un organizēt izglītojošus pasākumus ģimenēm;
atbalstīt un organizēt skolēnu mācību ekskursijas un pārgājienus;
veicināt skolas tēla popularizēšanu sabiedrībā;
un citiem skolas attīstības un labklājības nodrošināšanas mērķiem.
Telefons
+371 26115996
Allažu peintbola klubs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Siguldas nov., Allažu pag., "Bisenieki - 1"
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: GP2011, CSP)
Telefons
+371 67970143
ALLAŽU SAIME, Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
Siguldas nov., Allažu pag., Allaži, Birzes iela 4
Cita monetārā starpniecība (64.19, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 26546152
E-pasts
kks@allazusaime.lv
All Beauty, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Siguldas nov., Sigulda, Strēlnieku iela 20 - 1
Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi (96.02, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29232566
Allegro Catering, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Siguldas nov., Sigulda, Ventas iela 8
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29856481
ALL FOR RENT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Siguldas nov., Sigulda, Nurmižu iela 33 - 39
Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.11, versija 2.0) (Avots: GP2011)
Telefons
+371 22185340
Alma solis, SIA
Siguldas nov., Sigulda, Raunas iela 12
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26488855
ALMAZOV CONSTRUCTION, SIA
Siguldas nov., Sigulda, Jaunatnes iela 3 - 17
Grīdas un sienu apdare (43.33, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29563057
ALMI, SIA
Siguldas nov., Siguldas pag., Peltes, Pīlādžu iela 19
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29719738
Alpi-Sigulda, SIA
Siguldas nov., Sigulda, Stacijas iela 26A
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26276535
AL pluss, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Siguldas nov., Sigulda, Leona Paegles iela 15 - 3
Zobārstu prakse (86.23, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29455940
ALSENA-LINE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Siguldas nov., Allažu pag., "Aņķi"
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29183899
ALTA QUALITY, SIA
Siguldas nov., Siguldas pag., Peltes, Institūta iela 8 - 49
Vispārēja ēku tīrīšana (81.21, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 67362641
ALTEGRA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Siguldas nov., Sigulda, Gāršas iela 8
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 29350702
E-pasts
info@greetha.lv
ALTI A, SIA
Siguldas nov., Sigulda, Oskara Kalpaka iela 13 - 27
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67766007
+371 67755207
+371 29276603
AL TRANSPORTE, SIA
Siguldas nov., Sigulda, Dzeņu iela 4
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26659353
ALU-Nils, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Siguldas nov., Siguldas pag., Peltes, Helmaņa iela 9 - 6
Amadi, SIA
Siguldas nov., Siguldas pag., Kalnabeites, "Kalnabeites 3" - 11
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29110471
Amazon Consulting, SIA
Siguldas nov., Sigulda, Gāles iela 27
Plaša sortimenta preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.19, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29171736