• lv

Saurieši, Stopiņu novads

56° 54' 48.0672", 24° 21' 31.04172"

5 Line, SIA
Stopiņu nov., Saurieši, Burtnieku iela 24
Starpniecība reklāmas izvietošanā masu informācijas līdzekļos (73.12, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28720140
Active Promo, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Stopiņu nov., Saurieši, Strēlnieku iela 3 - 28
Reklāmas aģentūru darbība (73.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
AFITEC, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Stopiņu nov., Saurieši, Meža iela 36
Plaša sortimenta preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.19, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 27875891
AL & SO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Stopiņu nov., Saurieši, Vēju iela 4
Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi (96.02, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67910865
+371 28681566
E-pasts
info@salonsleila.lv
ALT 2, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Stopiņu nov., Saurieši, Stirnu iela 17
Citu mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība (46.49, versija 2.0) (Avots: GP2009)
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: GP2009, CSP)
Telefons
+371 29299148
+371 67136359
AMAREKSS, SIA
Stopiņu nov., Saurieši, "Saurieši 4"-19
Augļu un dārzeņu vairumtirdzniecība (46.31, versija 2.0) (Avots: GP2013)
Pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.81, versija 2.0) (Avots: CSP)
ARBALET, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Stopiņu nov., Saurieši, Ezera iela 5
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26710819
ASD group, SIA
Stopiņu nov., Saurieši, Strēlnieku iela 1 - 76
Tekstilizstrādājumu, apģērbu, apavu un ādas izstrādājumu vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.16, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 22343530
ATBILDE, SIA
Stopiņu nov., Saurieši, Stirnu iela 17
Mājsaimniecības elektroierīču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.54, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28483391
A.V.Santex, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Stopiņu nov., Saurieši, Burtnieku iela 7 - 18
Baltic work service, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Stopiņu nov., Saurieši, Kraujas iela 6
Nodrošināšana ar personālu uz laiku (78.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29105037
Baltijas sociālekonomisko un politisko pētījumu institūts, Biedrība
Stopiņu nov., Saurieši, Ezera iela 3
Baltijas reģiona valstu sociālekonomisko un politisko problēmu izpēte to mūsdienu attītības posmā;līdzdalība Baltijas reģiona valstu divpusēju zinātniski tehnisku un lietišķu attiecību paplašināšanā;apaļo galdu, semināru un simpoziju ar Latvijas un ārvalsts ekonomikas un politikas jomas ekspertu un zinātnieku piedalīšanos organizēšana;ikgadēju starptautisko zinātnisko konferenču rīkošana;sociālekonomisko un politisko problēmu jomā veikto pētījumu popularizēšana Baltijas reģiona valstu masu informācijas līdzekļos;sadarbība ar Latvijas Republikā akreditētām ārvalstu vēstniecībām;Biedrības "Baltijas sociālekonomisko un politisko pētījumu institūts" sociālekonomisko un politisko pētījumu jaunatnes centra izveide ar Latvijas Republikas augstākajās izglītības iestādēs maģistrantūrā studējošo studentu piedalīšanos;Biedrības "Baltijas sociālekonomisko un politisko pētījumu institūts" ikgadēja zinātnisko darbu apkopojuma izdošana;Biedrības "Baltijas sociālekonomisko un politisko pētījumu institūts" ikceturkšņa informatīvā biļetena "Evrika" izdošana;jauno uzņēmēju apmācības organizēšna komercdarbības un tirdzniecības jomā nolūkā uzlabot zināšanas par mūsdienu sociālekonomiskajām un politiskajām problēmām;uz saimniecisko līgumu pamata zinātnisko pētījumu veikšana;informatīvi analītiska darba veikšana, kā arī inovatīvu izstrādājumu zinātniskas ekspertīzes veikšana ekonomikas un sociālajā jomā;attīstības biznesa plānu, investīciju projektu biznesa plānu un citu biznesa plānu, kā arī uzņēmumu sanācijas plānu izstrāde, biznesa plānu ekspertīzes veikšana;Baltijas reģiona valstu teorijas un prakses sasniegumu akumulācija, apkopošana, sistematizēšana un propagandēšana, pasaules un Baltijas reģiona valstu saimniekošanas pieredzes nodošana;konsultatīvi metodisko pakalpojumu sniegšana par sociālekonomiskiem un politiskiem jautājumiem varas orgāniem, uzņēmumiem, organizācijām, uzņēmējiem, fiziskām personām un līdzdalība pārvaldīšanas un saimniecisku progresīvu metožu ieviešanā;sociālo noskaņojumu, dzīves līmeni, personas tiesību un brīvību realizāciju un Baltijas reģiona valstu pilsoņu, konsolidāciju ietekmējošo faktoru analīze;inovāciju informatīvās bankas izveide personāla