• lv

Mazzalves pagasts, Neretas novads

56° 23' 21.7122", 25° 2' 19.27032"

ABLīmenis, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Neretas nov., Mazzalves pag., Ērberģe, "Straumes 1"
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Adams farm, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Neretas nov., Mazzalves pag., Krasti, "Krasti"
Citu liellopu audzēšana (01.42, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 28935717
A.D. KOKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Neretas nov., Mazzalves pag., "Cīruļi"
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 24845523
AD Timber Line, SIA
Neretas nov., Mazzalves pag., "Lejieši"
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID)
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 28496807
AMANDA, Karakuļko individuālais uzņēmums
Neretas nov., Mazzalves pag., Ērberģe, Susējas iela 4
Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (47.99, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65175305
APAĻI-M, Mazzalves pagasta L.Vītola zemnieku saimniecība
Neretas nov., Mazzalves pag., "Apaļi-M"
mežkopība
augkopība
ĀRIŅI, Mazzalves pagasta L.Bērziņas zemnieku saimniecība
Neretas nov., Mazzalves pag., "Āriņi"
graudkopība
komercdarbība
lauksaimniecības produkcijas pārstrāde, realizācija
ATVASARAS, Mazzalves pagasta M.Bīmaņa zemnieku saimniecība
Neretas nov., Mazzalves pag., "Atvasaras"
zemkopība
lopkopība
AUSMAS, Aizkraukles rajona Mazzalves pagasta zemnieku saimniecība
Neretas nov., Mazzalves pag., Ērberģe, "Ausmas"
lopkopībalaukkopībamežkopībalauksaimniecības produktu pārstrāde, realizācijapreču iepirkšana, pārdošana
BALOŽI-A, Mazzalves pagasta V.Audzes zemnieku saimniecība
Neretas nov., Mazzalves pag., "Baloži-A"
lauksaimniecība
mežkopība
kokapstrāde, realizācija
starpniecība
komercdarbība
ārējā ekonomiskā darbība
Beikmanes individuālais uzņēmums Aizkraukles rajonā
Neretas nov., Mazzalves pag., Ērberģe, Liepu iela 6A
Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos (47.79, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65175134
BĒRZI, Mazzalves pagasta zemnieku saimniecība
Neretas nov., Mazzalves pag., "Bērzi"
lopkopībalaukkopība
BIRZTALAS, Mazzalves pagasta I.Ivanova zemnieku saimniecība
Neretas nov., Mazzalves pag., Ērberģe, "Birztalas"
augkopībalopkopībamežizstrāde
BLĪGZNA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Neretas nov., Mazzalves pag., Ērberģe, Liepu iela 8
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99, versija 2.0) (Avots: VID)
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 29475428
E-pasts
bligzna@inbox.lv
Bohrung Service Baltikum, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Neretas nov., Mazzalves pag., Ērberģe, "Lūki"
Iekārtu remonts (33.12, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 27878002
E-pasts
bsb@bsb.lv
Brūveri, Zalves pagasta zemnieku saimniecība
Neretas nov., Mazzalves pag., "Krūmiņi"
BURTNIEKI, Mazzalves pagasta I.Krišuka zemnieku saimniecība
Neretas nov., Mazzalves pag., "Burtnieki"
augkopība
mezizstrāde
koksnes pārstrāde, realizācija
tirdzniecība
starpniecība
kokapstrāde
ārējā ekonomiskā darbība
Dendrijs, Individuālais komersants
Neretas nov., Mazzalves pag., "Cielavas"
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
DKM-AUTO, SIA
Neretas nov., Mazzalves pag., Ērberģe, Zaļā iela 8A
Mežsaimniecības palīgdarbības (02.40, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29296911
DRUVIŅAS, Mazzalves pagasta A.Rihtera zemnieku saimniecība
Neretas nov., Mazzalves pag., "Druviņas"
zemkopība
lopkopība
lauksaimniecības produktu pārstrāde, realizācija
preču iepirkšana, realizācija
DZĒRVĪTES, Aizkraukles rajona Mazzalves pagasta zemnieku saimniecība
Neretas nov., Mazzalves pag., "Dzērvītes"
DZINTARI, Aizkraukles rajona Mazzalves pagasta zemnieku saimniecība
Neretas nov., Mazzalves pag., "Dzintari"
lopkopīgaaugkopība
EDNA ED, IK
Neretas nov., Mazzalves pag., Ērberģe, Liepu iela 2
Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.90, versija 2.0) (Avots: CSP)
EGLĪTES, Mazzalves pagasta E.Vilemas zemnieku saimniecība
Neretas nov., Mazzalves pag., "Eglītes"
zemkopība
lopkopība
lauksaimniecības produktu pārstrāde, realizācija
preču iepirkšana, realizācija
ĒRBERĢE, Mednieku klubs
Neretas nov., Mazzalves pag., Ērberģe, Skolas iela 1
Medību organizēšana;
medību platību apsaimniekošana;
medību ētikas un tradīciju saglabāšana;
lauku un mežu apsardzības organizēšana pret medījamo dzīvnieku postījumiem;
veselīgas atpūtas organizēšana labāko medību tradīciju garā.
Telefons
+371 26469696
ĒRBERĢE, SIA
Neretas nov., Mazzalves pag., Ērberģe, "Ainas"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 26218820
+371 65175255
+371 26218820
ĒRBERĢES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Neretas nov., Mazzalves pag., Ērberģe, "Ērberģes baznīca"
Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus;
regulāri noturēt dievkalpojumus;
gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei;
rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē;
veikt diakonijas un misijas darbu;
sniegt kristīgās izglītības iespējas;
piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā;
dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā
ĒRBERĢIETES
Neretas nov., Mazzalves pag., Ērberģe, Skolas iela 2b
Sociāli aktivizēt laukos dzīvojošās sievietes;
celt lauku sieviešu pašapziņu;
veicināt mūžizglītību laukos dzīvojošajiem iedzīvotājiem;
sabiedriskās dzīves rosināšanā pagastā, kas vērsta uz vispusīgu tā attīstību.
Telefons
+371 65175138
GAIDIŅAS, Mazzalves pagasta A.Brālīša zemnieku saimniecība
Neretas nov., Mazzalves pag., "Gaidiņas"
laukkopība
lopkopība
Geo-Dynamica
Neretas nov., Mazzalves pag., "Garās Druvas"
Veidot domubiedru grupu, kas attīsta un popularizē vides mainības un ģeoloģisko procesu pētījumu metodes;
Veikt pētījumus vides un ģeoloģijas jomā, attīstīt pētījumu metodes un popularizēt tās sabiedrībā.
Telefons
+371 67242044