• lv

Saurieši, Stopiņu novads

56° 54' 48.0672", 24° 21' 31.04172"

5 Line, SIA
Stopiņu nov., Saurieši, Burtnieku iela 24
Starpniecība reklāmas izvietošanā masu informācijas līdzekļos (73.12, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Active Promo, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Stopiņu nov., Saurieši, Strēlnieku iela 3 - 28
Reklāmas aģentūru darbība (73.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
AFITEC, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Stopiņu nov., Saurieši, Meža iela 36
Plaša sortimenta preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.19, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 27875891
ALT 2, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Stopiņu nov., Saurieši, Stirnu iela 17
Citu mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība (46.49, versija 2.0) (Avots: GP2009)
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: GP2009, CSP)
Telefons
+371 29299148
+371 67136359
AMAREKSS, SIA
Stopiņu nov., Saurieši, "Saurieši 4"-19
Augļu un dārzeņu vairumtirdzniecība (46.31, versija 2.0) (Avots: GP2013)
Pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.81, versija 2.0) (Avots: CSP)
ARBALET, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Stopiņu nov., Saurieši, Ezera iela 5
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26710819
ASD group, SIA
Stopiņu nov., Saurieši, Strēlnieku iela 1 - 76
Tekstilizstrādājumu, apģērbu, apavu un ādas izstrādājumu vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.16, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 22343530
ASMEK, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Stopiņu nov., Saurieši, Strēlnieku iela 1 - 116
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
ATBILDE, SIA
Stopiņu nov., Saurieši, Stirnu iela 17
Mājsaimniecības elektroierīču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.54, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28483391
Baltic work service, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Stopiņu nov., Saurieši, Kraujas iela 6
Nodrošināšana ar personālu uz laiku (78.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29105037
Baltijas sociālekonomisko un politisko pētījumu institūts, Biedrība
Stopiņu nov., Saurieši, Ezera iela 3
Baltijas reģiona valstu sociālekonomisko un politisko problēmu izpēte to mūsdienu attītības posmā;līdzdalība Baltijas reģiona valstu divpusēju zinātniski tehnisku un lietišķu attiecību paplašināšanā;apaļo galdu, semināru un simpoziju ar Latvijas un ārvalsts ekonomikas un politikas jomas ekspertu un zinātnieku piedalīšanos organizēšana;ikgadēju starptautisko zinātnisko konferenču rīkošana;sociālekonomisko un politisko problēmu jomā veikto pētījumu popularizēšana Baltijas reģiona valstu masu informācijas līdzekļos;sadarbība ar Latvijas Republikā akreditētām ārvalstu vēstniecībām;Biedrības "Baltijas sociālekonomisko un politisko pētījumu institūts" sociālekonomisko un politisko pētījumu jaunatnes centra izveide ar Latvijas Republikas augstākajās izglītības iestādēs maģistrantūrā studējošo studentu piedalīšanos;Biedrības "Baltijas sociālekonomisko un politisko pētījumu institūts" ikgadēja zinātnisko darbu apkopojuma izdošana;Biedrības "Baltijas sociālekonomisko un politisko pētījumu institūts" ikceturkšņa informatīvā biļetena "Evrika" izdošana;jauno uzņēmēju apmācības organizēšna komercdarbības un tirdzniecības jomā nolūkā uzlabot zināšanas par mūsdienu sociālekonomiskajām un politiskajām problēmām;uz saimniecisko līgumu pamata zinātnisko pētījumu veikšana;informatīvi analītiska darba veikšana, kā arī inovatīvu izstrādājumu zinātniskas ekspertīzes veikšana ekonomikas un sociālajā jomā;attīstības biznesa plānu, investīciju projektu biznesa plānu un citu biznesa plānu, kā arī uzņēmumu sanācijas plānu izstrāde, biznesa plānu ekspertīzes veikšana;Baltijas reģiona valstu teorijas un prakses sasniegumu akumulācija, apkopošana, sistematizēšana un propagandēšana, pasaules un Baltijas reģiona valstu saimniekošanas pieredzes nodošana;konsultatīvi metodisko pakalpojumu sniegšana par sociālekonomiskiem un politiskiem jautājumiem varas orgāniem, uzņēmumiem, organizācijām, uzņēmējiem, fiziskām personām un līdzdalība pārvaldīšanas un saimniecisku progresīvu metožu ieviešanā;sociālo noskaņojumu, dzīves līmeni, personas tiesību un brīvību realizāciju un Baltijas reģiona valstu pilsoņu, konsolidāciju ietekmējošo faktoru analīze;inovāciju informatīvās bankas izveide personāla profesionālās sagatavošanas, nodarbinātības efektivitātes paaugstināšanas un ražošanas pārvaldīšanas uzlabošanas jomā mūsdienu ekonomikas modeļa attīstības apstākļos;tīkla mijiedarbības attīstīšana ar izglītības iestādēm personāla vadības pārkvalificēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas jomā;perspektīvu ideju un rekomendāciju izstrādāšana varas un pārvaldes orgānu darbības pilnveidošanai;proeiropisku orientāciju nostiprināšana Baltijas reģiona valstīs;profesionāla trenninga veikšana;fundamentālu pētījumu veikšana reģionālajā ekonomikā, politikā, lokālā tirgus nozares teritorijā, par dabas resursu ekonomiskās novērtēšanas problēmām un ekonomiskās telpiskās transformācijas modeļiem;lietišķo pētījumu veikšana: sistemātiskā analīze un Baltijas reģiona valstu sociālekonomiskās un politiskās attīstības prognozēšana, starptautisko ekonomisko kooperāciju valstu: Skandināvijas, Amerikas kontinenta, Eiropas, Krievijas pētījumu veikšana Telefons
+371 29194105
Better Days
Stopiņu nov., Saurieši, "Saurieši 11"-8
labdarība
BFK, SIA
Stopiņu nov., Saurieši, Strēlnieku iela 3 - 59
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Avots: VID)
Biznesa Psihologu Asociācija
Stopiņu nov., Saurieši, Pludmales iela 6
veicināt biznesa psiholoģijas zinātnes attīstību un profesionālās darbības pilnveidi;sekmēt biznesa psiholoģijas zināšanu, prasmju un attieksmju pielietošanu sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanā;veicināt zinātnisko pētījumu veikšanu biznesa un psiholoģijas jomās;sekmēt biznesa psihologu profesionālas kvalifikācijas celšanu un tālāk apmācību;attīstīt sadarbību ar starptautiskām un Latvijas psihologu organizācijām Telefons
+371 29488350
BS Transports, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Stopiņu nov., Saurieši, Smilšu iela 5
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 29434391
E-pasts
bst@inbox.lv
Codify, SIA
Stopiņu nov., Saurieši, Kazāru iela 4 - 75
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29184312
Dankolv, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Stopiņu nov., Saurieši, Stirnu iela 17
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības; interneta portālu darbība (63.1, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 25150080
E-pasts
info@danko.lv
DanMax, SIA
Stopiņu nov., Saurieši, Burtnieku iela 7 - 34
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 62956679
+371 26350087
+371 67956679
DD GLOBAL, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Stopiņu nov., Saurieši, Saules iela 4
Drošības sistēmu pakalpojumi (80.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
DENZOL, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Stopiņu nov., Saurieši, Strēlnieku iela 1 - 116
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: GP2013, CSP)
DESVEL, SIA
Stopiņu nov., Saurieši, Kazāru iela 4 - 1
Juridiskie pakalpojumi (69.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
DIKAZ, SIA
Stopiņu nov., Saurieši, Burtnieku iela 9 - 23
Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi (96.02, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 27734677
DK Celtniecība, SIA
Stopiņu nov., Saurieši, Strēlnieku iela 5 - 5
Krāsotāju un stiklinieku darbi (43.34, versija 2.0) (Avots: GP2013)
DRAUDZE "JĒZUS KRISTUS"
Stopiņu nov., Saurieši, Strēlnieku iela 1 - 32
Kalpot Dievam lūdzot un slavējot.Veicināt evaņģēlija izplatību visā pasaulē.Palīdzēt cilvēkiem viņu garīgajās un fiziskajās vajadzībās.Rūpēties ar bērnu un jauniešu kristīgu audzināšanu, ar vecāku rakstisku atļauju.Veicināt ticības sadraudzību draudžu starpā. Telefons
+371 27153371
Ēku restaurators, SIA
Stopiņu nov., Saurieši, "Saurieši 4"-24
Grīdas un sienu apdare (43.33, versija 2.0) (Avots: GP2010, CSP)
Telefons
+371 67350008
EMV Auto, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Stopiņu nov., Saurieši, Daugavas iela 8
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID)
Individuālie kravu pārvadāšanas pakalpojumi (49.42, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67506270
Erbi, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Stopiņu nov., Saurieši, "Saurieši 4"-100
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: GP2013, CSP)
EVAŅĢĒLISKĀS TICĪBAS KRISTIEŠU DRAUDZE "DIEVA VALSTĪBA"
Stopiņu nov., Saurieši, Strēlnieku iela 1 - 118
Kalpot Dievam lūdzot un slavējot;Veicināt evaņģēlija izplatību visā pasaulē;palīdzēt cilvēkiem viņu garīgajās un fiziskajās vajadzībās;rūpēties par bērnu un jauniešu kristīgu audzināšanu.
FAMILY REAL ESTATE, SIA
Stopiņu nov., Saurieši, Strēlnieku iela 3 - 38
Citi izdevējdarbības veidi (58.19, versija 2.0) (Avots: GP2009)
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31, versija 2.0) (Avots: GP2009, CSP)
Telefons
+371 29115411
Fascino, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Stopiņu nov., Saurieši, Burtnieku iela 9 - 106
Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.71, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)