• lv

Rēzeknes novads

56° 19' 38.50968", 27° 19' 42.35916"

Aktīvs Plus, Biedrība
Rēzeknes nov., Maltas pag., Malta, Andrupenes iela 65
Veselīga dzīvesveida popularizēšana;
sabiedrības konsolidēšana kopīgu uzdevumu veikšanai;
grāmatvedības profesijas popularizēšana sabiedrībā;
grāmatvedības klubu izveide;
sekmēt lietderīgas jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespēju.
Telefons
+371 26109997
Aktīvu cilvēku centrs, Izglītības, kultūras un sporta biedrība
Rēzeknes nov., Kaunatas pag., Astici, "Selena"
Rosināt izglītības, kultūras, sporta un veselīga dzīvesveida attīstību Kaunatas pagastā.
Uzlabot dzīves kvalitāti Kaunatas pagasta iedzīvotājiem.
Organizēt sacensības, aktīvās atpūtas pasākumus un citus sporta pasākumus, tajā skaitā bērnu un skolēnu sporta pasākumus un lauku nometnes.
Veidot pilnvērtīgas un saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem un invalīdiem Kaunatas pagastā.
Rūpēties par Kaunatas pagasta teritorijas kultūras un dabas vidi, kultūrvēsturisko objektu un kapsētu kopšanu.
Labiekārtot, kopt un veidot visiem pieejamu apkārtējo vidi.
Īstenot vietējās attīstības projektus, kas vērsti uz dzīves kvalitātes uzlabojumiem Kaunatas pagastā.
Veicināt pašvaldības un dažādu sabiedrības grupu sadarbību.
Izveidot un nodrošināt sociālo pakalpojumu pieejamību.
Veikt pasākumus sadarbībai ar latvijas un ārvalstu radniecīgām organizācijām.
Telefons
+371 29179338
Akvatech, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzeknes nov., Vērēmu pag., Jurki, "Liepukalns"
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Ūdensapgādes sistēmu būvniecība (42.21, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 27870752
ALAAS, SIA
Rēzeknes nov., Ozolaines pag., Križevņiki, "Križevniki 2"
Atkritumu apstrāde un izvietošana (izņemot bīstamos atkritumus) (38.21, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28359080
ALBATROSS, Kaunatas pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Kaunatas pag., Rogs, "Albatross"
AlBoMotors, SIA
Rēzeknes nov., Ilzeskalna pag., Aizezere, "Aizezere"
Automobiļu rezerves daļu un piederumu mazumtirdzniecība (45.32, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
ALDARI, Sakstagala pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Sakstagala pag., Ciskādi
lopkopība
ALEJA, Rēzeknes rajona Ilzeskalna pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Ilzeskalna pag., Elkšņi, "Aleja"
piena ražošanagaļas ražošana
ALEJAS, Zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Kantinieku pag., "Alejas"
graudkopība
biškopība
ALEKSANDRS, Zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Bērzgales pag., Mediņmuiža, "Aleksandrs"
lopkopība
ALEKSANDRS-B, Aleksandra Bārtuļa individuālais uzņēmums
Rēzeknes nov., Kaunatas pag.
tirdzniecība
ALEKSEJS & KO, Rēzeknes rajona Audriņu pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Audriņu pag., Audriņi, Krasuhas iela 2A - 10
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26464293
Aleksii, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzeknes nov., Audriņu pag., Kaļvi, "Andrevi"
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 25120180
ALEKSIS-7, sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzeknes nov., Griškānu pag., Vipinga, "Ezeru mājas"
Tekstilizstrādājumu, apģērbu un apavu mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.82, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64628810
ALEKS KO, Kovalenko individuālais uzņēmums
Rēzeknes nov., Rikavas pag., Rikava, Upes iela 2 - 21
lauksaimniecības produktu ražošana un realizācija Telefons
+371 64636316
ALEMARS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzeknes nov., Maltas pag., Malta, Viļānu iela 23
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29461774
ALĪSA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzeknes nov., Maltas pag., Malta, Stacijas iela 3a
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64641332
+371 26484014
E-pasts
siaalisa@inbox.lv
ALKŠŅI, Zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Rikavas pag., Mihalki
lauksaimniecībamežkopība
AllaDin Plus, sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzeknes nov., Rikavas pag., Rikava, Upes iela 5 - 3
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28381213
Almalats, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzeknes nov., Nautrēnu pag., Sārņi, "Milgrāvji"
Alkoholisko un citu dzērienu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.25, versija 2.0) (Avots: GP2009, CSP)
ALMA-TAX, IK
Rēzeknes nov., Sakstagala pag., Uļjanova, "Akācijas"
Taksometru pakalpojumi (49.32, versija 2.0) (Avots: CSP)
ALODIN
Rēzeknes nov., Maltas pag., Malta, Stacijas iela 58
Izveidot un nodrošināt sociālo pakalpojumu pieejamību.
Veidot pensionāriem un maznodrošinātajiem brīvā laika pavadīšanas iespējas.
Izglītojošo pasākumu organizēšana pensionāriem un maznodrošinātajiem.
Popularizēt un veicināt veselīgu dzīvesveidu.
Telefons
+371 26455095
ALOJA, Zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Dricānu pag., "Aloja"
lopkopība
ALPINEKS, INDIVIDUĀLAIS KOMERSANTS
Rēzeknes nov., Čornajas pag., Čornaja, Miera iela 6-1
ALVIT & P, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzeknes nov., Ozolaines pag., Pleikšņi, Robežu iela 14 - 3
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: VID)
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29110454
AMFORA, Mācību un konsultāciju dienests
Rēzeknes nov., Kaunatas pag., Podlesje, "Salnas"
Atbalstīt intelektuāli sabiedrības un indivīdu sociālās integrācijas, saskaņas un labklājības attīstības veicināšana, īpašu uzmanību pievēršot:-innovatīvas un uz zināšanām balstītas sabiedrības attīstību Latvijā ;-sabiedrības izglītošanu un konsultēšanu;-sociālo pakalpojumu attīstību;-sabiedrības veselības veicināšanu;-iedzīvotāju un institūciju līdzdalības paaugstināšanai sabiedrības dzīves norisēs. Telefons
+371 26040904
AMIK serviss, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzeknes nov., Gaigalavas pag., Cīmota, "Atmoda"
Būvlaukuma sagatavošana (43.12, versija 2.0) (Avots: VID)
Dzelzceļu un metro būvniecība (42.12, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26350545
Amikss, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzeknes nov., Audriņu pag., Strankaļi
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: GP2014, CSP)
Telefons
+371 64637023
ANČI, Rēzeknes rajona Verēmu pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Vērēmu pag., Lejas Ančupāni
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Telefons
+371 64634126
Anega, SIA
Rēzeknes nov., Rikavas pag., Rikava, Smilšu iela 6
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29454080