• lv

Preiļu novads

56° 9' 4.01652", 26° 44' 38.31612"

BĒRZI, Zemnieku saimniecība
Preiļu nov., Pelēču pag., Ārdava, "Bērzi"
lauksaimniecības produktu ražošana, realizācija
BĒRZIŅI, Aizkalnes pagasta zemnieku saimniecība
Preiļu nov., Aizkalnes pag.
lauksaimniecības produktu ražošana
BĒRZIŅI, Preiļu pagasta zemnieku saimniecība
Preiļu nov., Preiļu pag., Sanauža, "Bērziņi"
lopkopība
graudkopība
Bērzudārzs, Saunas pagasta zemnieku saimniecība
Preiļu nov., Saunas pag., Locinieki, "Bērzudārzs"
BE un BE, SIA
Preiļu nov., Aizkalnes pag., Apšenieki, "Mazā Kalnu leja"
Pārējo citur neklasificētu pārtikas produktu ražošana (10.89, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26682971
B Force Logistics, SIA
Preiļu nov., Preiļi, Latgales iela 3
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26419901
BG Boriss, IK
Preiļu nov., Preiļi, Lāčplēša iela 4
Transportlīdzekļu vadītāju apmācība (85.53, versija 2.0) (Avots: CSP)
Billib, SIA
Preiļu nov., Aizkalnes pag., Silinieki, "Spāres"
Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
B-INA, Individuālais komersants
Preiļu nov., Preiļi, Celtnieku iela 20
Tekstilizstrādājumu, apģērbu un apavu mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.82, versija 2.0) (Avots: CSP)
BITĪTE, Zemnieku saimniecība
Preiļu nov., Preiļu pag., Polockieši
lauksaimniecības produktu ražošana
Biznesa procesu ārpakalpojumi, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Preiļu nov., Preiļi, Raiņa bulvāris 22
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP)
Telefons
+371 65323110
Boater.eu, IK
Preiļu nov., Preiļi, Rēzeknes iela 34 - 31
Atpūtas un sporta laivu būve (30.12, versija 2.0) (Avots: CSP)
BORISOVKA, Zemnieku saimniecība
Preiļu nov., Saunas pag., Borisovka
lauksaimniecības produktu ražošana
Telefons
+371 65339569
BRENDA, Preiļu rajona Lilijas Jurānes individuālais uzņēmums
Preiļu nov., Preiļi, Ziedu iela 15
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65322549
BRIEŽU MĀJAS, Pelēču pagasta zemnieku saimniecība
Preiļu nov., Pelēču pag., "Briežu Mājas"
lauksaimniecības produktu ražošana, pārstrāde un realizācija
BRIŠKI, Zemnieku saimniecība
Preiļu nov., Preiļu pag., Briškas
lauksaimniecības produktu ražošana Telefons
+371 65321422
Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība
Preiļu nov., Preiļi, Kurzemes iela 6
Organizēt un veikt ugunsdrošības profilaksi un ugunsgrēku dzēšanas darbu, veicināt ugunsdrošības stāvokļa uzlabošanu Preiļu rajonā. Telefons
+371 29622260
BŪSIM DRAUGI
Preiļu nov., Preiļi, Rēzeknes iela 28 - 19
Veicināt ēkas Preiļos, Rēzeknes ielā 28 tehnisko ekspluatāciju un pie mājas piesaistāmās zemes platības pienācīgu uzturēšanu un apsaimniekošanu;iegādāties, saņemt vai pārņemt apsaimniekošanā un īpašumā nekustamo īpašumu no juridiskām personām;namu (kopīāšuma) un piesaistāmās zemes gabala pārvaldīšana, uzturēšana, rekonstrukcija un apsaimniekošana. Telefons
+371 26599359
Būsim kopā !
Preiļu nov., Aizkalnes pag., Raudauka, "Raudauka"
veicināt veselīgu un videi draudzīgu dzīves veidu;attīstīt sporta aktivitātes un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem;veicināt interešu izglītību un mūžizglītību;veicināt lauku teritorijās dzīvojošo iedzīvotāju pilsoniskās aktivitātes un sociālo līdztiesību;piedalīties vietējās lauku teritorijas attīstībā un vides sakārtošanā;labdarības un sabiedrisko pasākumu organizēšana un atbalsts;harmoniska ģimenes kopšana un popularizēšana;kopīga projektu īstenošana un sadarbība ar Latvijas un ārvalstu organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem
BUTCHER, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Preiļu nov., Preiļi, Liepu iela 12 - 8
Gaļas pārstrāde un konservēšana (10.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 27606408
BUTTERFLY, IK
Preiļu nov., Preiļi, Daugavpils iela 72 - 9
Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.71, versija 2.0) (Avots: CSP)
BUTTERFLYS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Preiļu nov., Preiļi, Daugavpils iela 72 - 9
Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.71, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26439201
CAUNA, Mednieku klubs
Preiļu nov., Saunas pag., "Prikuļi"
Apvienot medniekus un makšķerniekus medību un makšķerēšanas organizēšanai un kopīgai atpūtai
šaglabāt un izkopt mednieku un makšķernieku tradīcijas;
uzskaitīt medību un makšķerēšanas trofejas un izstādīt tās;
organizēt medību un makšķerēšanas sacensības;
organizēt jauno mednieku un makšķernieku mācības;
sekmēt medījamo dzīvnieku aizsardzību un vairošanu;
sekmēt zivju aizsardzību un vairošanu;
veikt šķirnes mdību suņu ciltsdarbu, rīkot šķirnes suņu izstādes, treniņus, pārbaudes un citus pasākumus;
pārstāvēt mednieku un makšķernieku intereses;
veicināt laukumu tūrisma attīstību.
Telefons
+371 26564066
CEĻA BĒRZI, Zemnieku saimniecība
Preiļu nov., Preiļu pag., Līči
lauksaimniecības produktu ražošana
CELIŅMĀJAS, Zemnieku saimniecība
Preiļu nov., Saunas pag., Lielie Anspoki
lauksaimniecības produktu ražošana
CEĻMALNIEKI, Preiļu pagasta zemnieku saimniecība
Preiļu nov., Preiļu pag.
lauksaimniecības produkcijas ražošana, realizācija
Celmeņi ASK, SIA
Preiļu nov., Preiļi, Brīvības iela 12
Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.78, versija 2.0) (Avots: VID)
Mājsaimniecības elektroierīču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.54, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65321483
+371 26120549
+371 65321921
Celtnieku iela 5
Preiļu nov., Preiļi, Celtnieku iela 5 - 16
Veicināt ēkas Preiļos, Celtnieku ielā 5, inženiertehniskā stāvokļa uzlabošanu un iedzīvotāju dzīves vides kvalitātes paaugstināšanu Telefons
+371 29384510
Celtnieku iela 6
Preiļu nov., Preiļi, Celtnieku iela 6 - 16
Latvijas valsts mājokļu politikas īstenošana un ilgtermiņa attīstība, kā arī sekmēt demokrātiskas un pilsoniskas namīpašnieku sabiedrības nostiprināšanu un veicināt daudzdzīvokļu ēkas Preiļos, Celtnieku ielā 6, tehniskā stāvokļa uzlabošanu un iedzīvotāju dzīves vides kvalitātes paaugstināšanu. Telefons
+371 29162585
CERIŅI, Preiļu pagasta zemnieku saimniecība
Preiļu nov., Preiļu pag., "Ceriņi"