• lv

Mazsalacas novads


A.A. Darbi, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Mazsalacas nov., Mazsalaca, Rūpniecības iela 2-2
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29195535
AB71, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Mazsalacas nov., Mazsalaca, Lielā iela 1 - 1
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64225115
ABC International, SIA
Mazsalacas nov., Skaņkalnes pag., Skaņkalne, Skaņkalnes iela 4 - 13
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Avots: VID)
ĀBELES, SIA
Mazsalacas nov., Mazsalaca, Parka iela 2
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26591213
Aigas darbnīca, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Mazsalacas nov., Ramatas pag., "Jaunnuķi"
Pārējo virsdrēbju ražošana (14.13, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29374202
AIJ, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Mazsalacas nov., Mazsalaca, Baznīcas iela 9 - 3
Maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana (10.71, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29422676
A.Krastiņa individuālais uzņēmums
Mazsalacas nov., Mazsalaca, Baznīcas iela 20-31
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64251887
AL-AL, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Mazsalacas nov., Mazsalacas pag., "Unguri"
Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana (16.29, versija 2.0) (Avots: GP2013)
Koka taras ražošana (16.24, versija 2.0) (Avots: CSP)
AMATS AB, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Mazsalacas nov., Mazsalaca, Baznīcas iela 22B
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: GP2010, CSP)
Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana (16.23, versija 2.0) (Avots: GP2010)
Telefons
+371 29630904
Andromeda JV, SIA
Mazsalacas nov., Ramatas pag., Ramata, "Saktas"
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26450527
APSES, Valmieras rajona Mazsalacas pilsētas lauku teritorijas zemnieku saimniecība
Mazsalacas nov., Mazsalacas pag., "Apses"
Mežsaimniecības palīgdarbības (02.40, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 27063450
APSKRITNIS
Mazsalacas nov., Mazsalaca, Rīgas iela 10
Nodrošināt tautas mākslas un amatu prasmju ilgtspēju, ietverot to identificēšanu, dokumentēšanu, pētniecību, aizsardzību, attīstību, popularizēšanu, vērtību nostiprināšanu, iedzīvināšanu, praktizēšanu un tālāknodošanu.
ARANSA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Mazsalacas nov., Mazsalaca, Miera iela 1
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 22023111
ĀRES, Valmieras rajona Sēļu pagasta zemnieku saimniecība
Mazsalacas nov., Sēļu pag., "Āres"
Lopkopība.
ARmar, IK
Mazsalacas nov., Mazsalaca, Baznīcas iela 22-14
Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana (25.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
ARSAS MEŽI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Mazsalacas nov., Mazsalaca, Miera iela 1
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 22023111
ARVIO, SIA
Mazsalacas nov., Mazsalaca, Pļavas iela 20
Automobiļu rezerves daļu un piederumu mazumtirdzniecība (45.32, versija 2.0) (Avots: VID)
Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana (43.22, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26756477
ASS AK, SIA
Mazsalacas nov., Mazsalaca, Avotu iela 9
Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos (47.79, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29427915
ATAUGAS, Valmieras rajona Sēļu pagasta zemnieku saimniecība
Mazsalacas nov., Sēļu pag., Sēļi, "Ataugas"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29435617
Atbalss, Mazsalacas novada senioru biedrība
Mazsalacas nov., Mazsalaca, Parka iela 14 - 1
1) Aizstāvēt visus novada pensijas un pirmspensijas vecuma sasniegušo personu sociāli ekonomiskās tiesības, garīgās un materiālās labklājības intereses;2) Iesaistītes novada sabiedriskajā un kultūras dzīvē. Telefons
+371 29443266
Automustangs.lv, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Mazsalacas nov., Ramatas pag., "Krastiņu krejotava"
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: GP2013)
Automobiļu rezerves daļu un piederumu vairumtirdzniecība (45.31, versija 2.0) (Avots: CSP)
BALTAIS SAPNIS, KULTŪRAS KLUBS
Mazsalacas nov., Mazsalaca, Dzirnavu iela 10A
Nozīmīgu kultūras vērtību radīšana un popularizēšana kultūrizglītības un dvēseles apgaismības kontekstā.; Telefons
+371 28442744
E-pasts
baltais.sapnis@gmail.com
BANGA KPU, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Mazsalacas nov., Mazsalacas pag., "Attīrīšanas"
Notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37.00, versija 2.0) (Avots: VID)
Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.00, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64251656
+371 64251394
BASTEJKLINTS, IK
Mazsalacas nov., Mazsalaca, Baznīcas iela 20A-20
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Baznīcas iela 20 A
Mazsalacas nov., Mazsalaca, Baznīcas iela 20A - 19
1. Dzīvojamās mājas Mazsalacā, Baznīcas ielā 20a un ar to saistītā zemes gabala apsaimniekošana vai apsaimniekošanas nodrošināšana un pārvaldīšana;2. Dzīvojamās mājas Mazsalacā , Baznīcas ielā 20a renovācijas realizācijas nodrošināšana.3. Dzīvojamās mājas Mazsalacā, Baznīcas ielā 20a , kopīpašuma racionālas apsaimniekošanas nodrošināšana, kā arī ar to saistītā saimnieciskā darbība. Telefons
+371 26550596
BĒRZIŅI, Valmieras rajona Sēļu pagasta zemnieku saimniecība
Mazsalacas nov., Sēļu pag., "Bērziņi"
Lopkopība;
linkopība;
graudkopība;
mežistrāde;
dārzeņkopība.
BIRZES, Skaņkalnes pagasta I.Slotiņa zemnieka saimniecība
Mazsalacas nov., Mazsalaca, Avotu iela 4
Bišu karalis
Mazsalacas nov., Skaņkalnes pag., "Viesturi"
1. nodrošināt tiesiskos, organizatoriskos, tehniskos un citus priekšnosacījumus biškopības nozares attīstībai novadā;2. veicināt biškopības nozares ekonomisko attīstību, biškopības produktu ražošanu un realizāciju, kā arī nodrošināt novada biškopju sekmīgu darbību Eiropas Savienības kopējā tirgus ekonomisko attiecību apstākļos;3. radīt priekšnosacījumus novadā, lai visi biškopji stingri ievērotu dravu sanitārās normas un nepieļautu bišu infekcijas un invāzijas slimību izplatīšanas novadā;4. organizēt un pārraudzīt zinātniskos pētījumus, kas saistīti ar biškopības attīstību novadā;5. piešķirtā finansējuma apjomā izstrādāt un realizēt projektus un programmas, kuru nepieciešamību nosaka Latvijas un Eiropas Savienības likumdošana vai, kuri ir nepieciešami nozares attīstības veicināšanai;6. Radīt priekšnosacījumus, lai novadā rastu iespējas ražot dažādākus biškopības produktus;7. veicināt produktīvu un veselīgu bišu rasu veidošanu un saglabāšanu;8. veicināt dravu materiāli tehnisko nodrošinājumu;9. organizēt pasākumus, kas pilnveido biškopju profesionālās zināšanas Telefons
+371 26495921
BIZNESA KOMUNIKĀCIJAS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Mazsalacas nov., Mazsalaca, Vidus iela 2A
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67360911
BOMIS, Lauksaimniecības kooperatīvā sabiedrība
Mazsalacas nov., Skaņkalnes pag., "Bomi"
Graudu malšanas produktu ražošana (10.61, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 64251480
+371 26590187