• lv

Neretas novads

56° 11' 55.1958", 25° 19' 31.06884"

BĒRZI, Mazzalves pagasta zemnieku saimniecība
Neretas nov., Mazzalves pag., "Bērzi"
lopkopībalaukkopība
BILLES, Zemnieku saimniecība Zalves pagastā Aizkraukles rajonā
Neretas nov., Zalves pag., "Billes"
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29148798
BIRZNIEKI, Pilskalnes pagasta Z.Miklāva zemnieku saimniecība
Neretas nov., Pilskalnes pag., "Birznieki"
lopkopība
augkopība
mežizstrāde
koksnes pārstrāde, realizācija
BIRZTALAS, Aizkraukles rajona Pilskalnes pagasta zemnieku saimniecība
Neretas nov., Pilskalnes pag., "Birztalas"
dārzkopībalauksaimniecības produkcijas realizācija
BIRZTALAS, Mazzalves pagasta I.Ivanova zemnieku saimniecība
Neretas nov., Mazzalves pag., Ērberģe, "Birztalas"
augkopībalopkopībamežizstrāde
BLĀZMAS, Aizkraukles rajona Zalves pagasta zemnieku saimniecība
Neretas nov., Zalves pag., "Blāzmas"
Telefons
+371 65177495
BLĪGZNA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Neretas nov., Mazzalves pag., Ērberģe, Liepu iela 8
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99, versija 2.0) (Avots: VID)
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 29475428
E-pasts
bligzna@inbox.lv
Bohrung Service Baltikum, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Neretas nov., Mazzalves pag., Ērberģe, "Lūki"
Iekārtu remonts (33.12, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 27878002
E-pasts
bsb@bsb.lv
BRĪVKALNI, Zemnieku saimniecība Pilskalnes pagastā, Aizkraukles rajonā
Neretas nov., Pilskalnes pag., "Brīvkalni"
lauksaimniecība Telefons
+371 65177836
BRĪVZEMNIEKI, Zemnieku saimniecība Aizkraukles rajonā Neretas pagastā
Neretas nov., Neretas pag., "Brīvzemnieki"
lopkopība
augkopība
Brūveri, Zalves pagasta zemnieku saimniecība
Neretas nov., Mazzalves pag., "Krūmiņi"
BRŪVERI, Neretas pagasta A.Davideņa zemnieku saimniecība
Neretas nov., Neretas pag., "Brūveri"
augkopība,dārzeņkopība,dārzkopība
lopkopība
mežsaimniecība, kokmateriālu sagatavošana un ar to saistītie pakalpojumi
augļu un dārzeņu mazumtirdzniecība
gaļas un gaļas izstrādājumu mazumtirdzniecība
mazumtirdzniecība ārpus veikaliem
koka taras ražošana
koksnes un būvmateriālu vairumtirdzniecība
BUIVIDAS, Zemnieku saimniecība Neretas pagastā Aizkraukles rajonā
Neretas nov., Neretas pag., "Buividas"
lopkopība
augkopība
BUMBUĻI, Zalves pagasta M.Freimaņa zemnieku saimniecība
Neretas nov., Zalves pag., "Bumbuļi"
laukkopība
mežkopība
dārzkopība
lauksaimniecības produkcijas pārstrāde, realizācija
BURTNIEKI, Mazzalves pagasta I.Krišuka zemnieku saimniecība
Neretas nov., Mazzalves pag., "Burtnieki"
augkopība
mezizstrāde
koksnes pārstrāde, realizācija
tirdzniecība
starpniecība
kokapstrāde
ārējā ekonomiskā darbība
ČAIDĀNI, Aizkraukles rajona Neretas pagasta zemnieku saimniecība
Neretas nov., Neretas pag., "Čaidāni"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 65176246
+371 28326531
CEBRIŅI, Aizkraukles rajona Pilskalnes pagasta zemnieku saimniecība
Neretas nov., Pilskalnes pag., "Cebriņi"
CEPLĪŠI, Pilskalnes pagasta P.Poikāna zemnieku saimniecība
Neretas nov., Pilskalnes pag., "Ceplīši"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 22012861
CESVAINES LOGI, SIA
Neretas nov., Neretas pag., "Stūrīši"
Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana (16.23, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28374492
E-pasts
ingus@cesvaineslogi.lv
CIELAVA, Kupetes Aizkraukles rajona individuālais uzņēmums
Neretas nov., Zalves pag., Sproģi, "Ceriņi"
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 65177426
+371 65129719
Cielaviņas, Neretas pagasta zemnieku saimniecība
Neretas nov., Neretas pag., "Cielaviņas"
lauksaimniecības produktu ražošana, pārstrāde un realizācijamežizstrāde, pārstrāde, realizācijaservisa pakalpojumi
C.I.K.A., Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Neretas nov., Neretas pag., "Irši"
Hidrotehnisko objektu būvniecība (42.91, versija 2.0) (Avots: VID)
Būvlaukuma sagatavošana (43.12, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29358422
CĪRULĒNI
Neretas nov., Pilskalnes pag., "Kalna Grievalti"
Attīstīt zinātniski un praktiski pamatotu medību un makšķerēšanas attīstību Latvijā. Telefons
+371 29134716
Cmbd, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Neretas nov., Neretas pag., Nereta, Raiņa iela 17
Mežsaimniecības palīgdarbības (02.40, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Concordis.EU, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Neretas nov., Zalves pag., Zalve, "Sarmas"
Citur neklasificēta izglītība (85.59, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 78555605
E-pasts
info@concordis.eu
DĀRZIŅI, Zemnieku saimniecība Neretas pagastā Aizkraukles rajonā
Neretas nov., Neretas pag., "Dārziņi"
lauksaimniecības produktu ražošana, pārstrāde, realizācija
DAUGAVIEŠI, Aizkraukles rajona Zalves pagasta zemnieku saimniecība
Neretas nov., Zalves pag., "Vitrupi"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 20204216
Dendrijs, Individuālais komersants
Neretas nov., Mazzalves pag., "Cielavas"
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
DIMANTI, Zemnieku saimniecība
Neretas nov., Zalves pag., "Dimantos"
DK Auto, SIA
Neretas nov., Zalves pag., "Plāņi"
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)