• lv

Mērsraga novads


MALDI, Nīmanes Mērsraga pagasta individuālais uzņēmums
Mērsraga nov., Mērsrags, Skolas iela 12
Citu viengadīgo kultūru audzēšana (01.19, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 63235443
MB un Celtnieks, IK
Mērsraga nov., Mērsrags, Kanāla iela 32-5
Mednieku klubs Mērsrags
Mērsraga nov., Mērsrags, Rožu iela 11
Sekmēt dabas aizsardzību (savvaļas dzīvnieku un putnu populāciju);aizsargāt mednieku tiesības Latvijā;efektīva nomāto medību platību apsaimniekošana, kopšana un apmedīšana;medību tradīciju saglabāšana un izveidošana. Telefons
+371 29355095
Mērsraga brīvā laika pavadīšanas centrs
Mērsraga nov., Mērsrags, Lielā iela 53
īestenot sabiedrības integrāciju, sociālās vides uzlabošanai un attīstībai Mērsraga novadā. Telefons
+371 22428102
MĒRSRAGA EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Mērsraga nov., Mērsrags, Bākas iela 9
Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus;regulāri noturēt dievkalpojumus;gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei;rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē;veikt diakonijas un misijas darbu;sniegt kristīgās izglītības iespējas;piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā;dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā
Mērsraga invalīdu atbalsta centrs
Mērsraga nov., Mērsrags, Kadiķu iela 1
apvienot invalīdus, attīstot un paplašinot sadarbību, lai veicinātu iesaistīšanos sabiedrības procesos, celtu pašapziņu un pašpalīdzības spējas aktīva, veselīga dzīvesveida uzturēšanā;radīt iespējas savstarpējam kontaktam, aicinot aktivizēt savu darbību atbalstot biedru iniciatīvas dažādu mērķprogrammu izstrādāšanā, lai risinātu invalīdu problēmas. Veikt invalīdu tiesību aizstāvību un ar to saistīto programmu īstenošanu;attīstīt partnerību ar pašvaldību meklējot radniecīgus sadraudzības partnerus valstī un ārzemēs, ieviešot savā darbā citu progresīvo pieredzi Telefons
+371 26884855
MĒRSRAGA JAHTKLUBS, Biedrība
Mērsraga nov., Mērsrags, Ozolu iela 8
Biedrība apvieno fiziskas personas, kas saistītas ar burāšanas sportu un atpūtu (turpmāk tekstā - Burātāji). Biedrības mērķi ir veicināt burāšanas attīstību Latvijā un aizstāvēt Burātāju intereses, tajā skaitā:- popularizēt burāšanu Latvijā;- organizēt burāšanas sacensības, kā arī ar burāšanu saistītus kultūras un atpūtas pasākumus;- apvienot Burātājus, organizējot tiem mācību un treniņu nodarbības burāšanas sportā;- gatavot kvalificētus jahtu vadītājus un sacensību tiesnešus;- apsaimniekot, uzturēt un attīstīt Biedrības īpašumā esošos kustamos un nekustamos īpašumus;- uzturēt sakarus un organizēt kopīgas aktivitātes ar citiem jahtklubiem Latvijā un ārzemēs;- pārstāvēt Biedrību un citas Burātāju apvienības starptautiskajā organizācijās;- iesaistīt burāšanas sportā jaunatni, sevišķu uzmanību veltot Burātāju ģimenēm;- veikt citas darbības, kas nav pretrunā ar augstāk aprakstīto mērķu realizāciju. Telefons
+371 29409290
Mērsraga reģiona uzņēmēju asociācija
Mērsraga nov., Mērsrags, Dzintaru iela 2 - 11
Komercdarbības veicināšana un uzņēmējdarbības vides uzlabošana;sadarbības un citu projektu izstrādāšana un koordinācija;sadarbības veicināšana starp komercsabiedrībām un valsts un pašvaldību pārvaldes institūcijām;labdarība, ziedojumu vākšana, ar labdarību saistītu projektu izstrāde un realizācija;dažādu pasākumu konferenču, konsultāciju un citu pakalpojumu organizācija;uzņēmēju informēšana un izglītošana, dažādu apmācības kursu organizācija;Mērsraga ostas attīstības veicināšana un investīciju piesaiste;Mērsraga ostas industriālā parka darbības koordinācija. Telefons
+371 29246949
MĒRSRAGA SĪGAS, Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība
Mērsraga nov., Mērsrags, Dzintaru iela 8
Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības (81.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29184547
Mērsraga Termināls, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Mērsraga nov., Mērsrags, Lielā iela 62
Pārējās transporta palīgdarbības (52.29, versija 2.0) (Avots: VID)
Kravu iekraušana un izkraušana (52.24, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29194766
MĒRSRAGA ŪDENS, SIA
Mērsraga nov., Mērsrags, Lielā iela 35
Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.00, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 63237705
MĒRSRAGS, Futbola klubs
Mērsraga nov., Mērsrags, Ceriņu iela 31