profesionālās sagatavošanas, nodarbinātības efektivitātes paaugstināšanas un ražošanas pārvaldīšanas uzlabošanas jomā mūsdienu ekonomikas modeļa attīstības apstākļos;tīkla mijiedarbības attīstīšana ar izglītības iestādēm personāla vadības pārkvalificēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas jomā;perspektīvu ideju un rekomendāciju izstrādāšana varas un pārvaldes orgānu darbības pilnveidošanai;proeiropisku orientāciju nostiprināšana Baltijas reģiona valstīs;profesionāla trenninga veikšana;fundamentālu pētījumu veikšana reģionālajā ekonomikā, politikā, lokālā tirgus nozares teritorijā, par dabas resursu ekonomiskās novērtēšanas problēmām un ekonomiskās telpiskās transformācijas modeļiem;lietišķo pētījumu veikšana: sistemātiskā analīze un Baltijas reģiona valstu sociālekonomiskās un politiskās attīstības prognozēšana, starptautisko ekonomisko kooperāciju valstu: Skandināvijas, Amerikas kontinenta, Eiropas, Krievijas pētījumu veikšana Telefons
+371 29194105
Better Days
Stopiņu nov., Saurieši, "Saurieši 11"-8
labdarība
BFK, SIA
Stopiņu nov., Saurieši, Strēlnieku iela 3 - 59
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Biznesa Psihologu Asociācija
Stopiņu nov., Saurieši, Pludmales iela 6
veicināt biznesa psiholoģijas zinātnes attīstību un profesionālās darbības pilnveidi;
sekmēt biznesa psiholoģijas zināšanu, prasmju un attieksmju pielietošanu sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanā;
veicināt zinātnisko pētījumu veikšanu biznesa un psiholoģijas jomās;
sekmēt biznesa psihologu profesionālas kvalifikācijas celšanu un tālāk apmācību;
attīstīt sadarbību ar starptautiskām un Latvijas psihologu organizācijām
Telefons
+371 29488350
BS Transports, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Stopiņu nov., Saurieši, Smilšu iela 5
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 29434391
E-pasts
bst@inbox.lv
Codify, SIA
Stopiņu nov., Saurieši, Kazāru iela 4 - 75
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29184312
Construcciones y proyectos, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Stopiņu nov., Saurieši, Volgas iela 30
Pārējo cilvēkresursu vadība (78.30, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Dankolv, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Stopiņu nov., Saurieši, Stirnu iela 17
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības; interneta portālu darbība (63.1, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 25150080
E-pasts
info@danko.lv
DanMax, SIA
Stopiņu nov., Saurieši, Burtnieku iela 7 - 34
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 62956679
+371 67956679
+371 26350087
DD GLOBAL, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Stopiņu nov., Saurieši, Saules iela 4
Drošības sistēmu pakalpojumi (80.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29710090
DENZOL, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Stopiņu nov., Saurieši, Strēlnieku iela 1 - 116
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: GP2013, CSP)
DESVEL, SIA
Stopiņu nov., Saurieši, Kazāru iela 4 - 1
Juridiskie pakalpojumi (69.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
DIKAZ, SIA
Stopiņu nov., Saurieši, Burtnieku iela 9 - 23
Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi (96.02, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 27734677
DK Celtniecība, SIA
Stopiņu nov., Saurieši, Strēlnieku iela 5 - 5
Krāsotāju un stiklinieku darbi (43.34, versija 2.0) (Avots: GP2013)
DRAUDZE "JĒZUS KRISTUS"
Stopiņu nov., Saurieši, Strēlnieku iela 1 - 32
Kalpot Dievam lūdzot un slavējot.
Veicināt evaņģēlija izplatību visā pasaulē.
Palīdzēt cilvēkiem viņu garīgajās un fiziskajās vajadzībās.
Rūpēties ar bērnu un jauniešu kristīgu audzināšanu, ar vecāku rakstisku atļauju.
Veicināt ticības sadraudzību draudžu starpā.
Telefons
+371 27153371
Ēku restaurators, SIA
Stopiņu nov., Saurieši, "Saurieši 4"-24
Grīdas un sienu apdare (43.33, versija 2.0) (Avots: GP2010, CSP)
Telefons
+371 67350008
EMV Auto, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Stopiņu nov., Saurieši, Daugavas iela 8
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID)
Individuālie kravu pārvadāšanas pakalpojumi (49.42, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67506270
Erbi, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Stopiņu nov., Saurieši, "Saurieši 4"-100
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: GP2013, CSP)
EVAŅĢĒLISKĀS TICĪBAS KRISTIEŠU DRAUDZE "DIEVA VALSTĪBA"
Stopiņu nov., Saurieši, Strēlnieku iela 1 - 118
Kalpot Dievam lūdzot un slavējot;Veicināt evaņģēlija izplatību visā pasaulē;palīdzēt cilvēkiem viņu garīgajās un fiziskajās vajadzībās;rūpēties par bērnu un jauniešu kristīgu audzināšanu.