• lv

Pļaviņas, Pļaviņu novads

56° 37' 5.6816399999998", 25° 43' 32.8512"

4A.B., SIA
Pļaviņu nov., Pļaviņas, Rīgas iela 13 - 52
Interneta portālu darbība (63.12, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26116870
Ābeļdārzs
Pļaviņu nov., Aiviekstes pag., Kriškalni, 1. maija iela 12-11
1) slēgt pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumus, pārraudzīt un kontrolēt šo līgumu ievērošanu, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas plānus, budžetus, tāmes, darbus un procesu, lai nodrošinātu labu dzīves kvalitāti 1.Maija ielā 10, 1.Maija ielā 12 Kriškalnos, Aiviekstes pagastā, Pļaviņu novadā;
2) veikt biedrības apsaimniekošanā nodoto dzīvojamo māju, kā arī funkcionāli ar māju saistīto ēku un būvju un piesaistītā zemes gabala pārvaldīšanu un apsaimniekošanu;
3) apmierināt citas biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu, dzīvojamo māju, kā arī funkcionāli ar māju saistīto ēku un būvju piesaistītā zemes gabala izmantošanu;
4) aizsargāt un aizstāvēt dzīvokļu īpašnieku un iedzīvotāju, t.sk. biedrības biedru, tiesības un intereses.
Telefons
+371 26109913
AGDECOR, SIA
Pļaviņu nov., Pļaviņas, Liepu iela 54
Citu betona, ģipša un cementa izstrādājumu ražošana (23.69, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26676632
Aizkraukles rajona O.Ginaiša individuālais uzņēmums
Pļaviņu nov., Pļaviņas, Saules iela 14
Telefons
+371 29469836
AKTIVITIES AP, IK
Pļaviņu nov., Pļaviņas, Kalna iela 11
ALVEO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pļaviņu nov., Pļaviņas, Liepu iela 10
Medicīnas un zobārstniecības instrumentu un piederumu ražošana (32.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Zobārstu prakse (86.23, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29645542
AMBI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pļaviņu nov., Pļaviņas, Raiņa iela 55
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.71, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 22307999
E-pasts
ambi2@inbox.lv
AMEO dizains, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pļaviņu nov., Pļaviņas, Dārza iela 34
ANROK, IK
Pļaviņu nov., Pļaviņas, Dzirnavu iela 2B - 4
Individuālie kravu pārvadāšanas pakalpojumi (49.42, versija 2.0) (Avots: CSP)
Arkli K, SIA
Pļaviņu nov., Pļaviņas, Selgas iela 6
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26453376
Atbalsts skolai, Biedrība
Pļaviņu nov., Pļaviņas, Daugavas iela 101
1. Piedalīties vides un priekšnoteikumu pilnveidošanā skolas bērnu un jauniešu personības potenciāla atklāšanai un vispusīgai attīstībai;2. Veicināt pilnvērtīgu personības attīstību, palīdzot bērniem un ģimenēm integrēties mūsdienu mainīgajā sabiedrībā;3. Iespēju robežās materiāli atbalstīt skolas bērnus un jauniešus no maznodrošinātām, riska grupas ģimenēm un ar veselības problēmām;4. Veicināt lietderīgu un produktīvu skolas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanu, piedaloties pārgājienu, atveseļošanās, sportisko, izglītojošo un atpūtas nometņu un sporta pasākumu un labdarības akciju organizēšanā. Telefons
+371 26741662
ATVARS 1
Pļaviņu nov., Pļaviņas, Raiņa iela 68 - 20
1. Pārvaldīt Biedrības valdījumā nodoto dzīvojamo māju un organizēt tās apsaimniekošanu, kas ietver tās pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamā nama koplietošanas telpu izmantošanu.
2. Veicināt dzīvojamās mājas renovāciju, tās ilgmūžības palielināšanu un energoefektivitātes uzlabošanu;
3. Uzlabot pārvaldījumā esošās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku sadzīves apstākļus
Telefons
+371 26178964
Autozenta, SIA
Pļaviņu nov., Pļaviņas, Raiņa iela 135
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26355585
AZ KOMUNIKĀCIJAS, IK
Pļaviņu nov., Pļaviņas, Daugavas iela 69 - 2
Mežsaimniecības palīgdarbības (02.40, versija 2.0) (Avots: CSP)
Bezdelīgas-2, SIA
Pļaviņu nov., Pļaviņas, Daugavas iela 72
Cita veida ēdināšanas pakalpojumi (56.29, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26414499
Bezdelīgas 3, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pļaviņu nov., Pļaviņas, Daugavas iela 72
