• lv

Pilskalnes pagasts, Neretas novads

56° 13' 37.45956", 25° 7' 33.70584"

AIZPORES, Pilskalnes pagasta D.Nāburga zemnieku saimniecība
Neretas nov., Pilskalnes pag., "Aizpores"
graudkopībasakņkopība
ALNIS, Aizkraukles rajona mednieku biedrība
Neretas nov., Pilskalnes pag., Pilskalne, Kalna iela 8
Medības - Kulturāla atpūta, medību un ūdeņu faunas skaita mērķtiecīga regulēšana. Telefons
+371 29418013
Baravikas, Pilskalnes pagasta zemnieka saimniecība
Neretas nov., Pilskalnes pag., Pilskalne, Draudzības iela 4
BIRZNIEKI, Pilskalnes pagasta Z.Miklāva zemnieku saimniecība
Neretas nov., Pilskalnes pag., "Birznieki"
lopkopība
augkopība
mežizstrāde
koksnes pārstrāde, realizācija
BIRZTALAS, Aizkraukles rajona Pilskalnes pagasta zemnieku saimniecība
Neretas nov., Pilskalnes pag., "Birztalas"
dārzkopībalauksaimniecības produkcijas realizācija
BRĪVKALNI, Zemnieku saimniecība Pilskalnes pagastā, Aizkraukles rajonā
Neretas nov., Pilskalnes pag., "Brīvkalni"
lauksaimniecība Telefons
+371 65177836
CEBRIŅI, Aizkraukles rajona Pilskalnes pagasta zemnieku saimniecība
Neretas nov., Pilskalnes pag., "Cebriņi"
CEPLĪŠI, Pilskalnes pagasta P.Poikāna zemnieku saimniecība
Neretas nov., Pilskalnes pag., "Ceplīši"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 22012861
CĪRULĒNI
Neretas nov., Pilskalnes pag., "Kalna Grievalti"
Attīstīt zinātniski un praktiski pamatotu medību un makšķerēšanas attīstību Latvijā. Telefons
+371 29134716
ĢĒĢERI, Aizkraukles rajona zemnieku saimniecība
Neretas nov., Pilskalnes pag., "Viņaukas"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26569985
Grakoviči, Pilskalnes pagasta zemnieku saimniecība
Neretas nov., Pilskalnes pag., "Grakoviči"
GRICGALES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Neretas nov., Pilskalnes pag., "Grantiņi"
Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus;regulāri noturēt dievkalpojumus;gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei;rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē;veikt diakonijas un misijas darbu;sniegt kristīgās izglītības iespējas;piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā;dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā
KOKLES, Pilskalnes pagasta K.Hmeļevska zemnieku saimniecība
Neretas nov., Pilskalnes pag., "Kokles"
graudkopība
lopkopība
LAZDĀRES, Zemnieku saimniecība
Neretas nov., Pilskalnes pag., "Lazdārēs"
LEJAS-SPIGAS, Pilskalnes pagasta O.Auzāna zemnieku saimniecība
Neretas nov., Pilskalnes pag., "Lejas-Spigas"
zemeņu audzēšanatirdzniecībakomercdarbībastarpniecības pakalpojumi
LL UN PARTNERI, SIA
Neretas nov., Pilskalnes pag., "Dadzīši" - 1
Citu preču mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.89, versija 2.0) (Avots: CSP)
Mežmaļi, Pilskalnes pagasta zemnieku saimniecība
Neretas nov., Pilskalnes pag., "Mežmaļi"
Mežvidi, Pilskalnes pagasta zemnieku saimniecība
Neretas nov., Pilskalnes pag., "Mežvidi"
graudkopībalopkopība
MŪSU MĀJAS, Osītes Aizkraukles rajona individuālais bāreņu nams
Neretas nov., Pilskalnes pag., Gricgale
Sociālā aprūpe ar izmitināšanu (85.31, versija 1.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65122572
NERETIŅA, V.Kondrata individuālais uzņēmums Aizkraukles rajonā
Neretas nov., Pilskalnes pag., Pilskalne, Draudzības iela 8
