• lv

Piltene, Ventspils novads

57° 13' 28.65216", 21° 40' 39.29988"

ADĪNE, T.Šeptes Ventspils rajona individuālais uzņēmums
Ventspils nov., Piltene, Maija iela 14 - 11
Pārtikas produktu, dzērienu un tabakas nespecializēta vairumtirdzniecība (46.39, versija 2.0) (Avots: CSP)
AGIARS, IK
Ventspils nov., Piltene, Maija iela 14A - 12
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: CSP)
AIZUPES, Piltenes pilsētas lauku teritorijas zemnieku saimniecība
Ventspils nov., Piltene, "Aizupes"
ALA Trast, SIA
Ventspils nov., Piltene, Bērzu iela 5
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29529504
ALISE 5, IK
Ventspils nov., Piltene, Lielā iela 2A
Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi (96.02, versija 2.0) (Avots: CSP)
AM sporta aģentūra, SIA
Ventspils nov., Piltene, Lielā iela 4A - 11
Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29217674
Andy corporation, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ventspils nov., Piltene, Ganību iela 10
Citi kreditēšanas pakalpojumi (64.92, versija 2.0) (Avots: VID)
Iekasēšanas aģentūru un kredītbiroju pakalpojumi (82.91, versija 2.0) (Avots: CSP)
Darbības ar nekustamo īpašumu uz līguma pamata vai par atlīdzību (68.3, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 29623650
+371 29703666
E-pasts
info@jaunieipasumi.lv
info@moneynet.lv
info@naudaskredits.lv
ANDY HOLDING, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ventspils nov., Piltene, Ganību iela 10
Cita monetārā starpniecība (64.19, versija 2.0) (Avots: VID)
Citas finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (66.19, versija 2.0) (Avots: CSP)
Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības; interneta portālu darbība (63.1, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 26220779
E-pasts
latiss63@inbox.lv
ARODS, Piltenes pagasta zemnieku saimniecība
Ventspils nov., Piltene, Maija iela 12 - 6
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26301194
Baeto, SIA
Ventspils nov., Piltene, Lielā iela 82
Pārējas citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības (82.99, versija 2.0) (Avots: VID)
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26189553
BĀLIŅI, Piltenes pagasta M.Šķēles zemnieku saimniecība
Ventspils nov., Piltene, "Bāliņi"
kartupeļu audzēšana
graudkopība
Better Tech Today, SIA
Ventspils nov., Piltene, Rožu iela 4 - 4
Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26862106
COKULS, Krauzes Piltenes individuālais uzņēmums
Ventspils nov., Piltene, Rožu iela 2 - 6
Grīdas un sienu apdare (43.33, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29474281
DAINA, Bartkevičas Ventspils rajona individuālais uzņēmums
Ventspils nov., Piltene, Lielā iela 4
komisijas tirdzniecība
Elzas, A.Šķēles Piltenes zemnieku saimniecība
Ventspils nov., Piltene, Ganību iela 15
FKMM, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ventspils nov., Piltene, Ķiršu iela 19
F-MAR, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ventspils nov., Piltene, Peldu iela 9 - 20
Automobiļu rezerves daļu un piederumu mazumtirdzniecība (45.32, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29912066
GRAUDS, Kooperatīvā sabiedrība
Ventspils nov., Piltene, "Centra graudu kalte"
Lauksaimnieciskie pakalpojumi (01.41, versija 1.0) (Avots: CSP)
GRIM, Gvido Koha Piltenes pilsētas zemnieku saimniecība
Ventspils nov., Piltene, Maija iela 6A
ILETO, SIA
Ventspils nov., Piltene, Lielā iela 82
Biroju un veikalu mēbeļu ražošana (31.01, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP)
Telefons
+371 29368780
JAUNSILNIEKI, I.Gūtpelces Ventspils rajona Piltenes pilsētas zemnieku saimniecība
Ventspils nov., Piltene, "Jaunsilnieki"
ĶIRŠI, Piltenes zemnieku saimniecība
Ventspils nov., Piltene, Ķiršu iela 11
lauksaimniecības produktu ražošana
tirdzniecība
sabiedriskā ēdināšana
Lana+S, IK
Ventspils nov., Piltene, Rožu iela 4 - 2
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09, versija 2.0) (Avots: CSP)
Magnuss, Sporta biedrība
Ventspils nov., Piltene, Maija iela 6A
1. Popularizēt aktīvu un sportisku dzīvesveidu, piedāvājot kultūras, sportiskās, sabiedriskās aktivitātes, tādējādi sniedzot iedzīvotājiem pilnvērtīgu un saturīgu brīva laika pavadīšanas iespēju;
2. Veicināt un attīstīt fitnesa popularitāti un atpazīstamību ne tikai jauniešu, bet visu iedzīvotāju vidū;
3. Veicināt izpratni par veselīgu dzīvesveidu (t.sk., uzturu). Popularizēt un attīstīt aktivitātes, kas veicina veselīga dzīves veida izveidi, t.sk., sporta, nometņu pasākumu organizēšanu;
4. Organizēt un rīkot sporta sacensības, kā arī pasākumus veselības nostiprināšanai, fizisko un garīgo spēju atjaunošanai un palielināšanai.
Telefons
+371 26754368
MARBAU, SIA
Ventspils nov., Piltene, Lielā iela 82
Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana (16.23, versija 2.0) (Avots: VID)
Citu mēbeļu ražošana (31.09, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26009900
