• lv

Ozolnieku novads

56° 40' 32.2698", 23° 53' 58.13376"

MAZCĪZARI, Jelgavas rajona Drozda zemnieku saimniecība
Jelgavas rajons, Sidrabenes pagasts, "Mazcīzari"
Likvidēts 21.10.1998
zemkopība
MAZSMEDES, Rutuļa Jelgavas rajona zemnieku saimniecība
Ozolnieku nov., Salgales pag., "Mazsmedes"
Likvidēts 25.09.2014
lauksaimniecība
Mebelier, SIA
Ozolnieku nov., Cenu pag., "Avenes"
Likvidēts 28.09.2016
Citu plastmasas izstrādājumu ražošana (22.29, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP)
Citu mašīnu un iekārtu vairumtirdzniecība (46.69, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Telefons
+371 29639414
MEKA & KO, SIA
Jelgavas rajons, Ozolnieku pagasts, Ozolnieki, Stadiona iela 5
Likvidēts 21.07.2005
Bāru darbība (56.30, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 63050355
MELDERI, Salinieces Jelgavas rajona zemnieku saimniecība
Jelgavas rajons, Cenu pagasts, "Melderi"
Likvidēts 30.11.2005
lopkopība
* graudkopība
* ārējā ekonomiskā darbība
* kokapstrāde
* tirdzniecība
Meliorācijas valsts mācību centrs
Jelgavas rajons, Ozolnieku pagasts, Ozolnieki, Rīgas iela 34
Likvidēts 09.11.1993
kadru sagatavošana un pārkvalifikācija
racionalizācijas priekšlikumu analīze
meliorācijas darbu tehnoloģijas pilnveidošana
*jaunas tehnoloģijas ieviešana
Telefons
+371 63050450
MESTERI, Grīnvaldes Jelgavas rajona zemnieku saimniecība
Ozolnieku nov., Sidrabenes pag., "Mesteri"
Likvidēts 18.02.2011
graudkopība
MĒTRA, Latvijas ārstniecības augu audzētāju asociācija
Jelgavas rajons, Ozolnieku pagasts, Ozolnieki, Rīgas iela 34
Likvidēts 10.09.2007
Darboties ārstniecības augu audzēšanas attīstībai tās efektivitātes paaugstināšanai Latvijā
MGP, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ozolnieku nov., Cenu pag., Āne, Muižnieku iela 22
Likvidēts 28.11.2016
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 28323842
MICHAEL AUTO, INDIVIDUĀLAIS KOMERSANTS
Ozolnieku nov., Cenu pag., Āne, Celtnieku iela 7A-30
Likvidēts 20.11.2014
Citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports (49.39, versija 2.0) (Avots: CSP)
MicroWeb, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ozolnieku nov., Ozolnieku pag., Ozolnieki, Kļavu iela 9
Likvidēts 02.01.2017
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības (63.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
MIERMĪLĪBA, Labdarības fonds
Jelgavas rajons, Cenu pagasts, Āne, Sporta iela 4
Likvidēts 17.10.2007
Pansionātu un patversmju organizēšana;
skolu, apmācības kursu, semināru, lekciju u.c. izglītojoša un audzināšanas
darba veikšana;
dažādu sadzīves pakalpojumu sniegšana;
amatniecības attīstības veicināšana Latvijā, amatniecības izstrādājumu
realizēšana;
izsoļu un izstāžu organizēšana;
u.c. statūtos paredzētā darbība.
MIMOR-M, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību - firma
Jelgavas rajons, Ozolnieku pagasts, Ozolnieki, Meliorācijas iela 21-19
Likvidēts 23.05.2003
preču ražošana un realizācija
maksas pakalpojumi
pārtikas un parfimērijas-kosmētisko preču izstrādāšana, ražošana, realizācija
reklāmas un suvenīru produkcijas izgatavošana
informatīvie pakalpojumi
rūpniecisko atkritumu pārstrāde un realizācija
tirdzniecības-iepirkuma un tirdzniecības-starpniecības operācijas
informatīvu reklāmas materiālu izlaide
ārējā ekonomiskā darbība
u.c. statūtos paredzētā darbība
Telefons
+371 63050650
MINJONA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jelgavas rajons, Cenu pagasts, "Kaktiņi"
Likvidēts 23.09.2005
Elektriskās instalācijas ierīkošana (45.31, versija 1.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29772835
MIRĶI, Soldatova Jelgavas rajona zemnieku saimniecība
Ozolnieku nov., Salgales pag., "Mirķi"
Likvidēts 27.07.2015
lopkopībagraudkopība
MISA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jelgavas rajons, Cenu pagasts, "Stakles"
Likvidēts 14.09.1995
atpūtas organizēšana
pirts pakalpojumi
sabiedriskā ēdināšana
tirdzniecība
Telefons
+371 63050210
MITUS, Jelgavas pilsētas S.Liepkalnes daudznozaru individuālais uzņēmums
Ozolnieku nov., Ozolnieku pag., Ozolnieki, Skolas iela 3-12