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65177888
PAUPERI, Zemnieku saimniecība Aizkraukles rajonā, Pilskalnes pagastā
Neretas nov., Pilskalnes pag., "Pauperi"
piena-gaļas ražošana
Pilkalne, Aizkraukles rajona Pilskalnes pagasta zemnieku saimniecība
Neretas nov., Pilskalnes pag., "Pilkalne"
SLOKAS, Mednieku un makšķernieku klubs
Neretas nov., Pilskalnes pag., Viņaukas, "Viņaukas"
1) organizēt un attīstīt likumīgu medību procesu;
2) uzturēt un attīstīt medību saimniecību savās un nomātajās platībās;
3) pilnveidot medību tradīcijas;
4) rūpēties par meža dzīvnieku skaitliskā sastāva regulēšanu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;
5) organizēt floras un faunas aizsardzību savās un nomātajās medību platībās;
6) pilnveidot zivsaimniecības attīstīību un ūdenskrātuvju apsaimniekošanu;
7) organizēt veselīgas atpūtas un sporta pasākumus;
8) organizēt un attīstīt sadarbību ar Latvijas un ārvalstu radnieciskajām organizācijām;
9) cita Latvijas Republikas likumdošanā atļautā darbības organizēšana.
Telefons
+371 29452231
UPMALES MANTINIEKI
Neretas nov., Pilskalnes pag., "Pauperi"
1. Sekmēt Pilskalnes pagasta un Neretas pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu un ilgspējīgu attīstību;
2. Veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību, ceļot iedzīvotāju izglītības, kultūras un pašapziņas līmeni;
3. Saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu Pilskalnes pagastā, izkopt un attīstīt latviešu tautas tradīcijas un popularizēt tās sabiedrībā;
4. Organizēt un popularizēt iedzīvotāju mūžizglītības iespējas un nozīmi;
5. Organizēt labdarības pasākumus un popularizēt labdarības nozīmi un nepieciešamību;
6. Iesaistīt jaunatni brīvprātīgo darba popularizēšanā, biedrības mērķu sasniegšanā;
7. Attīstīt sadarbību ar vietējiem uzņēmējiem, ārvalstu privātajām, valstiskajām un sabiedriskajām kristīgām, labdarības iestādēm un organizācijām;
8. sniegt sociālos pakalpojumus.
Telefons
+371 29353379
VĒRDIŅI, Pilskalnes pagasta A.Auzenberga zemnieku saimniecība
Neretas nov., Pilskalnes pag., "Vērdiņi"
graudkopībadārzeņkopībakomercdarbībapakalpojumiārējā ekonomiskā darbība
VĒVERI
Neretas nov., Pilskalnes pag., Pilskalne, Nākotnes iela 4
Sekmēt Pilskalnes iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu un ilgtspējīgu attīstību;
Veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību, ceļot iedzīvotāju izglītības, kultūras un pašapziņas līmeni;
Organizēt lauku sētu apsaimniekošanu un vides sakārtošanu;
Sadarbībā ar pagasta padomi un uzņēmējiem organizēt dažādus kultūras pasākumus pagasta iedzīvotājiem;
Organizēt labdarības pasākumus.
Telefons
+371 22473442
ZĀLĪTES, Zemnieku saimniecība Pilskalnes pagastā Aizkraukles rajonā
Neretas nov., Pilskalnes pag., "Zālītes"
lopkopība
graudkopība
mežsaimniecība
ANCĪŠI, Aizkraukles rajona Pilskalnes pagasta zemnieku saimniecība
Neretas nov., Pilskalnes pag., "Ancīši"
Likvidēts 16.11.2012
lopkopībagraudkopība
APŠENE, Zemnieku saimniecība
Daugavpils rajons, Pilskalnes pagasts, "Apšene"
Likvidēts 15.02.2005
lauksaimniecības produktu ražošana
AUGĻI, Pilskalnes pagasta zemnieku saimniecība
Daugavpils rajons, Pilskalnes pagasts, "Augļi"
Likvidēts 18.12.1997
lauksaimniecības produktu ražošana