• lv

Raunas novads

57° 18' 29.0394", 25° 37' 40.85832"

Cēsu rajona G.Rekmaņa individuālais uzņēmums
Raunas nov., Raunas pag., Rauna, Kalna iela 39
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
CHL, SIA
Raunas nov., Raunas pag., Rauna, Rīgas iela 4 - 1
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26133564
Cimzas kalte, Raunas pagasta zemnieku saimniecība
Raunas nov., Raunas pag., "Cimzas kalte"
Citu liellopu audzēšana (01.42, versija 2.0) (Avots: VID, ZO.LV)
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Piena lopkopība (01.41, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Lopkopība (01.4, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.5, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Lauksaimniecības papilddarbības un palīgdarbības pēc ražas novākšanas (01.6, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA (A, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Citronmuiža
Raunas nov., Raunas pag., Rauna, Vidzemes iela 13-7
1) sportisko aktivitāšu veicināšana, sporta spēļu - florbols, basketbols, futbols u.c. attīstīšana;2) bērnu un jauniešu brīvā laika lietderīga organizēšana;3) fiziski aktīva un veselīga dzīves veida sekmēšana un popularizēšana, veselības nostiprināšana un fiziskās sagatavotības pilnveidošana;4) bērnu un jauniešu dzimtās un svešvalodu attīstība, svešvalodu - angļu, vācu, krievu, spāņu u.t.t apmācība;5) organizēt izglītojošus, informējošus un zinātniskus projektus un pasākumus, tūrisma un aktīvās atpūtas maršruti u.c. Telefons
+371 29393666
CONSUMMATUM EST, SIA
Raunas nov., Raunas pag., Rauna, Cēsu iela 1A - 6
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: GP2010, CSP)
Telefons
+371 29444289
DABBA, SIA
Raunas nov., Raunas pag., "Kalna Ennēni"
Smaržu un kosmētisko līdzekļu ražošana (20.42, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 27758758
E-pasts
dabba@dabba.lv
DAGRA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Raunas nov., Raunas pag., Rauna, Parka iela 4
Būvniecībai paredzēto betona izstrādājumu ražošana (23.61, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 64177565
+371 64177150
E-pasts
info@raunasbrugakmens.lv
DANATEC, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Raunas nov., Raunas pag., "Ķirši"
Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.39, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29339665
DĀRZNIEKI, Cēsu rajona Raunas pagasta zemnieku saimniecība
Raunas nov., Raunas pag., "Dārznieki"
augļkopība
DemMix, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Raunas nov., Raunas pag., Rauna, Rīgas iela 28 - 1
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 28167184
DENTARIO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Raunas nov., Raunas pag., Rauna, Kalna iela 8
Zobārstu prakse (86.23, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26327811
Dingo
Raunas nov., Drustu pag., "Titāni"
DRAVĒĻI, Cēsu rajona Raunas pagasta zemnieku saimniecība
Raunas nov., Raunas pag., "Dravēļi"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 64130024
DREIMAŅI, Cēsu rajona Drustu pagasta R.Grahoļskas zemnieku saimniecība
Raunas nov., Drustu pag., "Dreimaņi"
DRŪĢI, Cēsu rajona Raunas pagasta zemnieku saimniecība
Raunas nov., Raunas pag., "Drūģi"
DRUSTI, Kooperatīvā sabiedrība
Raunas nov., Drustu pag., "Krievi"
Citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports (49.39, versija 2.0) (Avots: CSP)
DRUSTI, MEDNIEKU KLUBS
Raunas nov., Drustu pag., "Aplociņi"
Medību saimniecības attīstība nomātajās platībās;medību organizēšana medību platībā;mednieku likumīgo interešu aizstāvība valsts, pašvaldību un citās institūcijās Telefons
+371 26113135
Drustu acs
Raunas nov., Drustu pag., "Gala Dūķi"
1. Stiprināt kultūru vietējā, nacionālā un starptautiskā mērogā;2. Attīstīt dzīves telpu, lai apturētu vietējo iedzīvotāju izbraukšanu;3. Saglabāt un attīstīt vietējo kultūras mantojumu;4. Veicināt starptautiskos sakarus iedzīvotāju dzīves kvalitātes celšanai. Telefons
+371 22003119
DRUSTU EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Raunas nov., Drustu pag., Drusti, Ozolu iela 7
Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus;regulāri noturēt dievkalpojumus;gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei;rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē;veikt diakonijas un misijas darbu;sniegt kristīgās izglītības iespējas;piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā;dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā
Drustu viesīgā biedrība
Raunas nov., Drustu pag., Drusti, Meistaru iela 2
