• lv

Rucavas novads

56° 9' 33.52464", 21° 9' 42.52356"

KM Brokerage, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rucavas nov., Dunikas pag., Dunika, "Saulkrasti"
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31, versija 2.0) (Avots: VID)
KOKNESES, Liepājas rajona Rucavas pagasta zemnieku saimniecība
Rucavas nov., Rucavas pag., "Kokneses"
lopkopība
"ĶONĒNI", Īpašnieku biedrība
Rucavas nov., Rucavas pag., Pape, "Dižķonēni"
1. Nodrošināt nekustamajos īpašumos (zemesgabalos) "Ķonēni" un "Ķaupju buts", Rucavas pagasts, Rucavas novads, esošo ēku pārvaldīšanu, to uzturēšanai nepieciešamo inženierkomunikāciju pienācīgu uzturēšanu, tehnisko ekspluatāciju un remontu, pakalpojuma līgumu slēgšanu un norēķinus ar piegādātājiem, būvēm piesaistīto zemesgabalu uzturēšanu kārtībā;2. Apmierināt citas Īpašnieku biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar koplietošanas būvju, teritorijas un ceļu uzturēšanu;3. Aizsargāt un aizstāvēt Īpašnieku biedrības biedru tiesības un intereses jautājumos, kas skar nekustamo īpašumu "Ķonēni" un "Ķaupju buts", Rucavas pagasts, Rucavas novads apsaimniekošanu.
KRĪGENS UN CO, Krīgena individuālais uzņēmums
Rucavas nov., Rucavas pag., Rucava, "Kurzemītes"
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 63494681
+371 63468748
KRŪMIŅI, Liepājas rajona Dunikas pagasta zemnieku saimniecība
Rucavas nov., Dunikas pag., "Krūmiņi"
dārzeņkopība
ĶUDI, Liepājas rajona zemnieku saimniecība
Rucavas nov., Dunikas pag., "Ķudi"
piena, gaļas ražošana, realizācijazemkopībaaugļkopībazirgu audzēšana
KURŠU INICIATĪVU FONDS
Rucavas nov., Rucavas pag., Pape, "Mikjāņi"
Veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma, dabas aizsardzības, izglītības un tūrisma pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu piekrastē. Telefons
+371 26759199
KURZEMES ATTĪSTĪBAS UN JURIDISKĀ ATBALSTA BIEDRĪBA
Rucavas nov., Rucavas pag., "Mazķervji"
Juridiskā palīdzība, juridisko konsultāciju sniegšana.Mācību un studiju prakses nodrošināšana.Apmācību organizēšana par likumdošanas aktualitātēm.Piekrastes attīstības veicināšana vēsturiskajos ciemos.Pētījumu veikšana, identificējot vajadzības, attīstības stratēģijas izstrādāšana un realizācija piekrastes attīstībai.Sabiedrības informēšana par atbalsta pasākumiem un pieredzes apmaiņas realizēšana ar citiem piekrastes reģioniem, tai skaitā pārrobežu reģioniem.Izklaides un sporta pasākumu organizēšana piekrastes reģionā.Piekrastes iedzīvotāju un uzņēmēju sadarbības veicināšana ar vietējām pašvaldībām. Telefons
+371 28831682
Kurzemes ceļu būvnieks, PS
Rucavas nov., Rucavas pag., Ģeistauti, "Skābarži"
Ceļu un maģistrāļu būvniecība (42.11, versija 2.0) (Avots: GP2014, CSP)
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99, versija 2.0) (Avots: GP2014)
Telefons
+371 29164992
LAIPNIEKI, Liepājas rajona Rucavas pagasta zemnieku saimniecība
Rucavas nov., Rucavas pag., "Laipnieki"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Telefons
+371 63481216
LĀKUČI, Liepājas rajona Rucavas pagasta zemnieku saimniecība
Rucavas nov., Rucavas pag., "Lākuči"
zemkopība
Latvijas Tradicionālās kultūras asociācija
Rucavas nov., Rucavas pag., Rucava, "Zvanītāji"
Latvijas tradicionālās kultūras saglabāšana, attīstība un popularizēšana. Telefons
+371 26814051
LAURI-I, Liepājas rajona Rucavas pagasta zemnieku saimniecība
Rucavas nov., Rucavas pag., "Lauri"
zemkopībalopkopība
LEIJERI, Liepājas rajona Dunikas pagasta zemnieku saimniecība
Rucavas nov., Dunikas pag., "Leijeri"
lopkopība
dārzkopība
sakņkopība
LEJAS-LEJAS, Liepājas rajona zemnieku saimniecība
Rucavas nov., Dunikas pag., "Lejas-lejas"
lopkopība
Lendumi, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rucavas nov., Dunikas pag., Sudargi, "Timbras"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29563221
Līcija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rucavas nov., Rucavas pag., Rucava, "Zvaniņš"
Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
LIEPĀJAS FEDORA, SIA
Rucavas nov., Rucavas pag., Nida, "Dižie"
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Avots: VID)
Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās (55.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 63483474
Liepājas rajona Dunikas pagasta Kļavas zemnieku saimniecība
Rucavas nov., Dunikas pag., Sikšņi, "Mētras"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26078251
Liepājas rajona Oļeiņikas daudznozaru individuālais uzņēmums
Rucavas nov., Rucavas pag., Rucava, "Zaigas"
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
LIEPKALNI, Liepājas rajona Rucavas pagasta zemnieku saimniecība
Rucavas nov., Rucavas pag., Rucava, "Liepkalni"
LIEPZIEDI, Liepājas rajona Rucavas pagasta zemnieku saimniecība
Rucavas nov., Rucavas pag., "Liepziedi"
lauksaimniecība
Likvidatoru asociācija
Rucavas nov., Rucavas pag., Rucava, "Smiltāji"
likvidatoru organizatoriskās vienotības nodrošināšana, profesionālo pienākumu veikšanas prestiža paaugstināšana. Likvidatoru profesionālo interešu pārstāvība, aizstāvība, kā arī tai noteikto izdevumu veikšana, lai veicinātu efektīvu un likumīgu likvidācijas procesu gaitu Telefons
+371 22020561
MAGNUM-G, SIA
Rucavas nov., Rucavas pag., Rucava, "Māja Nr. 8" - 6
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 63489088
MAĶEGUŽI, Liepājas rajona Dunikas pagasta zemnieku saimniecība
Rucavas nov., Dunikas pag., "Maķeguži"
augkopība
lopkopība
MAĶI, Liepājas rajona Dunikas pagasta zemnieku saimniecība
Rucavas nov., Dunikas pag., "Maķi"
lopkopībazemkopība
MĀLKALNI, Liepājas rajona Rucavas pagasta zemnieku saimniecība
Rucavas nov., Rucavas pag., "Mālkalni"
lopkopībagraudkopība
Mar Agency, SIA
Rucavas nov., Dunikas pag., "Skaras"
Plaša sortimenta preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.19, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Mārcis U, IK
Rucavas nov., Dunikas pag., Sikšņi, "Brīnišķi"
Marlin-11, SIA
Rucavas nov., Rucavas pag., Rucava, "Saktas"
Jūras zvejniecība (03.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26461776
+371 26306130