• lv

Olaine, Olaines novads

56° 47' 22.8264", 23° 55' 46.48728"

01.01.12, SIA
Olaines nov., Olaine, Rūpnīcu iela 4
Telefons
+371 22376118
31, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Olaines nov., Olaine, Zemgales iela 28 - 12
Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (47.99, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26101680
3D Metall, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Olaines nov., Olaine, Zemgales iela 23 - 25
Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana (25.11, versija 2.0) (Avots: GP2014, CSP)
3XS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Olaines nov., Olaine, Jelgavas iela 26 - 38
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
4 K, SIA
Olaines nov., Olaine, Parka iela 6 - 22
Grīdas un sienu apdare (43.33, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28636332
A-73
Olaines nov., Olaine, Zeiferta iela 1 - 52
apvienot galda tenisa sporta veida interesentus;
popularizēt galda tenisa veidu un attīstīt to;
radīt apstākļus biedrības biedriem regulārām treniņu nodarbībām;
izstrādāt treniņu procesa rekomendācijas;
sniegt metodoloģisko un praktisko palīdzību uzņēmumiem, sporta un mācību iestādēm darts sporta veida sacensību organizēšanā;
palielināt galda tenisa spēlētāju skaitu Latvijā, iesaistot pēc iespējas vairāk jaunus galda tenisa spēlētājus, neatkarīgi no sportiskās sagatavotības, vecuma, dzimuma, politiskajiem uzskatiem vai citiem kritērijiem;
veicināt izcilu spēlētāju sagatavošanu ar mērķi veiksmīgi piedalīties Latvijas Republikas mēroga un starptautiskajās sacensībās;
veicināt sadarbību ar valsts institūcijām, citām juridiskām un fiziskām personām, kā arī veicināt sadarbību starptautiskā līmenī izvirzīto mērķu sasniegšanai;
iestāties Latvijas Galda tenisa Organizācijas sastāvā un piedalīties tās darbībā;
organizēt galda tenisa sacensības;
pieredzes apmaiņa ar citām līdzīgām organizācijām
Telefons
+371 29352398
A & A Engineering, SIA
Olaines nov., Olaine, Zemgales iela 21 - 32
Tulkošanas un tulku pakalpojumi (74.30, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 25954126
Abdullah trading and resturant, SIA
Olaines nov., Olaine, Zemgales iela 8 - 42
Pārējās transporta palīgdarbības (52.29, versija 2.0) (Avots: VID)
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 20531204
E-pasts
Transunion.sia@yandex.ru
ABERDINE, SIA
Olaines nov., Olaine, Jelgavas iela 22 - 6
Būvlaukuma sagatavošana (43.12, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29623505
+371 29618204
ABoks, SIA
Olaines nov., Olaine, Stacijas iela 24 - 31
Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas (43.39, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Ābolītis, Atbalsta grupa
Olaines nov., Olaine, Parka iela 5
apvienot un atbalstīt Olaines pilsētas dzīvojošās ģimenes, kurās ir bērni ar attīstības un nopietniem veselības traucējumiem, sekmēt to integrēšanu sabiedrībā;
Abrene
Olaines nov., Olaine, Zeiferta iela 3-7
Ģeogrāfiskas, apdzīvotās vietas Abrene (Krievijas dotais nosaukums - Pitalova) tiesiskā, vēsturiskā un politiskā statusa izvērtēšana;Abrenes vēsturiskas informācijas apkopošana un izpēte;semināru, simpoziju, konferenču organizēšana un vadīšana par Abrenes jautājumiem;rakstisku un elektronisku informācijas avotu veidošana par Abrenes vēsturi, statusu un vietu mūsdienu starptautiskajā vidē un nozīmi Latvijas kā valsts un Latviešu skatījumā;sabiedrības iepazīstināšana ar Abrenes aktuāliem jautājumiem;atbalstīt sociāli mazaizsargātās personas, kuras cietušas no Abrenes tiesiskā statusa maiņas;atbalstīt mazturīgos Latvijas zinātniekus Abrenes jautājumu izpētē;cita sabiedriskā un sabiedriskā labuma darbība. Telefons
+371 29567894
AB SAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Olaines nov., Olaine, Parka iela 13 - 21
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29405079
Acco, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Olaines nov., Olaine, Kūdras iela 27
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
AD Consulting, SIA
Olaines nov., Olaine, Stacijas iela 20 - 25
Adjuva
Olaines nov., Olaine, Zeiferta iela 16 - 21
Inovatīvu tehnoloģiju ieviešana zinātnes, medicīnas, ražošanas un vides aizsardzības nozarēs.
Veicināt jaunu inovatīvo iekārtu ražotāju ienākšanu Latvijā.
Iesaistīties projektos, sniegt palīdzību lietotājiem iekārtu uzturēšanā un pielietojuma metožu izstrādāšanā.
Organizēt un piedalīties konferencēs, semināros un citos izglītojošos pasākumos, kas saistīti ar inovatīvo tehnoloģiju pielietojumiem.
Veikt lietotāju aptaujas, apkopot rezultātus un tos publicēt plaši pieejamai interesentu auditorijai.
