• lv

Pārgaujas novads

57° 21' 53.32392", 24° 58' 55.9362"

BĒRZKALNI, Cēsu rajona Raiskuma pagasta zemnieku saimniecība
Pārgaujas nov., Raiskuma pag., "Bērzkalni"
lopkopība
Biedrība Straupes Eko Elementi
Pārgaujas nov., Straupes pag., Straupe, "Dārziņi"
Popularizēt sabiedrībā humānisma ideālus un kristīgās vērtības; popularizēt un attīstīt vienkāršu un veselīgu dzīves veidu; veidot ilgtspējīgas cilvēku un vides attiecības; veicināt sabiedrības apziņas virzību uz pamatvērtībām; sekmēt informācijas apriti starp Biedrības biedriem un citiem interesentiem; veicināt un attīstīt tehnisko lietprātību un ekoloģisko atbildību profesionālajā darbībā; pulcināt visus interesentus pasākumos, kas ir vērsti uz to, lai rosinātu un izkoptu Latvijas Ekoproduktu attīstīšanas tradīcijas; attīstīt, pētīt, popularizēt un pilnveidot ekoloģisku ražošanas procesu, bioloģisko lauksaimniecību, ekoloģiski ražotu pārtiku, latviešu pirts rituālus, zaļo domāšanu- Latvijā un starptautiski; veikt dažādus mārketinga izpētes pasākumus, kas ir virzīti uz ekoloģiskās ražošanas nozīmības un bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas vērtības nostiprināšanu Latvijā; sadarboties ar citām organizācijām Latvijā un pasaulē. Telefons
+371 29108512
BILLĒNI, Cēsu rajona zemnieku saimniecība
Pārgaujas nov., Stalbes pag., "Billēni"
lauksaimniecības produktu ražošana, realizācija
BILLES, Raiskuma pagasta zemnieku saimniecība
Pārgaujas nov., Raiskuma pag., "Billes"
lauksaimniecības produktu ražošana
BIRZNIEKI, Cēsu rajona Stalbes pagasta zemnieku saimniecība
Pārgaujas nov., Stalbes pag., "Birznieki"
laukkopība
BIRZNIEKI, Cēsu rajona Raiskuma pagasta zemnieku saimniecība
Pārgaujas nov., Raiskuma pag., "Birznieki"
graudkopība
lopkopība
BIRZSTALAS, Cēsu rajona Raiskuma pagatsa zemnieku saimniecība
Pārgaujas nov., Raiskuma pag., "Birzstalas"
mežizstrāde
augļkopība
tirdzniecība
zivsaimniecība
BITMETA DZIRNAVAS, Individuālais komersants
Pārgaujas nov., Raiskuma pag., "Kalna Dzirnavas"
Graudu malšanas produktu ražošana (10.61, versija 2.0) (Avots: CSP)
BRĀĻI RK, SIA
Pārgaujas nov., Stalbes pag., Stalbe, "Saulgrieži"
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: GP2009, CSP)
Brasla, Vidzemes lauku partnerība
Pārgaujas nov., Straupes pag., Straupe, Braslas iela 2
Vidzemes 3 rajonu 8 pagastu lauku teritorijas attītīstības veicināšana, dabas un kultūrvēsturisko resursu saglabāšana un izmantošana dzīves kvalitātes uzlabošanai. Telefons
+371 26137342
+371 26157079
E-pasts
liga@brasla.lv
Brasla, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pārgaujas nov., Straupes pag., "Vecpasts"
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Aitu un kazu audzēšana (01.45, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 27278445
BRASLA, Rjazanova tirdzniecības uzņēmums
Pārgaujas nov., Stalbes pag., "Viduči"
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26151513
BRASLAS DRAUGI
Pārgaujas nov., Straupes pag., Straupe, "Ieviņas"
2.1. Sabiedrības pilsoniskās pozīcijas un vietējo iedzīvotāju aktīvas darbības veicināšana ūdeņu aizsardzībā, vides kvalitātes uzlabošanā, bioloģiskās daudzveidības un ilgtspējības nodrošināšanā:
2.1.2. sabiedrības, īpaši bērnu un jauniešu dabas un vides izglītošana un audzināšana;
2. 1.3. vietējo makšķernieku, zemes īpašnieku, pašvaldības un citu saistīto pušu sadarbības veicināšana;
2. 1.4. makšķerēšanas popularizēšana kā cilvēka personības attīstībai un veselīgam dzīvesveidam noderīgu nodarbi;
2. 1.5. makšķerēšanas sporta attīstības veicināšana;
2. 1.6. makšķerēšanu regulējošo normatīvo aktu ievērošanas kontrole savas kompetences ietvaros.
