• lv

Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads

56° 29' 49.06608", 27° 16' 40.51416"

APEINĪŠI, Zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Ozolmuižas pag., Laļi
gaļas un piena ražošana
Aveņi, Ozolmuižas pagasta zemnieka saimniecība
Rēzeknes nov., Ozolmuižas pag., Mazie Garanči, "Aveņi 1"
AVEŅI, Ozolmuižas pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Ozolmuižas pag., Ozolmuiža
augkopībalopkopībadēļu zāģēšana
BĒRZIŅI, Ilzeskalna pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Ozolmuižas pag., Ozolmuiža, "Kadiķi"-10
lopkopība
augkopība
Biedrība "A-Z"
Rēzeknes nov., Ozolmuižas pag., Lielie Garanči, "Kļavas"
Plānot un organizēt Latgales novada attīstības pasākumus, inovatīvi un ar sociālo atbildību apsaimniekojot reģiona resursus.
Sekmēt sabiedrības integrāciju, saskaņu, toleranci starp sabiedrības grupām un atsevišķiem indivīdiem, palīdzēt sabiedrības grupām un indivīdiem, kuri ir nelabvēlīgā situācijā un kuriem ir nepieciešams atbalsts.
Sekmēt Latgales reģiona kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, t.sk., amatniecības tradīcijas un prasmes.
Sekmēt un atbalstīt pašnodarbinātības un/vai uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu.
Organizēt pārrobežu sadarbību.
Rūpēties par vides sakopšanu un vides, dabas saglabāšanu.
Telefons
+371 29427277
BIRZTALA, Rēzeknes rajona Ozolmuižas pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Ozolmuižas pag., Pauliņi
lopkopība
Boņuks, Biedrība
Rēzeknes nov., Ozolmuižas pag., Tēviņi, "Jūrnieki"
Uzlabot dzīves kvalitāti laukos, veicinot izglītotas, aktīvas un atbildīgas sabiedrības veidošanos.
Veicināt uz ilgtspējīgu attīstību tendēta dzīvesveida iesakņošanos lauku sabiedrībā.
Mazināt sociālo atstumtību, nodrošinot mūžizglītības un veselības veicināšanas pasākumu pieejamību lauku iedzīvotājiem.
Veicināt lauku kultūrvides saglabāšanu un attīstību, popularizējot aktīva, veselīga, videi draudzīga dzīvesveida izvēli ģimenē.
Dažādot sabiedrības iespējas apgūt jaunas prasmes mūžizglītības kontekstā.
Piesaistīt investīcijas lauku attīstībai.
Telefons
+371 29443013
BRENČI, Rēzeknes rajona zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Ozolmuižas pag.
lopkopība
CERĪBA, Rēzeknes rajona Ozolmuižas pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Ozolmuižas pag., "Cerība" 3
CĪRULĪŠI, Rēzeknes novada Ozolmuižas pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Ozolmuižas pag., Tēviņi, "Cīrulīši"
lopkopība
sakņkopība
tirdzniecība
kokmateriālu pārstrāde un realizācija
transporta pakalpojumi
Telefons
+371 64691271
DRUVA, Zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Ozolmuižas pag., Ozolmuiža
lauksaimniecības produkcijas ražošana, pārstrāde un realizācija;meža, izstrāde, pārstrāde, realizācija;
DUBROVSKI, Zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Ozolmuižas pag., Skujas, "Dubrovski"
lopkopībagraudkopība
Esi vasals
Rēzeknes nov., Ozolmuižas pag., Ozolmuiža, "Laimas"
Aktīva un veselīga dzīvesveida popularizēšana sabiedrībā.Veicināt vides sakārtošanu, veidojot labvēlīgus apstākļus pagasta iedzīvotājiem.Mūžizglītības veicināšana. Telefons
+371 22021598
Ezerzeme, Latgales reģiona Tūrisma asociācija
Rēzeknes nov., Ozolmuižas pag., Spundžāni, z/s "Untumi"
Veicināt tūrisma attīstībai labvēlīgu vidi un sekmēt mūsdienīgas, vidi saudzējošas tūrisma ilgtspējīgas nozares attīstību Latgalē;
identificēt, attīstīt un veidot tūrisma produktus un tūrisma infrastruktūru;
veicināt tūrisma izglītības, papildizglītības un pētniecības attīstību Latgalē;
veikt Latgales tūrisma mārketinga aktivitātes vietējā un starptautiskā tirgū;