Piesaistīt jaunos speciālistus projektos, kas saistīti ar oriģinālu risinājumu, iekārtu un metožu izstrādāšanu tautsaimniecības vajadzībām.
Telefons
+371 29285461
ADRIANS B, Guntara Bendzuļa Olaines pilsētas individuālais tirdzniecības uzņēmums
Olaines nov., Olaine, Stacijas iela 22 - 25
Citu preču mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.89, versija 2.0) (Avots: CSP)
ADSK, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Olaines nov., Olaine, Zemgales iela 49 - 46
Kombinētie biroju administratīvie pakalpojumi (82.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības (63.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 22066910
ADV, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Olaines nov., Olaine, Jelgavas iela 32
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29118367
AFA "OLAINE"
Olaines nov., Olaine, Parka iela 11 - 16
Veselīga un aktīva dzīvesveida ieaudzināšana bērniem un jauniešiem, tuvinot tos garīgajām vērtībām, cilvēka un pasaules harmonijai;
sporta infrastruktūras attīstība Olainē, Zemgales reģionā un Latvijā vispār;
futbola attīstības veicināšana Olainē, Zemgales reģionā un Latvijā vispār;
futbola attīstības veicināšana Olainē, Zemgales reģionā un Latvijā vispār;
visu sportot gribošo iedzīvotāju piesaistīšana fiziskajām aktivitātēm Olainē, Zemgales reģionā un Latvijā vispār;
bērnu, jauniešu un pieaugušo mācību-treniņu darbu organizēšana Olainē, Zemgales reģionā un Latvijā vispār, izmantojot perspektīvāko metodiku;
bērnu, jauniešu un pieaugušo sporta treniņnometņu organizēšana;
augstas klases futbolistu sagatavošana Latvijas jaunatnes, olimpiskajām un valsts izlasēm, kā arī pieaugušo futbola komandām;
sportistu piedalīšanās sacensībās dažādos sporta veidos;
jauniešu futbola spēļu, sacensību, turnīru organizēšana;
starptautisko futbola turnīru organizēšana;
bērnu un jauniešu interešu loka paplašināšanās;
jauniešu apvienošana komandās, materiāli tehniskās bāzes radīšana;
futbola materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana;
publikāciju un informācijas sniegšana presē, radio un televīzijā, kā arī izdevējtiesību realizācija iespiedprodukcijai, atbilstoši Biedrības darbībai;
nekustamā īpašuma pirkšana, pārdošana un izīrēšana;
sporta preču, inventāra, iekārtu, aprīkojuma un citu materiālo vērtību pirkšana, pārdošana un izīrēšana;
spēlētāju transfers uz citiem sporta klubiem;
masu un labdarības pasākumu organizēšana Olainē, Zemgales reģionā un Latvijā vispār;
savas organizācijas biedru interešu un tiesību aizstāvēšana;
Telefons
+371 29332883
AGANAVA, SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
Olaines nov., Olaine, Jelgavas iela 16 - 35
Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi (96.02, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29611131
AGELER, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Olaines nov., Olaine, Zeiferta iela 9 - 31
Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos (47.79, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 64415236
AG Jauda, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Olaines nov., Olaine, Rūpnīcu iela 4
Elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecība (42.22, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29685925
A.Group, IK
Olaines nov., Olaine, Zeiferta iela 3 - 22
Telefons
+371 26936008
E-pasts
lexalv@inbox.lv
AG Trade Baltija, SIA
Olaines nov., Olaine, Zeiferta iela 6
Cukura, šokolādes un cukuroto konditorijas izstrādājumu vairumtirdzniecība (46.36, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP)
AIŅA NAMI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Olaines nov., Olaine, Zeiferta iela 12-5
Grīdas un sienu apdare (43.33, versija 2.0) (Avots: CSP)
Aivars
Olaines nov., Olaine, Kūdras iela 7 - 8
Labdarība;Atbalsts intelektuālā potenciāla pievienotās vērtības radīšanai;Vispārēja sabiedriskā labuma darbības veicināšana. Telefons
+371 29567894
Akadēmiskais alus, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Olaines nov., Olaine, Kūdras iela 7 - 8
Alus ražošana (11.05, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Juridiskie pakalpojumi (69.10, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
AKA Insurance, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Olaines nov., Olaine, Rīgas iela 11A - 3
Apdrošināšanas aģentu un brokeru darbība (66.22, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67855781
+371 20118681
E-pasts
info@akainsurance.lv
AKATRANS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Olaines nov., Olaine, Rīgas iela 11A - 3
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67468190
E-pasts
akatrans@akatrans.lv