Veicināt apkārtējās sabiedrības vispārējā veselības stāvokļa un kultūras attīstību;piesaistīt pēc iespējas vairāk Mērsraga pagasta un tā apkārtnes iedzīvotājus sportam, konkrēti futbolam;rīkot futbola nodarbības un sacensības bērniem, skolēniem, jauniešiem un pieaugušajiem, veidot komandas un nodrošināt to līdzdalību futbola turnīros un sacensībās - rajona čempionātā, Latvijas čempionātā u.c.;iesaistot pagasta un tā apkārtnes iedzīvotājus sportā, veicināt dažādu sociālo problēmu mazināšanu, kā smēķēšana, alkohola un narkotiku lietošana, kā arī veicināt vispārējās un sociālās spriedzes mazināšanu;iesaistīt sabiedriskajā dzīvē bērnus no sociāli nelabvēlīgajām ģimenēm;attīstīt iedzīvotājos patriotisma jūtas;veicināt apkārtējo pagastu iedzīvotāju sadraudzību, kā arī attīstīt veselīgu konkurenci;veicināt rezultātu izaugsmi;nodrošināt vienlīdzīgas sportošanas iespējas starp pretējā dzimuma pārstāvjiem;rīkot atpūtas vakarus Mērsraga pagasta iedzīvotājiem, kā arī sadraudzības vakarus starp apkārtējo pagastu iedzīvotājiem;vispārēja sabiedriskā labuma darbība. Telefons
+371 26474533
Mersrags Shipping Agency, SIA
Mērsraga nov., Mērsrags, Ozolu iela 10
Ūdens transporta palīgdarbības (52.22, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29411154
MEŽĀRES, Zemnieku saimniecība
Mērsraga nov., Mērsrags, Bākas iela 7
laukkopība
MEŽMAĻI M, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Mērsraga nov., Mērsrags, Zvejnieku iela 16
Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana (10.20, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 29130584
+371 63235799
E-pasts
mezhmali_m@inbox.lv
Mežu Kapitāls, SIA
Mērsraga nov., Mērsrags, Ozolu iela 1 - 14
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: VID)
M.K.C., Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Mērsraga nov., Mērsrags, Kanāla iela 1
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Citas ēku un ražošanas objektu tīrīšanas un uzkopšanas darbības (81.22, versija 2.0) (Avots: CSP)
MORONA, SIA
Mērsraga nov., Mērsrags, Dzintaru iela 6 - 18
Reklāmas aģentūru darbība (73.11, versija 2.0) (Avots: GP2012)
Starpniecība reklāmas izvietošanā masu informācijas līdzekļos (73.12, versija 2.0) (Avots: CSP)
MSES, IK
Mērsraga nov., Mērsrags, Ozolu iela 29
Citu pārtikas produktu vairumtirdzniecība, ieskaitot zivis, vēžveidīgos un mīkstmiešus (46.38, versija 2.0) (Avots: CSP)
NatruBio, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Mērsraga nov., Mērsrags, Bākas iela 47A
NextSea, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Mērsraga nov., Upesgrīva, "Jaunsušķi"
Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās (55.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Kempingu, atpūtas transportlīdzekļu laukumu un apdzīvojamo autopiekabju laukumu darbība (55.30, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67772171
Nordtraders, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Mērsraga nov., Mērsrags, Lielā iela 62
Kokmateriālu un būvmateriālu vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.13, versija 2.0) (Avots: VID)
Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība (46.73, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29166009
NURME, MEDNIEKU-MAKŠĶERNIEKU BIEDRĪBA
Mērsraga nov., Mērsrags, Ozolu iela 8
Popularizēt medības kā Latvijā vēsturiski tradicionālu un videi draudzīgu atpūtas veidu;Sniegt Biedrības biedriem konsultācijas medību saimniecības organizācijas un citos ar medībām saistītos jautājumos. Telefons
+371 29409290
OŠKALNI, Mērsraga pagasta zemnieku saimniecība
Mērsraga nov., "Oškalni"
PAKAVS-SVĪRE, IK
Mērsraga nov., Mērsrags, Ozolu iela 25
Jūras zvejniecība (03.11, versija 2.0) (Avots: CSP, ZO.LV)
PKI Birojs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Mērsraga nov., Mērsrags, Ceriņu iela 39
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
RED BILBERRY STREET, SIA
Mērsraga nov., Mērsrags, Brūkleņu iela 28
Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana (10.20, versija 2.0) (Avots: VID)
REMAKS L, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Mērsraga nov., Mērsrags, Jūras iela 1
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID)
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29471294
SAIRA, Individuālais uzņēmums
Mērsraga nov., "Sairas"
tirdzniecība
starpniecība
zvejniecība, pārstrāde
ārējā ekonomiskā darbība
Telefons
+371 63235542
SA pro serviss, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Mērsraga nov., Mērsrags, Brūkleņu iela 26
Cita veida tīrīšanas darbības (81.29, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26171719
E-pasts
sa_proserviss@inbox.lv