• lv

Raunas novads

57° 18' 29.0394", 25° 37' 40.85832"

EKO RAUNA
Raunas nov., Raunas pag., "Kalna Ennēni"
1. Nodrošināt atbalstu bioloģiskas izcelsmes produktu ražošanas un pārstrādes uzņēmumu radīšanai, attīstībai un popularizēšanai Raunas novadā;
2. Nodrošināt atbalstu jaunu un inovatīvu bioloģiskās izcelsmes produktu ar augstu pievienoto vērtību radīšanu, attīstīšanu un popularizēšanu Raunas novadā;
3. Nodrošināt atbalstu Raunas novadā radītu jaunu un inovatīvu, bioloģiskas izcelsmes produktu ar augstu pievienoto vērtību, zinātnisku izpēti, veidojot atbilstošu izpētei nepieciešamo resursu bāzi vai sadarbojoties ar esošām izpētes institūcijām;
4. Organizēt Raunas novadā radītu jaunu un inovatīvu bioloģiskas izcelsmes produktu ar augstu pievienoto vērtību tirdzniecību veicinošus pasākumus, tajā skaitā organizējot tirdzniecības vietas, stendus izstādēs, dalību tirdzniecības misijās;
5. Veicināt un popularizēt Raunas novadā radītu bioloģiskas izcelsmes produktu atpazīstamību, tajā skaitā sniedzot mārketinga, pārdošanas, dizaina un stratēģijas konsultācijas ražotājiem, veidojot vienotu zīmola stratēģiju un izstrādājot vienotu kvalitātes marķējumu;
6. Veicināt augstas kvalitātes standartu ieviešanu un ievērošanu uzņēmumos, kas Raunas novadā ražo, rada vai izstrādā jaunus un inovatīvus bioloģiskas izcelsmes produktus ar augstu pievienoto vērtību;
7. Veicināt un atbalstīt ekoloģisku un videi draudzīgu pakalpojumu, tajā skaitā tūrisma pakalpojumu, kā arī ne pārtikas produktu radīšanu, ieviešanu Raunas novadā;
8. Aktualizēt un risināt trūkumus un problēmas bioloģiskās produkcijas ražošanas, apstrādes, pārstrādes, marķēšanas, sertifikācijas, realizācijas un citu aspektu tiesiskā regulējuma ietvaros;
9. Rūpēties par biedru un to darbinieku kvalifikācijas celšanu, atbilstošas izglītības iegūšanu, dalību izglītojošos un informatīvos pasākumos, kas tieši vai netieši sekmē Biedrības mērķu sasniegšanu;
10. Nodrošināt tās biedrus ar nepieciešamajiem resursiem, augstāk minēto mērķu sasniegšanai, tajā skaitā izveidojot funkcionālu biedrības biroju, kas pieejams visiem tās biedriem, biedrības pārstāvniecības ārpus Raunas novada, organizēt biedru kooperācijas to ražojumu realizācijai ārpus Raunas novada;
11. Nodrošināt tās biedrus ar informācijas resursiem, kas nepieciešami augstāk minēto mērķu sasniegšanai, tajā skaitā tirgus pētījumiem, zinātniskiem pētījumiem, juridiskām konsultācijām, tehnoloģiskām konsultācijām un cita veida informāciju, atbilstoši vajadzībai, izmantojot biedrības rīcībā esošos resursus vai piesaistot kompetentus speciālistus;
12. Augstāk minēto mērķu sasniegšanai sadarboties ar Valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī starptautiskām un Latvijas Republikā reģistrētām organizācijām, kuru mērķi tieši vai netieši veicina Biedrības mērķu sasniegšanu.
Telefons
+371 25448810
EK TITANI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Raunas nov., Drustu pag., "Titāni"
Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana (16.23, versija 2.0) (Avots: CSP)
ELKSS, G.Masaļskas individuālais uzņēmums
Raunas nov., Raunas pag., Rauna, Rīgas iela 28-1
Pārējā sporta darbība (92.62, versija 1.0) (Avots: CSP)
Ember house management, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Raunas nov., Raunas pag., "Turciņi"
Cita veida transportlīdzekļu apkope un remonts (33.17, versija 2.0) (Avots: GP2014)
Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu pārdošana (45.11, versija 2.0) (Avots: GP2014)
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: GP2014)
Automobiļu rezerves daļu un piederumu vairumtirdzniecība (45.31, versija 2.0) (Avots: GP2014)
Cita veida īpašu preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.18, versija 2.0) (Avots: GP2014)
Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.11, versija 2.0) (Avots: GP2014)
Vispārēja ēku tīrīšana (81.21, versija 2.0) (Avots: GP2014, CSP)
EP TRADING, SIA
