• lv

Rucavas novads

56° 9' 33.52464", 21° 9' 42.52356"

ĶUDI, Liepājas rajona zemnieku saimniecība
Rucavas nov., Dunikas pag., "Ķudi"
piena, gaļas ražošana, realizācijazemkopībaaugļkopībazirgu audzēšana
KURŠU INICIATĪVU FONDS
Rucavas nov., Rucavas pag., Pape, "Mikjāņi"
Veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma, dabas aizsardzības, izglītības un tūrisma pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu piekrastē. Telefons
+371 26759199
KURZEMES ATTĪSTĪBAS UN JURIDISKĀ ATBALSTA BIEDRĪBA
Rucavas nov., Rucavas pag., "Mazķervji"
Juridiskā palīdzība, juridisko konsultāciju sniegšana.
Mācību un studiju prakses nodrošināšana.
Apmācību organizēšana par likumdošanas aktualitātēm.
Piekrastes attīstības veicināšana vēsturiskajos ciemos.
Pētījumu veikšana, identificējot vajadzības, attīstības stratēģijas izstrādāšana un realizācija piekrastes attīstībai.
Sabiedrības informēšana par atbalsta pasākumiem un pieredzes apmaiņas realizēšana ar citiem piekrastes reģioniem, tai skaitā pārrobežu reģioniem.
Izklaides un sporta pasākumu organizēšana piekrastes reģionā.
Piekrastes iedzīvotāju un uzņēmēju sadarbības veicināšana ar vietējām pašvaldībām.
Telefons
+371 28831682
Kurzemes ceļu būvnieks, PS
Rucavas nov., Rucavas pag., Ģeistauti, "Skābarži"
Ceļu un maģistrāļu būvniecība (42.11, versija 2.0) (Avots: GP2014, CSP)
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99, versija 2.0) (Avots: GP2014)
Telefons
+371 29164992
LAIPNIEKI, Liepājas rajona Rucavas pagasta zemnieku saimniecība
Rucavas nov., Rucavas pag., "Laipnieki"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Telefons
+371 63481216
LĀKUČI, Liepājas rajona Rucavas pagasta zemnieku saimniecība
Rucavas nov., Rucavas pag., "Lākuči"
zemkopība
Latvijas Tradicionālās kultūras asociācija
Rucavas nov., Rucavas pag., Rucava, "Zvanītāji"
Latvijas tradicionālās kultūras saglabāšana, attīstība un popularizēšana. Telefons
+371 26814051
LAURI-I, Liepājas rajona Rucavas pagasta zemnieku saimniecība
Rucavas nov., Rucavas pag., "Lauri"
zemkopībalopkopība
LEIJERI, Liepājas rajona Dunikas pagasta zemnieku saimniecība
Rucavas nov., Dunikas pag., "Leijeri"
lopkopība
dārzkopība
sakņkopība
LEJAS-LEJAS, Liepājas rajona zemnieku saimniecība
Rucavas nov., Dunikas pag., "Lejas-lejas"
lopkopība
Lendumi, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rucavas nov., Dunikas pag., Sudargi, "Timbras"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29563221
Līcija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rucavas nov., Rucavas pag., Rucava, "Zvaniņš"
Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
LIEPĀJAS FEDORA, SIA
Rucavas nov., Rucavas pag., Nida, "Dižie"
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Avots: VID)
Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās (55.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 63483474
Liepājas rajona Dunikas pagasta Kļavas zemnieku saimniecība
Rucavas nov., Dunikas pag., Sikšņi, "Mētras"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26078251
Liepājas rajona Oļeiņikas daudznozaru individuālais uzņēmums
Rucavas nov., Rucavas pag., Rucava, "Zaigas"
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
LIEPKALNI, Liepājas rajona Rucavas pagasta zemnieku saimniecība
Rucavas nov., Rucavas pag., Rucava, "Liepkalni"
LIEPZIEDI, Liepājas rajona Rucavas pagasta zemnieku saimniecība
Rucavas nov., Rucavas pag., "Liepziedi"
lauksaimniecība
Likvidatoru asociācija
Rucavas nov., Rucavas pag., Rucava, "Smiltāji"
likvidatoru organizatoriskās vienotības nodrošināšana, profesionālo pienākumu veikšanas prestiža paaugstināšana. Likvidatoru profesionālo interešu pārstāvība, aizstāvība, kā arī tai noteikto izdevumu veikšana, lai veicinātu efektīvu un likumīgu likvidācijas procesu gaitu Telefons
+371 22020561
MAGNUM-G, SIA
Rucavas nov., Rucavas pag., Rucava, "Māja Nr. 8" - 6
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29393137
MAĶEGUŽI, Liepājas rajona Dunikas pagasta zemnieku saimniecība
Rucavas nov., Dunikas pag., "Maķeguži"
augkopība
lopkopība
MAĶI, Liepājas rajona Dunikas pagasta zemnieku saimniecība
Rucavas nov., Dunikas pag., "Maķi"
lopkopībazemkopība
MĀLKALNI, Liepājas rajona Rucavas pagasta zemnieku saimniecība
Rucavas nov., Rucavas pag., "Mālkalni"
lopkopībagraudkopība
Mar Agency, SIA
Rucavas nov., Dunikas pag., "Skaras"
Plaša sortimenta preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.19, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Mārcis U, IK
Rucavas nov., Dunikas pag., Sikšņi, "Brīnišķi"
Marlin-11, SIA
Rucavas nov., Rucavas pag., Rucava, "Saktas"
Jūras zvejniecība (03.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26461776
+371 26306130
MARLINS-B, IK
Rucavas nov., Rucavas pag., Rucava, "Saktas"
Jūras zvejniecība (03.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Medeor, SIA
Rucavas nov., Rucavas pag., Rucava, "Zvaniņš"
Vispārējā ārstu prakse (86.21, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 63461236
MEDNIEKU KOPA "MEDIĶIS", NODIBINĀJUMS
Rucavas nov., Dunikas pag., "Uplejas"
Veicināt un koordinēt sadarbību starp medniekiem, citām mednieku organizācijām, Valsts meža dienestu, fiziskām un juridiskām personām, valsts un pašvaldību institūcijām;Nodrošināt medību platību apsaimniekošanu atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajām prasībām;Rūpēties par savvaļas dzīvnieku un putnu skaita saprātīgu regulēšanu;Nodrošināt drošības pasākumu ievērošanu medību laikā. Telefons
+371 26559064
MELIORATORS 3, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rucavas nov., Rucavas pag., Pape, Nidas kūdras purvs
Kūdras ieguve (08.92, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29485561
MEŽKALNI, Liepājas rajona Rucavas pagasta zemnieku saimniecība
Rucavas nov., Rucavas pag., "Mežkalni"
graudkopība