• lv

Matīsa iela 45, Rīga, LV-1009

56° 57' 19.0407042", 24° 8' 15.09901188"

Baltic accounting group, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Matīsa iela 45 - 46
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP)
Telefons
+371 28315001
B-WOOD, SIA
Rīga, Matīsa iela 45 - 3
Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība (46.73, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Kokmateriālu un būvmateriālu vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.13, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 29190129
E-pasts
info@b-wood.lv
DOT 44, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Matīsa iela 45 - 38
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67368157
DOT45, SIA
Rīga, Matīsa iela 45 - 38
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29153367
Draugu Māja
Rīga, Matīsa iela 45 - 30
1.Ētisko un ģimenisko pamatvērtību celšana un nostiprināšana;
2.Tautu tradīciju un garīgā kultūras mantojuma saglabāšana;
3.Starpkultūru sadarbības veicināšana;
4.Veselīga dzīvesveida popularizēšana;
5.Sabiedrības garīgās un fiziskās veselības veicināšana.
Telefons
+371 27869913
E-ABC.LV, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Matīsa iela 45 - 12
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 27082223
E-pasts
office@e-abc.lv
Give and Get
Rīga, Matīsa iela 45 - 30
sekmēt mākslas un radošo jomu attīstību, organizēt meistardarbnīcas, seminārus, festivālus, kursus, veidot dažādus radošos projektus un piedalīties to realizācijā. Motivēt sabiedrību profesionālai izaugsmei, nostiprināt un celt ētiskās pamatvērtības, cieņu pret dzīvību, radošu darbu, saglabāt tautas tradīcijas, populariz'ēt veselīgu dzīvesveidu, netradicionālās izglītības formas, dabas un vides sakopšanas un aizsardzības pasākumus, veicināt sabiedrības garīgo pilnveidošanos. Organizēt dabas sakopšanas akcijas un projektus, izveidot dabas takas, tūrisma objektus, sakopt senvietas un svētvietas Telefons
+371 27869913
HR for M, SIA
Rīga, Matīsa iela 45 - 3
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
K & M celtniecība, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Matīsa iela 45 - 5
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
KORODS, J.Čaunāna individuālais uzņēmums ražošanas komercfirma
Rīga, Matīsa iela 45-17
transporta pakalpojumiautotransporta tehniskā apkalpe, remontsārējā ekonomiskā darbībatirdzniecībasabiedriskā ēdināšanau.c. statūtos paredzētā darbība
MARKO BM, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Matīsa iela 45
Grīdas un sienu apdare (43.33, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 29140421
+371 67255288
E-pasts
info@markobm.lv
Matīsa 45
Rīga, Matīsa iela 45 - 16
Nodrošināt tās pārvaldīšanā nodotās dzīvojamās mājas Matīsa ielā 45, Rīgā, pienācīgu uzturēšanu, apsaimniekošanu un pārvaldīšanu, normatīvajiem aktiem atbilstošu tehnisko ekspluatāciju, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas (pagalmu, iebrauktuvju) uzturēšanu pienācīgā tehniskajā kārtībā un tīrībā. Telefons
+371 26427621
Nodibinājums That Dance
Rīga, Matīsa iela 45 - 30
Latīņamerikas kultūras popularizēšana;
Sociālās dejas kā alternatīvas izklaides veida ieviešana un popularizēšana jauniešu vidē;
Latvijas vārda nešana starptautiskā līmenī, piedaloties salsas kongresos un sacensībās ārzemēs
Telefons
+371 27869913
OCK, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Matīsa iela 45 - 5
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības (81.30, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26813823
PCSC, SIA
Rīga, Matīsa iela 45 - 59
Citas ēku un ražošanas objektu tīrīšanas un uzkopšanas darbības (81.22, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 20063077
E-pasts
uzkopsimlv@gmail.com
Sanlo, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Matīsa iela 45 - 33
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67505000
Seili Bedding, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Matīsa iela 45 - 3
Gatavo tekstilizstrādājumu ražošana, izņemot apģērbu (13.92, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26427621
Sporta klubs G
Rīga, Matīsa iela 45 - 30
Sporta atbalstīšana;veselības veicināšana;hokeja spēles organizēšana, attīstības veicināšana un popularizēšana Latvijas Republikas teritorijā, iesaistot tā apgūšanā visas iedzīvotāju grupas, neatkarīgi no to fiziskās sagatavotības, vecuma, dzimuma un nacionālās piederības;Latvijas hokeja integrācijas starptautiskajā sporta kustībā veicināšana. Telefons
+371 28666366
S.Z Nākotne, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Matīsa iela 45 - 12
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP)
Autorent Group, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Matīsa iela 45 - 59
Likvidēts 22.11.2016
Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.11, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP)
Telefons
+371 29461622
BRBS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Matīsa iela 45-53
Likvidēts 09.09.2009
Kartupeļu pārstrāde (10.31, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67040726
CELTRAKS, SIA
Rīga, Matīsa iela 45-30
Likvidēts 11.12.2008
FBA-L, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ražošanas komercfirma
Rīga, Matīsa iela 45-43
Likvidēts 13.05.1998
preču ražošana un realizācija
ārējā ekonomiskā darbība
valūtas pirkšana un pārdošana
starpniecība
tirdzniecība
maksas pakalpojumi
transporta pakalpojumi
tūrisma pakalpojumi
lauksaimniecības produktu ražošana
u.c. statūtos paredzētā darbība
Galliano, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Matīsa iela 45 - 4
Likvidēts 23.02.2018
Plaša sortimenta preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.19, versija 2.0) (Avots: GP2011, CSP)
Telefons
+371 26593379
GB Car Trade, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Matīsa iela 45 - 35
Likvidēts 06.03.2018
KOLENZO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ražošanas komerciālā firma
Rīga, Matīsa iela 45-4
Likvidēts 18.12.1997
starpniecība
komercdarbība
mārketings
dārgmetālu,dārgakmeņu, to izstrādājumu iepirkšana, apstrāde, izgatavošana, realizācija, remonts
brokeru pakalpojumi
dīleru pakalpojumi
programmu nodrošinājuma izstrāde
ārējā ekonomiskā darbība
sadzīves pakalpojumi
tirdzniecība ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem, lauksaimniecības u.c. produktiem
u.c. statūtos paredzētā darbība
MG Partners, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Matīsa iela 45-30
Likvidēts 26.07.2011
Starpniecība reklāmas izvietošanā masu informācijas līdzekļos (73.12, versija 2.0) (Avots: GP2010)
Telefons
+371 26457247
RĪGA-INFORM, Rīgas pilsētas Bočan individuālais uzņēmums
Rīga, Matīsa iela 45-19
Likvidēts 09.05.1994
marketings
reklāma
informatīvie pakalpojumi
tirdzniecība
starpniecība
ārējā ekonomiskā darbība
poligrāfija
izdevējdarbība