• lv

Sausnējas pagasts, Ērgļu novads


Aizkārkļi, Sausnējas pagasta zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Sausnējas pag., "Aizkārkļi"
Atbalsts Visiem, Biedrība
Ērgļu nov., Sausnējas pag., Sidrabiņi, "Vaivari" - 1
Atbalstīt Latvijas bērnus, pensionārus, trūcīgos iedzīvotājus un sociāli mazaizsargātās personu grupas, attīstīt izglītību un sekmēt Latvijas sabiedrības sociālās labklājības kvalitāti.Veicināt iedzīvotāju līdzdarbību kultūras un garīgās vides attīstībā, popularizējot vietējās lauku vides sakārtošanu un saglabāšanu novada teritorijā.Sekmēt sociālo pakalpojumu ieviešanu, uzlabošanu un attīstību.Attīstīt sporta aktivitātes, saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, interešu izglītību un mūžizglītību bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem.Attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot Biedrības darbības teritorijas attīstību.Koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus Biedrības mērķu sasniegšanai. Telefons
+371 29569679
ATPŪTAS, Sausnējas pagasta R.Vinka zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Sausnējas pag., "Atpūtas"
lauksaimniecība
BIEŅĒNI, Sausnējas pagasta J.Pīzeļa zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Sausnējas pag., "Bieņēni"
lauksaimniecība
BIRZNIEKI, Madonas rajona Sausnējas pagasta zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Sausnējas pag., "Birznieki"
Bites Mārketings, SIA
Ērgļu nov., Sausnējas pag., "Bečeri"
Izglītības atbalsta pakalpojumi (85.60, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
BOĶĒNI, Sausnējas pagasta A.Bajāra zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Sausnējas pag., "Boķēni"
lauksaimniecības produktu ražošana un realizācija
CIELAVAS, Sausnējas pagasta Cielavas zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Sausnējas pag., "Cielavas"
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29255207
DAKTAS, Sausnējas pagasta Grigas zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Sausnējas pag., "Kalna Daktas"
lopkopība, graudkopība,to produkcijas pārstrāde un realizācija,
mežizstrāde,kokmateriālu realizācija,
tirdzniecība,
starpniecība,
ttransporta pakalpojumi,
ārējā ekonomiskā darbība.
DB Forest, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ērgļu nov., Sausnējas pag., Sidrabiņi, "Pumpuri" - 18
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26616630
EMMAS DZIRNAVAS, Madonas rajona Sausnējas pagasta Māra Kļavas zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Sausnējas pag., "Emmas Dzirnavas"
lopkopība
lauksaimniecības un pārtikas produkcijas ražošana, pārstrāde un realizācija
HONEY LAND, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ērgļu nov., Sausnējas pag., Liepkalne, "Ķērpīši"
Citu dzīvnieku audzēšana (01.49, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29373345
JAUNĪVĀNI, Sausnējas pagasta A.Bērziņa zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Sausnējas pag., "Jaunīvāni"
piensaimniecība
gaļas lopu audzēšana
JAUNRAMĻĒNI, Sausnējas pagasta A.Ķirsona zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Sausnējas pag., "Jaunramļēni"
lauksaimniecības produktu ražošana un realizācija
JAUNVECSLOKAS, Sausnējas pagasta zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Sausnējas pag., "Jaunvecslokas"
J.Ulpes celtniecības uzņēmums
Ērgļu nov., Sausnējas pag., "Smiltāji"
celtniecība
montāža
būvmateriālu ražošana un realizācija
Telefons
+371 64873746
KALNA-SKUĶĒNI, Sausnējas pagasta zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Sausnējas pag., "Kalna-Skuķēni"
lauksaimniecībatransporta pakalpojumitirdzniecībamežizstrādekokmateriālu realizācijakokapstrāde
ĶURZĒNI, Sausnējas pagasta zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Sausnējas pag., "Ķurzēni"
lauksaimniecības produktu ražošana, pārstrāde un realizācijalopkopība
LANSTUPES, Sausnējas pagasta zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Sausnējas pag., "Lanstupes"
lauksaimniecība,tirdzniecība
Liepkalne, Mednieku un makšķernieku klubs
Ērgļu nov., Sausnējas pag., Liepkalne, "Rūķīši"
Attīstīt un izkopt medniecību un makšķerēšanu Latvijā. Telefons
+371 22008821
Lūsīši, Mednieku un makšķernieku klubs
Ērgļu nov., Sausnējas pag., Liepkalne, "Ķērpīši"
Attīstīt un izkopt medniecību un makšķerēšanu Latvijā Telefons
+371 29373345
Mežsētas, SIA
Ērgļu nov., Sausnējas pag., Sausnēja, "Vārpas"
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: GP2014, CSP)
Telefons
+371 26414723
NAUDĪCĒNI, Sausnējas pagasta zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Sausnējas pag., "Naudīcēni"
lauksaimniecības produktu ražošana un realizācija
NAUDĪCĒNI, Sausnējas pagasta J.Dreimaņa zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Sausnējas pag., "Naudīcēni"
lauksaimniecības produktu ražošana un realizācija
O-Zone Studio, SIA
Ērgļu nov., Sausnējas pag., "Apīņi"
Mākslinieku darbība (90.01, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Mākslinieciskā jaunrade (90.03, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP)
Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29, versija 2.0) (Avots: GP2015)
RASAS, Sausnējas pagasta zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Sausnējas pag., "Rasas"
lauksaimniecība
tirdzniecība
SĀGA SOL, Madonas rajona S.Zariņas individuālais uzņēmums
Ērgļu nov., Sausnējas pag., "Liepkalne"
Telefons
+371 65031973
SAIMNIECĒNI, Sausnējas pagasta V.Bērziņas zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Sausnējas pag., "Saimniecēni"
lopkopībalauksaimniecības produkcijasražošana,pārstrāde,realizācija
SIDRABIŅI, Sausnējas pag. lauksaimniecības tehnikas, mašīnu u.c. darba rīku kopīgas lietošanas un apkopes kooperatīvā sabiedrība
Ērgļu nov., Sausnējas pag., Sidrabiņi, "Sidrabiņi"
Augkopības papilddarbības (01.61, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64873898
+371 29178674
Solaris Fortis, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ērgļu nov., Sausnējas pag., "Jaunpīlāti"
Elektroenerģijas ražošana (35.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26348479