• lv

Rožkalnu pagasts, Vārkavas novads

56° 13' 0.80723999999998", 26° 24' 27.20808"

Āboliņi, Rožkalnu pagasta I.Kancāna zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Rožkalnu pag.
lauksaimniecības produktu ražošana
AGRO, Rožkalnu pagasta zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., Rimicāni, "Agro"
lauksaimniecības produktu ražošana, pārstrāde un realizācija
AIRI, Rožkalnu pagasta zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., "Airi"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29710327
AIVARI, Rožkalnu pagasta zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., Augšmukti
lauksaimniecības produktu ražošana
AIZALKSNE, Zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., Aizalksne
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29417074
AIZUPES, Rožkalnu pagasta zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., Jaudzemi, "Aizupes"
ALKŠŅĀRES, Rožkalnu pagasta zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., Augšmukti
lauksaimniecības produktu ražošana Telefons
+371 65352488
Alussala, IK
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., "Dāboliņi"
Aitu un kazu audzēšana (01.45, versija 2.0) (Avots: CSP)
ANDIŅI-1, Zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., Andiņi, "Andiņi 1"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29234079
Andrupes, Rožkalnu pagasta zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., Augšmukti, "Andrupes"
ANDŽĀNI, Rožkalnu pagasta zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., "Lāči"
lauksaimniecības produktu ražošana
ARENDOLE
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., Arendole, "Kļavu mājas"
1. Veicināt ilgtspējīgu lauku attīstību - iedzīvotāju labklājību;2. Veicināt pašdarbības kolektīvu pulcēšanās vietas un aktīvās atpūtas vietas ierīkošanu un attīstību;3. Mūzikas festivālu rīkošana un starpnovadu sadraudzības sekmēšana;4. Veicināt sporta un lauku tūrisma attīstību;5. Veicināt atbalstu kultūras objektu attīstībai un saglabāšanai;6. Sadarbības veicināšana ar reģiona NVO (nevalstiskajām organizācijām). Telefons
+371 20044405
ARENDOLES DIEVMĀTES ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., Arendole, "Arendoles Dievmātes Romas katoļu draudze"
Sludināt Evaņģēliju, svēti glabājot ar Svētā Gara palīdzību atklāto patiesību, to dziļāk pētot, uzticīgi sludinot un paskaidrojot;sludināt morāles principus (arī attiecībā uz sociālo kārtību), spriest par visu, kas attiecas uz cilvēciskās personas pamattiesībām un dvēseles pestīšanu;izplatīt svēto liturģiju, veicot dievišķo kultu un svētdarot katoļticīgo tautu.
ASH-SU Arendole, SIA
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., Arendole, "Arendoles muiža"
Cita veida ēdināšanas pakalpojumi (56.29, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 22002412
ATVASES, Rožkalnu pagasta zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., Dubenca, "Atvases"
Telefons
+371 65350353
AUGŠUPI, Rožkalnu pagasta zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., Augšmukti
AUSTRUMZVAIGZNE, Rožkalnu pagasta zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., Augšmukti, "Drikaines"
lauksaimniecības produktu realizācija, pārstrāde un realizācija
AVOTI, Zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., "Avoti"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29460715
Balt Farms, IK
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., "Lazdāni" - 5
BioGus, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., Salenieki, "Salenieki"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Dārzeņu audzēšana (01.13, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29159452
BIRZTALAS-93, Zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., Augšmukti
lauksaimniecības produktu ražošana
CAUNES, Rožkalnu pagasta zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., Cepļuki, "Caunes"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29132276
CAUNES, Zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Rožkalnu pag.
lauksaimniecības produkcijas ražošana,pārstrāde, glabāšana,realizācija
tirdzniecība,iepirkums,starpniecība
tautas patēriņa preču ražošana,realizācija
transporta pakalpojumi
agroservisa pakalpojumi
reklāma un mārketings
koksnes iepirkums, pārstrde, realizācija
ārējie ekonomiskie sakari
CERIŅI, Rožkalnu pagasta zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., Neicenieki, "Ceriņi"
Piena lopkopība (01.41, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 28644676
CHRIS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., Andiņi, "Kristapi"
Avīžu un kancelejas piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.62, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26308863
CIDO, Rožkalnu pagasta zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., Mizovski, "Mizovski"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26490852
CIELAVAS, Rožkalnu pagasta A.Danileviča zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., Zeļtovka, "Cielavas"
DAMBĪŠI, Rožkalnu pagasta zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., Jaudzemi
DĪĶI, Rožkalnu pagasta L.Lozdas zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., Vingri, "Dīķi"
DRIKAINES, Rožkalnu pagasta zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., Augšmukti, "Drikaines"
lauksaimniecības produktu iegāde, pārstrāde un realizācijau.c. statūtos paredzētā darbība