• lv

Salas novads

56° 30' 33.19884", 25° 45' 48.92076"

BILDERI, Sēlpils pagasta Ozoliņa zemnieku saimniecība
Salas nov., Sēlpils pag., "Bilderi"
lopkopība
mežizstrāde
mežsaimniecība
Birojs M, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Salas nov., Salas pag., "Spārni" - 1
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26462994
BIRŽI 2009
Salas nov., Salas pag., Birži, Biržu iela 11
1.1. Kultūrvēsturiskā mantojuma un tradicionālās kultūras vērtību saglabāšana, rekonstrukcija, labiekārtošana, eksponēšana, popularizēšana un aprīkošana. Novada arheoloģiskā un etnogrāfiskā izpēte.
1.2. Vides labiekārtošana pieejamībai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
1.3. Veidot saikni starp indivīdiem un sabiedrības grupām. Rosināt iedzīvotāju iesaistīšanu sabiedrisko organizāciju darbā: veidojot saikni ar privātuzņēmumiem, Valsts un pašvaldību institūcijām (iedzīvotāju sapulces, svētki, lāpu gājieni, pagasta un rajona līmeņa laikraksti, radio, TV, mājas lapas u.c.).
1.4. Sekmēt brīvprātīgo darbu un pagasta iedzīvotāju un to ģimeņu (bērnu un jauniešu) iesaistīšanu dažādos pasākumos un nodarbībās, kas saistīti ar dzīvei noderīgu iemaņu, prasmju un zināšanu apgūšanu; ar izglītības un garīguma izaugsmi; iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu.
1.5. Labiekārtot, rekonstruēt un aprīkot telpas tradicionālās garīgās kultūras uzturēšanai.
1.6. Rast iespēju kopīgam darbam ar sadarbības partneriem, kopīgu mērķu realizācijai.
Telefons
+371 29366742
Biržu mednieki
Salas nov., Salas pag., Birži, "Atvari"
Organizēt Biedrības medību platībās lietpratīgu medību saimniekošanu; sekmēt un attīstīt medību sporta veidu; iesaistīt biedrus medījamo dzīvnieku aizsardzībā un vairošanā; izpildīt biedrības medību platībās paredzētos biotehniskos pasākumus; izkopt un pilnveidot medību tradīcijas; organizēt medības savās medību platībās; organizēt mednieku un mednieku vadītāju apmācības programmu. Telefons
+371 29710044
BIRŽU MEDNIEKS
Salas nov., Salas pag., Birži, "Atvari"
1. Organizēt Biedrības medību platībās lietpratīgu medību saimniekošanu;
2. Sekmēt un attīstīt medību sporta veidu;
3. Iesaistīt biedrus medījamo dzīvnieku aizsardzībā;
4. Izpildīt biedrības medību platībās paredzētos biotehniskos pasākumus;
5. Izkopt un pilnveidot medību tradīcijas;
6. Organizēt medības savās medību platībās;
7. Organizēt mednieku un mednieku vadītāju apmācības programmu.
Telefons
+371 29231394
BIRŽU SVĒTĀS ANNAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Salas nov., Salas pag., Birži, Biržu iela 11
Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus;regulāri noturēt dievkalpojumus;gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei;rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē;veikt diakonijas un misijas darbu;sniegt kristīgās izglītības iespējas;piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā;dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā
BIRZZEMNIEKI, Sēlpils pagasta J.Kviļūna zemnieku saimniecība
Salas nov., Sēlpils pag., "Birzzemnieki"
lopkopība
BITĀNI, Sēlpils pagasta zemnieku saimniecība
Salas nov., Sēlpils pag., "Bitāni"
Augļu, riekstu, garšaugu un dzērienu ražošanā izmantojamo augu audzēšana (01.13, versija 1.0) (Avots: CSP)
Liellopu audzēšana, piena lopkopība (01.21, versija 1.0) (Avots: CSP)
Aitu, kazu, zirgu, ēzeļu, mūļu un zirgēzeļu audzēšana (01.22, versija 1.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29545391
BITENIEKI, Sēlpils pagasta T.Arnesa zemnieku saimniecība
Salas nov., Sēlpils pag., "Bitenieki"
lopkopība
BITERĀRES, Salas pagasta Ločas zemnieku saimniecība
Salas nov., Salas pag., "Biterāres"
lauksaimniecības produktu ražošana,realizācija,pārstrāde,lopkopība