Cita veida ēdināšanas pakalpojumi (56.29, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 20224225
BŪVMATERIĀLI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pļaviņu nov., Pļaviņas, Smilšu iela 31
Metālizstrādājumu, krāsu un stikla mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.52, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 5874365
+371 65216365
BŪVSERVISS AR, SIA
Pļaviņu nov., Pļaviņas, Ozolu iela 1
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: GP2013, CSP)
Telefons
+371 29103600
CELTNIECĪBAS DOLOMĪTI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pļaviņu nov., Pļaviņas, Rīgas iela 16
Citur neklasificētu nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana (23.99, versija 2.0) (Avots: VID)
Kaļķa un ģipša ražošana (23.52, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65134708
+371 26598887
CEPELĪNS, Sargūna Pļaviņu individuālā firma
Pļaviņu nov., Pļaviņas, Dzirnavu iela 2A-18
tirdzniecība, t.sk. ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem
sabiedriskā ēdināšana
lauksaimniecības preču ražošana, pārstrāde un realizācija
maksas pakalpojumi
valūtas pirkšana un pārdošana
starpniecība
komercdarbība
u.c. statūtos paredzētā darbība
Cielavu iela
Pļaviņu nov., Pļaviņas, Daugavas iela 53
Pļaviņu novadā un Latvijā organizēt kultūras un izglītības projektus, pētīt un popularizēt kultūrvēsturisko mantojumu;sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām realizējot dažādus kultūras pasākumus;veicināt piemērotas vides veidošanu kultūras, izglītības un vēstures mantojuma popularizēšanai Telefons
+371 29255812
Cīņas un mākslas centrs "HAGAKURE", Biedrība
Pļaviņu nov., Pļaviņas, Daugavas iela 29A - 1
Biedrības ietvaros sniegt palīdzību sporta popularizēšanai, attīstīšanai un pilnveidošanai, veselīgas atpūtas organizēšanai, fizisko un garīgo darbaspēju atjaunošanai un paaugstināšanai; kā arī augstas klases sportistu sagatavošana, fiziski aktīva dzīves veida popularizācija, veicināšana un cilvēku veselības nostiprināšana Telefons
+371 29542755
Daugavas rīts, Pļaviņu pilsētas pensionāru apvienība
Pļaviņu nov., Pļaviņas, Daugavas iela 50
Pensionāru interešu aizstāvēšana un dzīves līmeņa uzlabošana;
Pensionāru integrācija pilsētas sabiedriskajā dzīvē;
Veco laužu izglītība un informēšana;
Kultūras un kopēju atpūtas pasākumu organizēšana pensionāriem;
Iesaistīšanās projektos un finansiālo, materiālo, intelektuālo un cita veida resursu piesasitīšana savu mērķu sasniegšanai.
Telefons
+371 28702938
DIANA UN KO, D.Narubinas induviduālais uzņēmums ražošanas komercfirma
Pļaviņu nov., Pļaviņas, Liepu iela 26
preču ražošana
tirdzniecība
komisijas tirdzniecība
sabiedriskā ēdināšana
tirdzniecība ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem
atpūtas organizēšana
remonta-celtniecības darbi
sadzīves pakalpojumi
starpniecība
ārējā ekonomiskā darbība
u.c. statūtos paredzētā darbība
Dolomīts, Pļaviņu pilsētas bērnu, jauniešu un pieaugušo futbola klubs
Pļaviņu nov., Pļaviņas, Rīgas iela 16
Veselīga un aktīva dzīvesveida ieaudzināšana bērniem, jauniešiem un pieaugušiem, tuvinot tos garīgajām vērtībām, cilvēka un pasaules harmonijai, kā arī futbola popularizēšana valstī Telefons
+371 26564699
EK LIDER, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pļaviņu nov., Pļaviņas, Lielā iela 38 - 3
ELEGANCE G, SIA
Pļaviņu nov., Pļaviņas, Raiņa iela 65
Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (47.99, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29927268
ESI, Z.Krankala Aizkraukles rajona individuālais uzņēmums
Pļaviņu nov., Pļaviņas, Daugavas iela 111/113-21
Pārējo virsdrēbju ražošana (14.13, versija 2.0) (Avots: CSP)
EXCELLENTE AUTO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pļaviņu nov., Pļaviņas, Kaļķu iela 4
Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu pārdošana (45.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29918025
FIZIO AZ, SIA
Pļaviņu nov., Pļaviņas, Daugavas iela 9
Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.90, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26122749