pārstāvēt biedrības intereses valsts, pašvaldību iestādēs un citās organizācijās, kā arī ārvalstu institūcijās;
sekmēt ar tūrismu saistītās uzņēmējdarbības aktivizēšanos Latgalē;
sekmēt jaunu darba vietu rašanos;
veicināt investīciju piesaistīšanu tūrisma nozares attīstībai Latgalē;
izglītot ar tūrismu saistīto uzņēmumu un organizāciju vadītājus un darbiniekus;
sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, tūrisma firmām u.c. organizācijām;
piedalīties tūrisma nozares standartu izstrādāšanā, ieviešanā, sertificēšanas un kontroles procesos;
sekmēt tūrisma informācijas apmaiņu, apkopošanu, izplatīšanu un vienotas tūrisma informācijas datu bāzes veidošanu, veicināt sadarbību ar pašvaldībām un valsts struktūrām par TIC un citu informācijas sniedzēju attīstību
Telefons
+371 26337449
GAIŠAIS CEĻŠ, DĀRZKOPĪBAS KOOPERATĪVĀ SABIEDRĪBA
Rēzeknes nov., Individuālais augļu dārzs Nr.175, 176
Citur neklasificētu organizāciju darbība (94.99, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29144748
GRIEZĒJS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma
Rēzeknes nov., Ozolmuižas pag., Ozolmuiža, 2a-10
melno un krāsaino metāllūžņu iepirkšanatirdzniecībaārējā ekonomiskā darbībametāla konstrukciju izgatavošanaautotransporta un lauksaimniecības mašīnu remontskravu pārsvēršana Telefons
+371 64691253
+371 64633710
Gunārs Krukovskis, IK
Rēzeknes nov., Ozolmuižas pag., Jaunsloboda
Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana (16.23, versija 2.0) (Avots: CSP)
Ignaši, Ozolmuižas pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Ozolmuižas pag., Spundžāni, "Eglaine"
IGNOLITA LV, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzeknes nov., Ozolmuižas pag., Ozolmuiža, "Mežarozīte"
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64627132
+371 64622341
IRBĪTES, Rēzeknes rajona zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Ozolmuižas pag., Laļi
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 64631296
JAUNKĀRKLIŅI, Zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Ozolmuižas pag., Tēviņi
lopkopībadārzkopība
JAUNLAIVA, Zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Ozolmuižas pag.
lopkopība
KALĒJI, Ozolmuižas pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Ozolmuižas pag., Kozori
lopkopība zivjsaimniecība
augkopība
Kalēji Agro, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzeknes nov., Ozolmuižas pag., Kozori, "Kalēji"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26184070
KALNGALE, Zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Ozolmuižas pag., Spundžāni
lauksaimniecība
Kļaviņi, Ozolmuižas pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Ozolmuižas pag., Skujas, "Skrogi"
lauksaimniecība
KRĪVEŅI, Zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Ozolmuižas pag., Ozolmuiža, "Krīveņi"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: GP2014)
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: GP2014)
Telefons
+371 64623204
Lauri, Ozolmuižas pagasta zemnieka saimniecība
Rēzeknes nov., Ozolmuižas pag., Latviešu Sloboda, "Intari"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID, ZO.LV)
Dārzeņu audzēšana (01.13, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
LG systemservice, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzeknes nov., Ozolmuižas pag., Jaunsaimnieki, "Vanagu mājas"
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09, versija 2.0) (Avots: VID)
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29488652
Liepukalns, Ozolmuižas pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Ozolmuižas pag., Lielie Garanči, "Liepukalns"
lopkopība,graudkopība