• lv

Nīcas novads


Bārtas upes radošā apvienība, Biedrība
Nīcas nov., Nīcas pag., Bernāti, "Šmiti"
- Veicināt cilvēku interesi par apkārtējo vidi, tajā norisošajiem procesiem un dabas aizsardzību;- izkopt visas sabiedrības vērtību izpratni, veicināt veselīga dzīvesveida kultūru un popularizēt aktīvo tūrismu un ūdenstūrismu Dienvidkurzemē;- bērnu un jauniešu izglītības veicināšana un veselīga dzīvesveida popularizēšana, izglītojošu pasākumu par dabas aizsardzību organozēšana, t.sk. dabas draugu pulciņa un airēšanas skolas organizēšana;- Bārtas upes krastu sakopšana un labiekārtošana;- makšķerēšanas tūrisma attīstīšana, tā popularizēšana Nīcas novadā, makšķerēšanas pulciņa, interešu kopas organizēšana;- radīt un realizēt vides, kultūras un izglītības produktus un pakalpojumus;- kultūras dzīves veicināšana vietējā apkārtnē;- sociālās integrācijas veicināšana;- veikt citu profesionālo, publisko un saimniecisko darbību, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un nepieciešami Biedrības mērķu īstenošanai;- Biedrības darbība nav vērsta tikai uz biedrības biedru privāto interešu un vajadzību apmierināšanu. Telefons
+371 22015141
BĀRTAVA, Mednieku biedrība
Nīcas nov., Otaņķu pag., Rude, "Rīti" - 5
Dabas resursu izmantošana, kas vienlaikus ar medību produkcijas ieguvi nodrošina saimnieciski pieļaujamo dzīvnieku skaitu un saglabā medījamiem dzīvniekiem nepieciešamo vidi;Izkopt labākās medību tradīcijas. Telefons
+371 29638895
BĀRTNIEKI, Liepājas rajona Nīcas pagasta zemnieku saimniecība
Nīcas nov., Nīcas pag., "Bārtnieki"
lopkopībazemkopība
BAS M, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Nīcas nov., Nīcas pag., Nīca, "Montas"
Dārzeņu audzēšana (01.13, versija 2.0) (Avots: GP2014, CSP)
Telefons
+371 29485607
BAŠTIKI, Liepājas rajona Nīcas pagasta zemnieku saimniecība
Nīcas nov., Nīcas pag., "Baštiki"
lauksaimniecība
BERNĀTI, Liepājas rajona Nīcas pagasta zemnieku saimniecība
Nīcas nov., Nīcas pag., "Bernāti"
dārzeņkopība
puķkopība
Bernātu Dzintariņš, SIA
Nīcas nov., Nīcas pag., Bernāti, "Dzintariņš"
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 28262321
BĒRZS-2, Glaudāna individuālais uzņēmums-komercfirma
Nīcas nov., Otaņķu pag., "Noras"
tirdzniecība-starpniecība
vispārējie celtniecības darbi
sabiedriskā ēdināšana
transporta pakalpojumi
lauksaimniecības produktu epirkšana un pārdošana iedzīvotājiem
ārējā ekonomiskā darbība
Telefons
+371 63431308
Billes, SIA
Nīcas nov., Nīcas pag., "Birztalas" - 8
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 26528337 Varat veikt produkta pasūtījumus.
+371 26221870
+371 26461820
E-pasts
info@livasbode.lv
dzintra@livasbode.lv
inga@livasbode.lv
BIOJAUDA, SIA
Nīcas nov., Nīcas pag., Nīca, Saules iela 2 - 9
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29492829
BIRZĪTES, Liepājas rajona Nīcas pagasta zemnieku saimniecība
Nīcas nov., Nīcas pag., "Birzītes"
Piena lopkopība (01.41, versija 2.0) (Avots: GP2015)
BIRZMAĻI-2, Liepājas rajona Nīcas pagasta zemnieku saimniecība
Nīcas nov., Nīcas pag., Nīca, "Sapati"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 25905118
BITES, Liepājas rajona Nīcas pagasta zemnieku saimniecība
Nīcas nov., Nīcas pag., "Bites"
lauksaimniecībaaugkopībalopkopība
BRAKŠI, Liepājas rajona Nīcas pagasta zemnieku saimniecība
Nīcas nov., Nīcas pag., "Brakši"
lopkopība
dārzeņkopība
Telefons
+371 29423291
E-pasts
braksi@inbox.lv
Brīvā laika serviss, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Nīcas nov., Nīcas pag., "Gaiļi"
Telefons
+371 29216408
BRĪVZEMNIEKI, Liepājas rajona Otaņķu pagasta zemnieku saimniecība
Nīcas nov., Otaņķu pag., "Brīvzemnieki"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 63481216
BRŪNI-2, Liepājas rajona Otaņķu pagasta zemnieku saimniecība
Nīcas nov., Otaņķu pag., "Brūni"
pienkopība
BRŪNI-I, Liepājas rajona Nīcas pagasta zemnieku saimniecība
Nīcas nov., Nīcas pag., "Brūni"
lopkopība
zemkopība
BRUŠVITI, Liepājas rajona Nīcas pagasta zemnieku saimniecība
Nīcas nov., Nīcas pag., "Brušviti"
augkopībalopkopība
BŪVMEISTARI, Liepājas rajona Nīcas pagasta zemnieku saimniecība
Nīcas nov., Nīcas pag., "Būvmeistari"
zemkopība
lopkopība
CEĻINIEKI I, SIA
Nīcas nov., Nīcas pag., Nīca, "Ceļinieki"
Cita veida ēdināšanas pakalpojumi (56.29, versija 2.0) (Avots: VID)
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 22384742
CELMI-3, Liepājas rajona Nīcas pagasta zemnieku saimniecība
Nīcas nov., Nīcas pag., "Celmi"
lauksaimniecības produktu ražošana
CELMIŅI-2, Liepājas rajona Nīcas pagasta zemnieku saimniecība
Nīcas nov., Nīcas pag., "Celmiņi"
lopkopībagraudkopībapiena ražošana
CERĪBU KRĀSA
Nīcas nov., Nīcas pag., Bernāti, "Galdnieki"
Veicināt atstumto grupu bērnu un jauniešu sociālo integrāciju, dodot iespēju piedalīties aktīvos, mērķtiecīgos, izglītojošos pasākumos. Telefons
+371 63469545
CĒRPI-2, Liepājas rajona Otaņķu pagasta zemnieku saimniecība
Nīcas nov., Otaņķu pag., "Cērpi"
augkopībalopkopība
Chill Inn, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Nīcas nov., Nīcas pag., Bernāti, "Arāji"
Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās (55.20, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 26425800
+371 63430562
+371 63430562
E-pasts
smaida@chillinn.lv
CIELAVAS, Liepājas rajona Otaņķu pagasta zemnieku saimniecība
Nīcas nov., Otaņķu pag., "Cielavas"
lauksaimnieciskā ražošana
lopkopība
CIPRESE 1, SIA
Nīcas nov., Otaņķu pag., "Lapiņi"
Koka taras ražošana (16.24, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29287256
COMM, SIA
Nīcas nov., Nīcas pag., "Vējtveri"
Kravu iekraušana un izkraušana (52.24, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29456564
Contrario Agro, SIA
Nīcas nov., Otaņķu pag., "Silēni"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26874428