Raunas nov., Drustu pag., Drusti, Ezera iela 8
Starpproduktu vairumtirdzniecība (46.76, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 27012513
ĒRGĻI, Cēsu rajona Drustu pagasta zemnieku saimniecība
Raunas nov., Drustu pag., "Ērgļi"
piena-gaļas ražošana
ERIDAN ALUS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Raunas nov., Drustu pag., Drusti, Ezera iela 14
Alus ražošana (11.05, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP)
Ezera sonāte, SIA
Raunas nov., Drustu pag., "Kalna Juriņi"
Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības (81.30, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
EZERIŅI, Drustu pagasta zemnieku saimniecība
Raunas nov., Drustu pag.
lauksaimniecība
mežkopība
EZERKALNI, Raunas pagasta zemnieku saimniecība
Raunas nov., Raunas pag., "Ezerkalni"
piena-gaļas ražošana
EZERNIEKI, Cēsu rajona Drustu pagasta zemnieku saimniecība
Raunas nov., Drustu pag., "Ezernieki"
piena-gaļas ražošana
Fabrika Rauna, SIA
Raunas nov., Raunas pag., Rauna, Dīķa iela 10
Cita veida darbgaldu ražošana (28.49, versija 2.0) (Avots: VID)
Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana (16.23, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26100933
FAREGO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Raunas nov., Raunas pag., Rauna, Kalna iela 23
Personiskās drošības darbības (80.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26400017
Financial tables, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Raunas nov., Raunas pag., "Lejas Grimzas"
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26429264
GAIDAS, Raunas pagasta zemnieku saimniecība
Raunas nov., Raunas pag., "Gaidas"
Piena lopkopība (01.41, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 28351087
GA KOKS, SIA
Raunas nov., Drustu pag., "Teikmaņi"
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64123788
GATARTAS LEJNIEKI, Cēsu rajona I.Grāvītes zemnieku saimniecība
Raunas nov., Drustu pag., "Lejnieki"
GAUJMAĻI, Cēsu rajona Raunas pagasta zemnieku saimniecība
Raunas nov., Raunas pag., "Gaujmaļi"
lopkopība
GRAENN, SIA
Raunas nov., Raunas pag., "Puriņi"
Smaržu un kosmētisko līdzekļu ražošana (20.42, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29514143
GRANTES, Cēsu rajona Raunas pagasta zemnieku saimniecība
Raunas nov., Raunas pag., "Grantes"
lauksaimniecības produkcijas ražošana, iepirkšana, pārstrāde, realizācija
lopkopība
zemkopība
dārzkopība
puķkopība
visu veidu tirdzniecība
starpniecība
maksas pakalpojumi
tūrisma ,kultūras pasākumu organizēšana
ārējā ekonomiskā darbība
u.c.darbība, kas nav aizliegta LR likumdošanā
GRAUDIŅI, Cēsu rajona Raunas pagasta Andra Graudiņa zemnieka saimiecība
Raunas nov., Raunas pag., Rauna, Jaunā iela 14
GR & AUTO, SIA
Raunas nov., Raunas pag., "Sprīži"
Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.78, versija 2.0) (Avots: VID)
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29376488
GRAVAS, Cēsu rajona Raunas pagasta zemnieku saimniecība
Raunas nov., Raunas pag., "Gravas"
lopkopība
GRĀVJI, Cēsu rajona Raunas pagasta zemnieku saimniecība
Raunas nov., Raunas pag., "Grāvji"
lopkopība
GRAVKALNS, Cēsu rajona Drustu pagasta zemnieku saimniecība
Raunas nov., Drustu pag.
lauksaimniecība
lopkopība
GRIEZES, Cēsu rajona Liepas pagasta I.Lauciņas zemnieku saimniecība
Raunas nov., Raunas pag., "Kalna Goģi"
GROTES, Cēsu rajona Raunas pagasta zemnieku saimniecība
Raunas nov., Raunas pag., "Grotes"
GROTES SKOLA, Raunas pagasta zemnieku saimniecība
Raunas nov., Raunas pag., "Grotes Skola"
lopkopība
HELMIKS R, SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
Raunas nov., Raunas pag., Rauna, Parka iela 4
Metālizstrādājumu, krāsu un stikla mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.52, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64177485
+371 67505006
Hempy, IK
Raunas nov., Raunas pag., "Vecklinči"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: CSP)