• lv

Saldus novads


Ūdens 2, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Saldus nov., Jaunauces pag., "Mehāniskās darbnīcas"
Likvidēts 29.03.2011
Bezalkohola dzērienu ražošana; minerālūdeņu un pudelēs iepildītu citu ūdeņu ražošana (11.07, versija 2.0) (Avots: CSP, ZO.LV)
UD Group, SIA
Saldus nov., Novadnieku pag., "Mežvidi"
Likvidēts 20.03.2012
Vispārēja ēku tīrīšana (81.21, versija 2.0) (Avots: GP2010, CSP)
Telefons
+371 63823303
UD Grupa, SIA
Saldus nov., Novadnieku pag., "Mežvidi"
Likvidēts 03.04.2014
Vispārēja ēku tīrīšana (81.21, versija 2.0) (Avots: GP2012, CSP)
U.D. KURZEME, IK
Saldus nov., Zirņu pag., Būtnāri, Ozolu iela 9 - 12
Likvidēts 07.12.2016
Kabeļu telekomunikācijas pakalpojumi (61.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
UPESKALNI, Saldus rajona Zirņu pagasta zemnieku saimniecība
Saldus nov., Zirņu pag., "Upeskalni"
Likvidēts 24.07.2012
lauksaimniecības produktu ražošana
UPESLĪČI, Saldus rajona Šķēdes pagasta zemnieku saimniecība
Saldus rajons, Šķēdes pagasts, "Upeslīči"
Likvidēts 20.02.2006
lauksaimniecības produktu ražošana
UPĪTES, Saldus rajona Novadnieku pagasta zemnieku saimniecība
Saldus nov., Novadnieku pag., "Upītes"
Likvidēts 27.11.2014
Lauksaimniecības dzīvnieku barības ražošana (10.91, versija 2.0) (Avots: GP2013)
Telefons
+371 63800806
UPS 78, SIA
Saldus nov., Zirņu pag., "Grundmaņi"
Likvidēts 08.08.2017
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: GP2010)
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: GP2010, CSP, ZO.LV)
Meža produktu vākšana (02.30, versija 2.0) (Avots: GP2010)
Mežsaimniecības palīgdarbības (02.40, versija 2.0) (Avots: GP2010)
US group, SIA
Saldus nov., Saldus, Alejas iela 4
Likvidēts 20.07.2017
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26434506
UVITE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Saldus nov., Saldus, Jelgavas iela 8-13
Likvidēts 27.09.2010
VAGARS, IK
Saldus nov., Saldus, Kuldīgas iela 24-12
Likvidēts 26.11.2009
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
VAJAR, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Saldus nov., Zirņu pag., "Kļavas"
Likvidēts 08.02.2012
Pārējo citur neklasificētu pārtikas produktu ražošana (10.89, versija 2.0) (Avots: GP2010, CSP)
Telefons
+371 29438098
+371 29294430
VALDI, Saldus rajona Zvārdes pagasta zemnieku saimniecība
Saldus nov., Zvārdes pag., "Valdi"
Likvidēts 21.07.2015
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: GP2014)
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: GP2014)
Telefons
+371 29128830
VALK, IK
Saldus nov., Saldus pag., Druva, J. Rozentāla iela 1-16
Likvidēts 08.01.2015
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: CSP)
Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" Saldus filiāle
Saldus nov., Saldus, Jelgavas iela 1
Likvidēts 05.04.2011
Cita monetārā starpniecība (64.19, versija 2.0) (Avots: CSP, ZO.LV)
Valsts Saldus autotransporta uzņēmums
Saldus, Kuldīgas iela 86
Likvidēts 04.05.1999
Pārējais pasažieru sauszemes transports, kas iet pēc grafika (60.21, versija 1.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 62273763
VALTBAUMS, SIA
Saldus rajons, Novadnieku pagasts, "Alkšņi"
Likvidēts 18.04.2008
mežizstrāde, koksnes pārstrāde, kokmateriālu ražošana
kokmateriālu imports, eksports, tirdzniecība
u.c. statūtos paredzētā darbība
VĀRPAS, Saldus rajona Novadnieku pagasta zemnieku saimniecība
Saldus nov., Novadnieku pag., "Vārpas"
Likvidēts 23.02.2011
lauksaimniecība
VĀRPAS 2006, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Saldus nov., Pampāļu pag., "Vārpas"
Likvidēts 07.04.2014
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: GP2012, CSP)
Telefons
+371 29226198
VEČI, Saldus rajona Zirņu pagasta zemnieku saimniecība
Saldus nov., Zirņu pag., "Veči"
Likvidēts 07.05.2013
lauksaimniecības produktu iegāde, pārstrāde un realizācija
VECKALADZNIEKI, Saldus rajona Šķēdes pagasta zemnieku saimniecība
Saldus nov., Šķēdes pag., "Veckaladznieki"
Likvidēts 26.03.2015
lauksaimniecības produktu ražošana
VECSKOLIŅAS, SIA
Saldus nov., Saldus, Striķu iela 17-10
Likvidēts 17.05.2013
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: GP2012)
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP, ZO.LV)
Vectīreļi, Saldus rajona Zaņas pagasta zemnieku saimniecība
Saldus nov., Zaņas pag., Kareļi, Avotu iela 6-9
Likvidēts 08.09.2011
VECVAGARS, SIA
Saldus nov., Zaņas pag., Kareļi, Avotu iela 6 - 9
Likvidēts 21.01.2016
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: GP2014, CSP)
Veicis AB, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Saldus nov., Lutriņu pag., Lutriņi, Skolas iela 3-8
Likvidēts 10.12.2014
Veiksmes suns, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Saldus nov., Saldus, Ozolu iela 16
Likvidēts 06.12.2017
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28308085
VEIL, IK
Saldus nov., Saldus, Aspazijas iela 18
Likvidēts 18.09.2012
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: CSP)
VĒJROZE, IK
Saldus nov., Saldus, Skrundas iela 16
Likvidēts 11.12.2014
Citu preču mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.89, versija 2.0) (Avots: CSP)
Ventas Kalnrozes
Saldus nov., Nīgrandes pag., Kalni, Kalnu iela 2
Likvidēts 08.10.2010
Demokrātiskas, pilsoniskas un izglītotas sabiedrības un reģionālās attīstības veicināšana valsts un Eiropas Savienības mērogā.
Sekmēt lauku sieviešu vispusīgu izglītību, sociālo un ekonomisko attīstību.
Sadarboties ar citām NVO
VENTAS PĒRLE
Saldus rajons, Nīgrandes pagasts, Nīgrande, Ventas iela 2
Likvidēts 30.01.2008
Nodrošināt likumā "Par pašvaldībām" 15.panta 1.punktā noteikto pašvaldību funkciju izpildi pašvaldību - biedrības biedru teritorijā, pilnveidojot pašvaldību komunālo pakalpojumu sniegšanu, nodrošinot sociālo un kultūras vajadzību apmierināšanu bez nolūka iegūt peļņu.