BRĪVIŅI, Salas pagasta A.Liberta zemnieku saimniecība
Salas nov., Salas pag., "Meldernieki"
laukkopība
dārzkopība
lopkopība
lauksaimniecības tehnikas un automašīnu remonts
lauksaimnieciskās produkcijas tirdzniecība
mežizstrāde ,kokmateriālu realizācija
transporta pakalpojumi ,t.sk. kravu pārvadājumi
BRĪVNIEKI, Pavlova Sēlpils pagasta zemnieku saimniecība
Salas nov., Sēlpils pag., "Brīvnieki"
augkopība
BURTNIEKI, Salas pagasta I.Silenieka zemnieku saimniecība
Salas nov., Salas pag., "Burtnieki"
lopkopība
graudkopība
meža izstrāde un realizācija
BURTNIEKI, Sēlpils pagasta Garijānes zemnieku saimniecība
Salas nov., Sēlpils pag., "Burtnieki"
lopkopībadārzkopība Telefons
+371 65263025
CELIŅIEKI, Sēlpils pagasta G.Feldmaņa zemnieku saimniecība
Salas nov., Sēlpils pag., "Celiņieki"
lopkopība
mežsaimniecība
CELMIŅI, Salas pagasta Depolta zemnieku saimniecība
Salas nov., Salas pag., "Celmiņi"
lopkopība
graudkopība
Ceplīši, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Salas nov., Salas pag., Sala, Alejas iela 8
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 65263832
+371 29569679
Cerēkļi, Sēlpils pagasta I.Kondratjevas zemnieku saimniecība
Salas nov., Sēlpils pag., "Cerēkļi"
CIEDRA, Jēkabpils rajona kokmateriālu sagatavošanas, pārstrādes un realizācijas kooperatīvā sabiedrība
Salas nov., Salas pag., Sala, Susējas iela 11
meža audzēšana
koksnes sagatavošana, pārstrāde un realizācija
DAB Serviss, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Salas nov., Salas pag., Sala, Viesturu iela 6 - 8
Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi (62.09, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26542800
Dambrāna mežs, SIA
Salas nov., Salas pag., Gravāni, "Jaungravāni" - 18
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29389999
DARDEDZES, Salas pagasta A.Maskaļenko zemnieku saimniecība
Salas nov., Salas pag., "Dardedzes"
lopkopība
DĀRZI, Sēlpils pagasta zemnieku saimniecība
Salas nov., Sēlpils pag., "Dārzi"
lauksaimniecības produkcijas ražošana
pārstrāde,realizācija
mežizstrāde
kokmateriālu realizācija
DĀRZIŅI, Salas pagasta Sleža zemnieku saimniecība
Salas nov., Salas pag., "Dārziņi"
lopkopība
graudkopība
dārzeņkopība
DATI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Salas nov., Salas pag., Sala, Susējas iela 11
Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana sociālajās un humanitārajās zinātnēs (72.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65263898
+371 26540332
DAUGAVAS LIELGALVJI, Sēlpils pagasta A.Valeskalna zemnieku saimniecība
Salas nov., Sēlpils pag., "Daugavas Lielgalvji"
lopkopība
augkopība
mežkopība
Delta RS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Salas nov., Salas pag., Sala, Alejas iela 3
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 27853225
Desa rullē, Salas novada Švābes individuālais uzņēmums
Salas nov., Sēlpils pag., "Silenieki"
Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (47.99, versija 2.0) (Avots: CSP)
Kartupeļu pārstrāde (10.31, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana (10.71, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Izbraukuma ēdināšana pēc pasūtījuma (56.21, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Bāru darbība (56.30, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
DEVALS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Salas nov., Salas pag., Sala, "Jaunspodras"
Degvielas mazumtirdzniecība degvielas uzpildes stacijās (47.30, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26100645
DNPS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Salas nov., Salas pag., "Mazplānlejas"
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Avots: VID)
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29416695