• lv

Ropažu novads


Biedrība sporta klubs Boule
Ropažu nov., Ropaži, "Valgundas"
Apvienot tās fiziskās un juridiskās personas, kas vēlas aktīvi atpūsties, trenēties un piedalīties sacensībās, veicināt sadarbību, rosināt un atbalstīt sportiskās aktivitātes, kas nav pretrunā ar statūtiem un LR likumdošanu. Telefons
+371 29215481
BiGo Serviss, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ropažu nov., Bajārkrogs, "Bajārkalni"
Tekstilizstrādājumu un kažokādu mazgāšana un (ķīmiskā) tīrīšana (96.01, versija 2.0) (Avots: GP2011, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67937186
E-pasts
bigo-serviss@inbox.lv
Biroja Tirdziņš, SIA
Ropažu nov., Silakrogs, "Liedagi" - 36
Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29, versija 2.0) (Avots: VID)
Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (47.99, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 27814926
BIRZĪTES, Zemnieku saimniecība
Ropažu nov., "Birzītes"
lauksaimniecības produktu iegāde, pārstrāde un realizācija
pasažieru,kravu pārvadājumi
transporta pakalpojumi
tirdzniecība
ārējā ekonomiskā darbība
starpniecība
mārketings
autoserviss
reklāma
tūrisma pakalpojumi
valūtas pirkšana un pārdošana
zinātniski pētnieciskais darbs
u.c. statūtos paredzētā darbība

Bizbizmārīte
Ropažu nov., Kākciems, "Vecruņģi"
Vairot bērnu emocionālo labsajūtu;
Sniegt iespēju robežās materiālu atbalstu.
BL Logistics, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ropažu nov., Gaidas, Apogu iela 4
Pārējās transporta palīgdarbības (52.29, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 25925334
E-pasts
blinserjoga@inbox.lv
Boevoe Bratstvo, Klubs
Ropažu nov., Mucenieki, "Jaunceltnes 2 k-7" - 61
stingrā saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi, likumiem un šiem statūtiem nodrošināt Biedrības biedru tiesību aizsardzību, kuras ir noteiktas "Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā", citos normatīvajos aktos par cilvēku tiesībām;sniegt iespējamo palīdzību Biedrības biedru un viņu ģimenes locekļu labklājības un dzīves apstākļu uzlabošanā, medicīniskās aprūpes nodrošināšanā, mirušo apbedīšanā, apbedīšanas vietu uzkopšanā, kapa pieminekļu izgatavošanā un uzstādīšanā;mudināt un palīdzēt Biedrības biedriem un viņu ģimenes locekļiem iepazīt Latvijas vēsturi, kultūru, pilnveidot valsts valodas zināšanas un naturalizēties;sekmēt Biedrības un tās biedru kontaktus ar līdzīgām sabiedriskajām organizācijām ārvalstīs. Telefons
+371 22116571
BO Grupa, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ropažu nov., Podkājas, "Tumšupe 194"
Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.78, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26627799
BP būvniecība, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ropažu nov., Ropaži, "Pakrasti"
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Grīdas un sienu apdare (43.33, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 28691168
BP Studija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ropažu nov., Ropaži, "Pakrasti"
Grīdas un sienu apdare (43.33, versija 2.0) (Avots: VID, ZO.LV)
Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas (43.39, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29222467
E-pasts
info@bpstudija.lv
B & R, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ropažu nov., "Jāņkalni"
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67089494
Brassica GM, SIA
Ropažu nov., "Kangarīši"
Plastmasas iepakojuma ražošana (22.22, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP)
BRC celtniecība, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ropažu nov., Ropaži, Krasta iela 3
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29900660
Brīnums R, SIA
Ropažu nov., Ropaži, "Ēdelveisi" - 10
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID)
BUKŠI, Zemnieku saimniecība
Ropažu nov., "Bukši"
graudkopība
lopkopība
BunD, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ropažu nov., Kangari, "Ezerlejas"
Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības (81.30, versija 2.0) (Avots: CSP)
Būvakmeņu un dekoratīvo akmeņu zāģēšana, apdare un apstrāde (23.70, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 27712171
E-pasts
toms_plaudis@tvnet.lv
BURO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ropažu nov., Zaķumuiža, "Straumēni 3" - 15
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26563809
BŪVDROŠĪBA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ropažu nov., Mucenieki, "Bunduli"
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67942697
+371 29221085
BŪVREM, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ropažu nov., Ropaži, Ziedu iela 4
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29533425
Būvtehnikas serviss, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ropažu nov., Ropaži, "Saulītes" - 10
Ieguves rūpniecības, būvniecības un inženierbūvniecības iekārtu vairumtirdzniecība (46.63, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 29518789
E-pasts
ingars@buvtehnikas-serviss.lv
CAD MASTER, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ropažu nov., Mucenieki, "Bunduļi" - 1
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 29391220
E-pasts
info@cadmaster.lv
CALABRIA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ropažu nov., Silakrogs, "Priedes 5" - 39
CALCEUM, SIA
Ropažu nov., Mucenieki, "Jaunceltnes 2 k-8" - 6
Apavu ražošana (15.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
CC Mežs un Zeme, SIA
Ropažu nov., Kākciems, "Hogen-1"
CELMĀJI, Rīgas rajona Ropažu pagasta Modra Lauvas zemnieku saimniecība
Ropažu nov., "Celmāji"
dārzkopība
lopkopība
CEMETY, SIA
Ropažu nov., Zaķumuiža, "Straumēni 3" - 15
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Avots: VID)
Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi (62.09, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26563809
CENTRS DIVI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ropažu nov., Ropaži, Bērzu iela 3 - 42
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
CEPLĪŠI, Rīgas rajona Ropažu pagasta Aivara Annēna zemnieku saimniecība
Ropažu nov., "Ceplīši"
lauksaimniecība
mežizstrāde

Cetra sport
Ropažu nov., Ropaži, Ceriņu iela 5
dot ieguldījumu sporta kvalitātes uzlabošanā un veicināt sabiedrības aktīvāku iesaistīšanos sporta attīstībā, īpaši hokejā, futbolā, florbolā, lauka hokejā, hokejā ar bumbiņu (bandy), neatkarīgi no vecuma (bērni, skolēni un pieaugušie), nacionālās, rasu, sociālās, reliģiskās un dzimumu piederības, kā arī neatkarīgi no viņu fiziskās un mentālās attīstības līmeņa;iestāties par sporta tiesību aizsardzību, drošību un veselību, vajadzībām un interesēm;sniegt materiālu, finansiālu un cita veida palīdzību, lai paaugstinātu līmeni konkrētos sporta veidos Latvijā - hokejā, futbolā, florbolā, lauka hokejā, hokejā ar bumbiņu (bandy);piedalīties sporta dzīves veicināšanā un atbalstīšanā;iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, piesaistīt sponsoru un labvēļu ziedojumus un mērķdotācijas biedrības mērķu sasniegšanai;piedalīties NVO sadarbības programmās;iesaistīt nozares speciālistus konkrēto sporta veidu koncepcijas veidošanā un ideju realizēšanā;sekmēt sportistu profesionālās meistarības pilnveidi;attīstīt un sekmēt un organizēt sporta pasākumus, izglītību un attīstības pasākumu norisi, sporta sistēmas pilnveidošanas ietvaros.
CFM, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ropažu nov., Ropaži, Ceriņu iela 1
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP)
Telefons
+371 67686581