Matisons Runner`s Club, Biedrība
Ventspils nov., Piltene, Lielā iela 4A - 11
1. Veicināt, atbalstīt, attīstīt un popularizēt sporta un skriešanas attīstību, pilnveidot sabiedrības vispārējo fizisko sagatavotību un sekmēt sporta meistarības izaugsmi, veidot treniņu iespējas Ventspils novadā un pilsētā un visā Latvijas Republikas teritorijā;
2. Veicināt kluba biedru meistarības pilnveidošanos, nodrošinot kluba biedrus ar sportošanai nepieciešamo ekipējumu un inventāru, radīt tam nepieciešamos apstākļus un iespējas, tajā skaitā komandējot un organizējot treniņnometnes Latvijā un ārzemēs;
3. Veicināt lietderīgu un produktīvu bērnu, skolēnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanu, organizējot izglītības, kultūras, mākslas un veselību veicinošus pasākumus, nometnes un labdarības akcijas;
4. Sadarboties ar vietējām un ārvalstu biedrībām, klubiem, sporta un citām federācijām, savienībām, olimpiskajiem centriem un citām sporta iestādēm un aģentūrām, iesaistoties kopīgos projektos, veidojot sadarbības tīklus, koordinējot un piesaistot finansiālos, materiālos, intelektuālos, cilvēkresursus un cita veida resursus biedrības mērķu sasniegšanai;
5. Piedalīties dažāda ranga skriešanas sacensībās, veidot profesionālu un amatieru komandas, pārstāvēt juridisko personu komandas, tajā skaitā reklamējot šo personu nosaukumus, preču zīmes vai cita veida reklāmas materiālus, atbalstīt sportistus dalībai Latvijas, Eiropas un Pasaules mēroga sacensībās;
6. Piedalīties dažāda veida darījumos ar nekustamo īpašumu biedrības interesēs;
7. Piesaistīt dažādu veidu līdzekļu, sponsoru un labvēļu ziedojumus, mērķdotācijas no Latvijas un ārvalstu fiziskajām un juridiskajām personām, valsts un pašvaldību iestādēm, Eiropas Savienības biedrības mērķu īstenošanai, funkcionēšanai, biedrības pasākumu organizēšanai, materiāli tehniskās bāzes nostiprināšanai un citiem mērķiem pēc radušās nepieciešamības;
8. Veicināt investīciju piesaistīšanu no ES fondiem un citiem finanšu avotiem;
9. Organizēt, rīkot sacensības, treniņus, apmācības seminārus un citu ar sportu un skriešanu saistītus pasākumus, kā arī piedalīties tajos gan Latvijā, gan ārzemēs, iesaistot jebkādas vecuma un fiziskās sagatavotības cilvēkus, tajā skaitā bērnus un cilvēkus ar īpašām vajadzībām;
10. Stimulēt biedrības biedrus uz sasniegumiem sportā ar dažāda veida apbalvojumiem;
11. Dibināt un uzturēt starptautiskus kontaktus ar ārvalstu sporta organizācijām, īstenojot pieredzes apmaiņas pasākumus;
12. Popularizēt sabiedrības veselības izpratni par pilnvērtīgu un veselīgu uzturu, kā arī veselīgu izvēles iespēju nodrošināšanu (tējas, vitamīni, uzturs), tējas kultūras popularizēšana un attīstīšana Latvijā; piesaistot sabiedrību aktīvam dzīves veidam;
13. Popularizēt sportu, piedaloties dažādos pasākumos, lai celtu prestižu Latvijā un ārvalstīs;
14. Pārstāvēt biedru intereses attiecībās ar citām juridiskām un fiziskām personām, tai skaitā ārvalstu un starptautiskām organizācijām;
15. Palīdzēt biedrības biedriem, sniedzot tiesisku, garīgu un materiālu atbalstu;
16. Iesaistīt personas brīvprātīgajā darbā;
17. Metodoloģiskās un praktiskās palīdzības sniegšana biedrības biedriem, kā arī citām fiziskām un juridiskām personām, treniņu, sacensību un citu sporta pasākumu organizēšanā;
18. Biedrības simbolikas izgatavošana, popularizēšana, reklamēšana un izplatīšana;
19. Veikt visāda veida darbības, kas saistītas ar biedrības atribūtiku, sporta inventāru, sporta iekārtu un cita veida ražošanu un izplatīšanu;
20. Civiltiesisku līgumu slēgšana par dažāda veida sadarbību ar sporta jomā iesaistītajām personām (treneriem, sportistiem, tiesnešiem un citiem) biedrības interesēs;
21. Veikt citu saimniecisko darbību saskaņā ar likumu, lai sasniegtu biedrības mērķus;
Sadarbība ar līdzīgām organizācijām, tajā skaitā arī ārpus Latvijas;
22. Radīt un pilnveidot Biedrības materiālo - tehnisko bāzi;
23. Veikt citas darbības un realizē citus mērķus, kuri papildina iepriekš uzskaitītos un nav pretrunā ar tiem.
Telefons
+371 29252519
MEŽSAIMNIEKS P, SIA
Ventspils nov., Piltene, Ķiršu iela 21
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: GP2010, CSP)
Telefons
+371 29106132
MGD būve, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ventspils nov., Piltene, Maija iela 26
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
M.S.R. un partneri, SIA
Ventspils nov., Piltene, Zlēku iela 3A
Mežsaimniecības palīgdarbības (02.40, versija 2.0) (Avots: GP2014)
Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana (16.29, versija 2.0) (Avots: GP2014)
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: GP2014)
Pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumi (49.31, versija 2.0) (Avots: CSP)
NIA FONDI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ventspils nov., Piltene, Maija iela 2 - 3
Kokmateriālu un būvmateriālu vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.13, versija 2.0) (Avots: CSP)