• lv

Raunas novads

57° 18' 29.0394", 25° 37' 40.85832"

CERĪBA, Cēsu rajona Raunas pagasta zemnieku saimniecība
Raunas nov., Raunas pag.
lauksaimniecīnas produkcijas ražošana un realizācija
jaunlopu realizācija
pienkopība
gaļas produkcijas pārstrāde,ražošana un realizācija
tirdzniecība
starpniecība
maksas pakalpojumi
remonta-celtniecības darbi
montāža
ārējā ekonomiskā darbība
u.c.darbība, kas nav aizliegta LR likumdošanā
CERIŅI, Raunas pagasta zemnieku saimniecība
Raunas nov., Raunas pag., "Ceriņi"
lopkopība
graudkopība
Cēsu rajona G.Rekmaņa individuālais uzņēmums
Raunas nov., Raunas pag., Rauna, Kalna iela 39
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
CHL, SIA
Raunas nov., Raunas pag., Rauna, Rīgas iela 4 - 1
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26133564
Cimzas kalte, Raunas pagasta zemnieku saimniecība
Raunas nov., Raunas pag., "Cimzas kalte"
Citu liellopu audzēšana (01.42, versija 2.0) (Avots: VID, ZO.LV)
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Piena lopkopība (01.41, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Lopkopība (01.4, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.5, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Lauksaimniecības papilddarbības un palīgdarbības pēc ražas novākšanas (01.6, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA (A, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 64123733
Citronmuiža
Raunas nov., Raunas pag., Rauna, Vidzemes iela 13-7
1) sportisko aktivitāšu veicināšana, sporta spēļu - florbols, basketbols, futbols u.c. attīstīšana;2) bērnu un jauniešu brīvā laika lietderīga organizēšana;3) fiziski aktīva un veselīga dzīves veida sekmēšana un popularizēšana, veselības nostiprināšana un fiziskās sagatavotības pilnveidošana;4) bērnu un jauniešu dzimtās un svešvalodu attīstība, svešvalodu - angļu, vācu, krievu, spāņu u.t.t apmācība;5) organizēt izglītojošus, informējošus un zinātniskus projektus un pasākumus, tūrisma un aktīvās atpūtas maršruti u.c. Telefons
+371 29393666
CONSUMMATUM EST, SIA
Raunas nov., Raunas pag., Rauna, Cēsu iela 1A - 6
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: GP2010, CSP)
Telefons
+371 29444289
DABBA, SIA
Raunas nov., Raunas pag., "Kalna Ennēni"
Smaržu un kosmētisko līdzekļu ražošana (20.42, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 27758758
E-pasts
dabba@dabba.lv
DAGRA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Raunas nov., Raunas pag., Rauna, Parka iela 4
Būvniecībai paredzēto betona izstrādājumu ražošana (23.61, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 64177565
+371 64177150
E-pasts
info@raunasbrugakmens.lv
DANATEC, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Raunas nov., Raunas pag., "Ķirši"
Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.39, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29339665
DĀRZNIEKI, Cēsu rajona Raunas pagasta zemnieku saimniecība
Raunas nov., Raunas pag., "Dārznieki"
augļkopība
DemMix, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Raunas nov., Raunas pag., Rauna, Rīgas iela 28 - 1
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 28167184
DENTARIO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Raunas nov., Raunas pag., Rauna, Kalna iela 8
Zobārstu prakse (86.23, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26327811
Dingo
Raunas nov., Drustu pag., "Titāni"
DRAVĒĻI, Cēsu rajona Raunas pagasta zemnieku saimniecība
Raunas nov., Raunas pag., "Dravēļi"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 28684107
DREIMAŅI, Cēsu rajona Drustu pagasta R.Grahoļskas zemnieku saimniecība
Raunas nov., Drustu pag., "Dreimaņi"
DRŪĢI, Cēsu rajona Raunas pagasta zemnieku saimniecība
Raunas nov., Raunas pag., "Drūģi"
DRUSTI, Kooperatīvā sabiedrība
Raunas nov., Drustu pag., "Krievi"
Citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports (49.39, versija 2.0) (Avots: CSP)
DRUSTI, MEDNIEKU KLUBS
Raunas nov., Drustu pag., "Aplociņi"
Medību saimniecības attīstība nomātajās platībās;
medību organizēšana medību platībā;
mednieku likumīgo interešu aizstāvība valsts, pašvaldību un citās institūcijās
Telefons
+371 26113135
Drustu acs
Raunas nov., Drustu pag., "Gala Dūķi"
1. Stiprināt kultūru vietējā, nacionālā un starptautiskā mērogā;
2. Attīstīt dzīves telpu, lai apturētu vietējo iedzīvotāju izbraukšanu;
3. Saglabāt un attīstīt vietējo kultūras mantojumu;
4. Veicināt starptautiskos sakarus iedzīvotāju dzīves kvalitātes celšanai.
Telefons
+371 22003119
DRUSTU EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Raunas nov., Drustu pag., Drusti, Ozolu iela 7
Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus;regulāri noturēt dievkalpojumus;gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei;rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē;veikt diakonijas un misijas darbu;sniegt kristīgās izglītības iespējas;piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā;dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā
Drustu viesīgā biedrība
Raunas nov., Drustu pag., Drusti, Meistaru iela 2
Radīt Drustu iedzīvotājiem radošu, inovatīvu, draudzīgu un ilgtspējīgu dzīves vidi.
Veicināt un atbalstīt Drustu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un atjaunošanu.
Attīstīt Drustu bērnu un jauniešu radošās izpausmes un veicināt piederību savam novadam.
Veicināt Drustu iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāti, pašiniciatīvu un līdzdalību.
Attīstīt iedzīvotāju pašizglītošanos un sociālekonomiskās vides uzlabošanu.
Veicināt Drustos tautas tradīciju saglabāšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm.
Organizēt labdarības pasākumus, labdarības tirdziņus un citus sabiedriskā labuma pasākumus.
Veicināt lauku un kultūrtūrisma attīstību.
Radīt Drustos daudzveidīgu kultūras un izglītības dzīves vidi.
Veicināt novada pašvaldības un Drustu iedzīvotāju sadarbību.
Saglabāt un uzturēt Drustu lauku teritorijas pievilcību.
Telefons
+371 29144705
DŪĶI, Cēsu rajona Drustu pagasta zemnieku saimniecība
Raunas nov., Drustu pag., "Dūķi"
lopkopība
DUKUĻI, Cēsu rajona Drustu pagasta zemnieku saimniecība
Raunas nov., Drustu pag., "Dukuļi"
lauksaimniecība
DWH, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Raunas nov., Raunas pag., Rauna, Dīķa iela 8
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26100933
Dzidravoti-L, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Raunas nov., Raunas pag., "Zemzarīši"
Citu preču mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.89, versija 2.0) (Avots: VID)
Pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.81, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29418462
DZIDRAVOTI-plus, SIA
Raunas nov., Raunas pag., "Zemzarīši"
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26449894
DZIRNAVAS, Cēsu rajona Drustu pagasta Gavara zemnieku saimniecība
Raunas nov., Drustu pag., "Dzirnavas"
EG2, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Raunas nov., Raunas pag., Rauna, Puķu iela 2
Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.71, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29330275
EKOFOR, SIA
Raunas nov., Drustu pag., "Dūniju HE"
Elektroenerģijas ražošana (35.11, versija 2.0) (Avots: GP2010)
Būvniecības projektu izstrādāšana (41.10, versija 2.0) (Avots: GP2010, CSP)
Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.90, versija 2.0) (Avots: GP2010)
Telefons
+371 67715861