Likvidēts 21.01.2014
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (74.14, versija 1.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 63029939
MONA PLUS, SIA
Jelgavas rajons, Ozolnieku novads, Ozolnieku pagasts, Ozolnieki, Pavasara iela 7
Likvidēts 22.10.2007
Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi (96.02, versija 2.0) (Avots: CSP)
Motoklubs Ozolnieki
Jelgavas rajons, Ozolnieku novads, Ozolnieku pagasts, Ozolnieki, Kopiela 4
Likvidēts 04.11.2008
Izveidot garīgi un fiziski veselīgu, tehniski izglītotu personu motociklistu organizāciju;
Vākt un apkopot informāciju par motociklu un to aksesuāru attīstības vēsturi, patreizējiem sasniegumiem un perspektīviem nākotnes risinājumiem;
Popularizēt motociklistu kustību kā perspektīvu un veselīgu atpūtas veidu ar iespējām uz personīgās garīgās, fiziskās un sportiskās izaugsmes pilnveidošanu;
Sadarboties ar citām radniecīgām organizācijām gan Latvijā, gan ārvalstīs;
Organizēt dažādus pasākumus un piedalīties citu rīkotos pasākumos.
Telefons
+371 26751108
MUIŽNIEKI, Grabauskas Jelgavas rajona zemnieku saimniecība
Ozolnieku nov., Salgales pag., "Muižnieki"
Likvidēts 19.07.2016
lopkopība
MŪRNIEKI, Ģedertsona Jelgavas rajona zemnieku saimniecība
Ozolnieku nov., Salgales pag., "Mūrnieki"
Likvidēts 25.02.2015
lauksaimniecība
NAĢĒNI 1, Jelgavas rajona Sidrabenes pagasta zemnieku saimniecība
Jelgavas rajons, Sidrabenes pagasts, Emburga, "Naģēni"
Likvidēts 22.12.2006
NARITA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma
Jelgavas rajons, Cenu pagasts, Āne, Celtnieku iela 4-36
Likvidēts 19.05.2005
Mazumtirdzniecība kioskos un tirgos (52.62, versija 1.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 63055148
NEIJA TEHNIKA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jelgavas rajons, Ozolnieku pagasts, Ozolnieki, Rožu iela 12
Likvidēts 03.08.2005
Reklāma (74.40, versija 1.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 63050507
NIKOM, Jelgavas rajona Dumceva individuālais komercuzņēmums
Jelgavas rajons, Ozolnieku pagasts, Ozolnieki, Meliorācijas iela 25-23
Likvidēts 20.12.2005
Mazumtirdzniecība kioskos un tirgos (52.62, versija 1.0) (Avots: CSP)
NIKS-J, SIA Ražošanas komercfirma
Jelgavas rajons, Ozolnieku pagasts, Ozolnieki, Parka iela 3-25
Likvidēts 31.07.1998
operācijas ar vērtspapīriem
tirdzniecība ar kustamo un nekustamo īpašumu
kursu, skolu organizācija un to ekspluatācija
medicīnas pakalpojumi
farmaceitisko un medicīnas līdzekļu iepirkšana un pārdošana
tirdzniecība, tai skaitā komisijas tirdzniecība
izstāžu, izsoļu, loteriju organizācija
tautas patēriņa preču un tehniskās nozīmes preču ražošana
tirdzniecība ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi
lauksaimniecības produkcijas un citu pārtikas produktu ražošana, pārstrādāšana, iepirkšana un pārdošana
audio un video ierakstu pakalpojumi un to noma
izdevniecības un reklāmas darbība
valūtas iepirkšana un pārdošana
spēļu namu atvēršana un uzturēšana
iedzīvotāju atpūtas organizācija
marketings
ārējā ekonomiskā darbība
u.c. saskaņā ar statūtiem
OSKARS FREIMANIS, Individuālais komersants
Ozolnieku nov., Ozolnieku pag., Ozolnieki, Kastaņu iela 9 - 10
Likvidēts 30.11.2017
Taksometru pakalpojumi (49.32, versija 2.0) (Avots: CSP)
OSKARS RIJKURS, Individuālais komersants
Ozolnieku nov., Sidrabenes pag., Garoza, "Skateri"
Likvidēts 26.08.2009
Citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports (49.39, versija 2.0) (Avots: CSP)
OZOLNIEKI, Jelgavas sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jelgavas rajons, Ozolnieku pagasts, Ozolnieki
Likvidēts 24.08.1992
mākslīgās ādas izgatavošana un realizācija
neausto materiālu moliorācijas vajadzībām izgatavošana un realizācija
transporta pakalpojumi
preču ražošana un realīzācija
Telefons
+371 63050230
OZOLNIEKI, Ozolnieku pagasta pašvaldības Bezpeļņas organizācija - Sporta klubs
Jelgavas rajons, Ozolnieku pagasts, Ozolnieki, Stadiona iela 5
Likvidēts 04.04.2005
Pārējā sporta darbība (92.62, versija 1.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 63050516