• lv

Rugāju novads

57° 0' 20.16828", 27° 7' 54.19308"

GRĀVERI, Lazdukalna pagasta zemnieku saimniecība
Rugāju nov., Lazdukalna pag., "Grāveri"
Likvidēts 06.12.2017
lopkopība
GRĀVĪŠI, Lauksaimniecības tehnikas, mašīnu un citi darba rīku kopīgas lietošanas un apkopes kooperatīvā sabiedrība
Balvu rajons, Rugāju pagasts, "Stradi"
Likvidēts 02.03.2001
mehānisko lauksaimniecības darbu izpilde
tehnisko līdzekļu apkope un remonts
u.c. statūtos paredzētā darbība
Telefons
+371 45942185
GRĀVMAĻI, Lazdukalna pagasta zemnieku saimniecība
Rugāju nov., Lazdukalna pag., "Grāvmaļi"
Likvidēts 07.04.2015
graudaugu audzēšanabiškopība
GRUZIŅI, Rugāju pagasta zemnieku saimniecība
Rugāju nov., Rugāju pag., "Gruziņi"
Likvidēts 27.04.2011
meža apsaimniekošana
GUNDEGAS, Rugājiu pagasta zemnieku saimniecība
Rugāju nov., Rugāju pag., "Gundegas"
Likvidēts 17.03.2017
Piena lopkopība (01.41, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Telefons
+371 29567927
HALUSS UN PARTNERI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Balvu rajons, Rugāju pagasts, Tikaiņi, Ķiršu iela 2
Likvidēts 15.12.2004
Harmonija J.V., Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rugāju nov., Rugāju pag., Tikaiņi
Likvidēts 11.12.2014
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64522306
IGVAL MEŽS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rugāju nov., Rugāju pag., Medņi, "Liepusala"
Likvidēts 11.12.2014
Mežsaimniecības palīgdarbības (02.40, versija 2.0) (Avots: GP2011, CSP)
IKF RĪGA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rugāju nov., Lazdukalna pag., "Annas"
Likvidēts 11.11.2016
Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi (62.09, versija 2.0) (Avots: GP2010)
Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības (63.11, versija 2.0) (Avots: GP2010, CSP, ZO.LV)
IRBENĀJI, Lazdukalna pagasta zemnieku saimniecība
Rugāju nov., Lazdukalna pag., "Irbenāji"
Likvidēts 08.05.2012
graudkopībalopkopība
IRBĪTES, Lazdukalna pagasta zemnieku saimniecība
Balvu rajons, Lazdukalna pagasts, "Irbītes"
Likvidēts 15.11.2005
lopkopība
IV SANTEX, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rugāju nov., Lazdukalna pag., "Annas"
Likvidēts 16.02.2018
Cita veida individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts (95.29, versija 2.0) (Avots: CSP)
JARKOKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Balvu rajons, Lazdukalna pagasts
Likvidēts 11.04.2006
Telefons
+371 64545557
JAUNSĒTAS, Zemnieku saimniecība
Balvu rajons, Rugāju pagasts, "Jaunsētas"
Likvidēts 28.11.1995
JK ANDZELMS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rugāju nov., Rugāju pag., "Apīņkrasts"
Likvidēts 30.10.2017
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: GP2012, CSP)
JURĪŠI, Lazdukalna pagasta zemnieku saimniecība
Balvu rajons, Lazdukalna pagasts, Kapūne, "Jurīši"
Likvidēts 05.09.2005
graudkopība
lopkopība
JURONA, Balvu rajona N.Višņakovas tirdzniecības individuālais uzņēmums
Balvu rajons, Rugāju pagasts, Rugāji, Kurmenes iela 16
Likvidēts 28.07.2003
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64541155
KALNAGAISMA, Zemnieku saimniecība
Balvu rajons, Rugāju pagasts, "Kalnagaisma"
Likvidēts 06.06.2003
cūkkopība
KALNĀJI, Rugāju pagasta zemnieku saimniecība
Rugāju nov., Rugāju pag., Kaņepiene, "Kalnāji"
Likvidēts 17.08.2015
graudkopībalopkopība
Kancler motors, SIA
Rugāju nov., Rugāju pag., "Somi"
Likvidēts 11.07.2016
Plaša sortimenta preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.19, versija 2.0) (Avots: GP2012, CSP)
KATANSKI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rugāju nov., Rugāju pag., Rugāji, Dzirnavu iela 7
Likvidēts 21.11.2017
KENTAURIS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rugāju nov., Rugāju pag., Rugāji, Dzirnavu iela 7
Likvidēts 21.11.2017
KETIJA UN KO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Balvu rajons, Rugāju pagasts, Gaiļakalns
Likvidēts 09.05.2003
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64541173
KRAMPENIEKI, Rugāju pagasta zemnieku saimniecība
Balvu rajons, Rugāju pagasts, "Krampenieki"
Likvidēts 22.11.2005
graudkopība
dārzeņu audzēšana
meža pārstrāde
KRIVARDS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rugāju nov., Lazdukalna pag., "Putniņi"
Likvidēts 01.03.2018
Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība (46.73, versija 2.0) (Avots: CSP)
KUZMAS, Rugāju pagasta zemnieku saimniecība
Balvu rajons, Rugāju pagasts, "Kuzmas"
Likvidēts 22.11.2005
lopkopība
LAZDUKALNS, Balvu rajona sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Balvu rajons, Lazdukalna pagasts, Lazdukalns
Likvidēts 01.06.1999
lauksaimniecības produkcijas ražošana, pārstrāde un realizācija
patēriņa preču ražošana un realizācija
pakalpojumu sniegšana
Telefons
+371 65745571
LAZDULEJAS, Rugāju pagasta zemnieku saimniecība
Rugāju nov., Rugāju pag., Daugasne, "Lazdulejas"
Likvidēts 07.11.2011
lopkopība
LEIDUMS, Balvu rajona kooperatīvā sabiedrība
Balvu rajons, Lazdukalna pagasts, "Lazdukalns"
Likvidēts 21.05.1999
mehanizēto lauksaimniecības darbu izpilde
lauksaimniecībā izmantojamās zemes apstrādāšana
kvalifikācijas celšanas pasākumu organizācija
tirdzniecība
starpniecība
u.c. statūtos paredzētā darbība
LĪČI, Rugāju pagasta zemnieku saimniecība
Rugāju nov., Rugāju pag., "Lapubirze"
Likvidēts 27.04.2011
lopkopība
graudkopība