2.2. Sekmēt bioloģisko daudzveidību un zivju resursu atjaunošanu.
2.3. Veicināt videi draudzīga un veselīga tūrisma attīstību.
2.4. Uzlabot vides kvalitāti un aizsargāt dabu.
2.5. Attīstīt Braslas baseina un Pārgaujas novada ūdeņu apsaimniekošanu, iespēju robežās to uzņemoties Biedrībai.
Biedrības mērķu īstenošanai sadarboties ar valsts un pašvaldības institūcijām, citām sabiedriskajām organizācijām, juridiskām un fiziskām personām.
Telefons
+371 26343321
BRAUSKAS, Cēsu rajona Raiskuma pagasta zemnieku saimniecība
Pārgaujas nov., Raiskuma pag., "Brauskas"
aitkopība
BRENČI, Cēsu rajona Straupes pagasta zemnieku saimniecība
Pārgaujas nov., Straupes pag., "Brenči"
piena-gaļas lopkopība
BRENGUĻI, Cēsu rajona Raiskuma pagasta zemnieku saimniecība
Pārgaujas nov., Raiskuma pag., "Brenguļi"
zemkopība
lopkopība
Briedisi LV, SIA
Pārgaujas nov., Raiskuma pag., "Briedīši"
Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās (55.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 22027255
BRIEDĪŠU STUDIJA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pārgaujas nov., Raiskuma pag., "Briedīši"
Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās (55.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26480556
Briežkalns, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pārgaujas nov., Raiskuma pag., "Audēni"
Atpūtas un sporta priekšmetu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.21, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26562107
BRĪNUMI, Cēsu rajona Raiskuma pagasta zemnieku saimniecība
Pārgaujas nov., Raiskuma pag., "Brīnumi"
piena, gaļas lopkopība
cūkkopība
graudkopība
sakņkopība
BRĪVZEMNIEKI, Straupes pagasta zemnieku saimniecība
Pārgaujas nov., Straupes pag., "Brīvzemnieki"
piena, gaļas ražošana
BRĪVZEMNIEKI, Cēsu rajona Raiskuma pagasta I.Vanagas zemnieku saimniecība
Pārgaujas nov., Raiskuma pag., "Brīvzemnieki"
BUJĀNI, Stalbes pagasta Andra Lapsiņa zemnieku saimniecība
Pārgaujas nov., Stalbes pag., "Bujāni"
Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās (55.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29412182
BUĻI, Cēsu rajona Straupes pagasta zemnieku saimniecība
Pārgaujas nov., Straupes pag., "Buļi"
Augkopība-lopkopība;
cūkkopība;
graudkopība;
govkopība;
sakņkopība
BURTAKAS, SIA
Pārgaujas nov., Straupes pag., "Burtakas"
Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās (55.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Izklaides un atpūtas darbība (93.2, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 29451234
+371 26688298
+371 28279496
+371 22359490
E-pasts
burtakas@inbox.lv
Business Research, SIA
Pārgaujas nov., Raiskuma pag., Auciems, "Muižnieki"
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Citur neklasificēta izglītība (85.59, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 27840145
ČAKSTES, Cēsu rajona Straupes pagasta zemnieku saimniecība
Pārgaujas nov., Straupes pag., "Čakstes"
gaļas-piena produktu ražošana
lauksaimniecības kultūru ražošana
CARGO, J.Ruska individuālais uzņēmums
Pārgaujas nov., Straupes pag., Straupe, Jaunatnes iela 1 - 11
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64134223
Castor Melio, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pārgaujas nov., Stalbes pag., "Bujāni"
Hidrotehnisko objektu būvniecība (42.91, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28323581
CELMI, Cēsu rajona Stalbes pagasta zemnieku saimniecība
Pārgaujas nov., Stalbes pag., "Celmi"
lauksaimniecības produktu ražošana un realizācijalopkopībagraudkopībamežizstrādesakņkopība