Radīt Drustu iedzīvotājiem radošu, inovatīvu, draudzīgu un ilgtspējīgu dzīves vidi.Veicināt un atbalstīt Drustu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un atjaunošanu.Attīstīt Drustu bērnu un jauniešu radošās izpausmes un veicināt piederību savam novadam.Veicināt Drustu iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāti, pašiniciatīvu un līdzdalību.Attīstīt iedzīvotāju pašizglītošanos un sociālekonomiskās vides uzlabošanu.Veicināt Drustos tautas tradīciju saglabāšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm.Organizēt labdarības pasākumus, labdarības tirdziņus un citus sabiedriskā labuma pasākumus.Veicināt lauku un kultūrtūrisma attīstību.Radīt Drustos daudzveidīgu kultūras un izglītības dzīves vidi.Veicināt novada pašvaldības un Drustu iedzīvotāju sadarbību.Saglabāt un uzturēt Drustu lauku teritorijas pievilcību.
DŪĶI, Cēsu rajona Drustu pagasta zemnieku saimniecība
Raunas nov., Drustu pag., "Dūķi"
lopkopība
DUKUĻI, Cēsu rajona Drustu pagasta zemnieku saimniecība
Raunas nov., Drustu pag., "Dukuļi"
lauksaimniecība
DWH, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Raunas nov., Raunas pag., Rauna, Dīķa iela 8
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29146854
Dzidravoti-L, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Raunas nov., Raunas pag., "Zemzarīši"
Citu preču mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.89, versija 2.0) (Avots: VID)
Pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.81, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29333680
DZIDRAVOTI-plus, SIA
Raunas nov., Raunas pag., "Zemzarīši"
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26449894
DZIRNAVAS, Cēsu rajona Drustu pagasta Gavara zemnieku saimniecība
Raunas nov., Drustu pag., "Dzirnavas"
EG2, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Raunas nov., Raunas pag., Rauna, Puķu iela 2
Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.71, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29330275
EKOFOR, SIA
Raunas nov., Drustu pag., "Dūniju HE"
Elektroenerģijas ražošana (35.11, versija 2.0) (Avots: GP2010)
Būvniecības projektu izstrādāšana (41.10, versija 2.0) (Avots: GP2010, CSP)
Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.90, versija 2.0) (Avots: GP2010)
Telefons
+371 67715861
EKO RAUNA
Raunas nov., Raunas pag., "Kalna Ennēni"
1. Nodrošināt atbalstu bioloģiskas izcelsmes produktu ražošanas un pārstrādes uzņēmumu radīšanai, attīstībai un popularizēšanai Raunas novadā;2. Nodrošināt atbalstu jaunu un inovatīvu bioloģiskās izcelsmes produktu ar augstu pievienoto vērtību radīšanu, attīstīšanu un popularizēšanu Raunas novadā;3. Nodrošināt atbalstu Raunas novadā radītu jaunu un inovatīvu, bioloģiskas izcelsmes produktu ar augstu pievienoto vērtību, zinātnisku izpēti, veidojot atbilstošu izpētei nepieciešamo resursu bāzi vai sadarbojoties ar esošām izpētes institūcijām;4. Organizēt Raunas novadā radītu jaunu un inovatīvu bioloģiskas izcelsmes produktu ar augstu pievienoto vērtību tirdzniecību veicinošus pasākumus, tajā skaitā organizējot tirdzniecības vietas, stendus izstādēs, dalību tirdzniecības misijās;5. Veicināt un popularizēt Raunas novadā radītu bioloģiskas izcelsmes produktu atpazīstamību, tajā skaitā sniedzot mārketinga, pārdošanas, dizaina un stratēģijas konsultācijas ražotājiem, veidojot vienotu zīmola stratēģiju un izstrādājot vienotu kvalitātes marķējumu;6. Veicināt augstas kvalitātes standartu ieviešanu un ievērošanu uzņēmumos, kas Raunas novadā ražo, rada vai izstrādā jaunus un inovatīvus bioloģiskas izcelsmes produktus ar augstu pievienoto vērtību;7. Veicināt un atbalstīt ekoloģisku un videi draudzīgu pakalpojumu, tajā skaitā tūrisma pakalpojumu, kā arī ne pārtikas produktu radīšanu, ieviešanu Raunas novadā;8. Aktualizēt un risināt trūkumus un problēmas bioloģiskās produkcijas ražošanas, apstrādes, pārstrādes, marķēšanas, sertifikācijas, realizācijas un citu aspektu tiesiskā regulējuma ietvaros;9. Rūpēties par biedru un to darbinieku kvalifikācijas celšanu, atbilstošas izglītības iegūšanu, dalību izglītojošos un informatīvos pasākumos, kas tieši vai netieši sekmē Biedrības mērķu sasniegšanu;10. Nodrošināt tās biedrus ar nepieciešamajiem resursiem, augstāk minēto mērķu sasniegšanai, tajā skaitā izveidojot funkcionālu biedrības biroju, kas pieejams visiem tās biedriem, biedrības pārstāvniecības ārpus Raunas novada, organizēt biedru kooperācijas to ražojumu realizācijai ārpus Raunas novada;11. Nodrošināt tās biedrus ar informācijas resursiem, kas nepieciešami augstāk minēto mērķu sasniegšanai, tajā skaitā tirgus pētījumiem, zinātniskiem pētījumiem, juridiskām konsultācijām, tehnoloģiskām konsultācijām un cita veida informāciju, atbilstoši vajadzībai, izmantojot biedrības rīcībā esošos resursus vai piesaistot kompetentus speciālistus;12. Augstāk minēto mērķu sasniegšanai sadarboties ar Valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī starptautiskām un Latvijas Republikā reģistrētām organizācijām, kuru mērķi tieši vai netieši veicina Biedrības mērķu sasniegšanu. Telefons
+371 25448810
EK TITANI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Raunas nov., Drustu pag., "Titāni"
Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana (16.23, versija 2.0) (Avots: CSP)