• lv

Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads

56° 17' 0.91824000000008", 27° 24' 36.92232"

AKMENĀJS, Rēzeknes raj.Mākoņkalna pag.G.Smornova zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Mākoņkalna pag., Maiziki
lauksaimniecībamežsaimniecība,mežizstrāde,koksnes realizācija
AKOTI ZS, SIA
Rēzeknes nov., Mākoņkalna pag., Gineviči, "Astru mājas"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID)
BĒRZU MĀJAS, Zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Mākoņkalna pag., Vecstašuļi, "Bērzu mājas"
lauksaimniecībamežizstrāde un to izstrādājumu realizācijalauksaimniecības produktu realizācija
DAGRIS, Rēzeknes rajona Mākoņkalna pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Mākoņkalna pag., Lipuški, "Dzintari"
DRAUGS 2
Rēzeknes nov., Mākoņkalna pag., Vecstašuļi, "Bērzu mājas"
veicināt zivsaimniecības, tūrisma un medību nozares attīstību, līdzsvara sasniegšanu dabas daudzveidības aizsardzībā, sociālajā, ekonomiskajā attīstībā un kultūras vērtību saglabāšanā Telefons
+371 20265330
DRAUGS I, Mednieku biedrība
Rēzeknes nov., Mākoņkalna pag., Škrjabi
medību organizēšana un veikšana. Telefons
+371 29218920
DZINTARI, Mākoņkalna pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Mākoņkalna pag., Lipuški, "Dzintari"
lauksaimniecība
EGĻU MĀJAS, Mākoņkalna pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Mākoņkalna pag., Jegorova
lopkopība
EX CHILL BASSE
Rēzeknes nov., Mākoņkalna pag., Dvarči, "Stirnas 2"
jauniešu intelektuālās kustības attīstība Latvijā;
jauniešu brīvā laika organizēšana, personības attīstība;
intelektuālās attīstības intereses stimulēšana;
sporta un kultūras pasākumu organizēšana;
jauniešu nometņu organizēšana;
pieredzes apmaiņa un izglītojošu pasākumu rīkošana;
vesela dzīvesveida popularizēšana.
Telefons
+371 29254019
EZERI, Zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Mākoņkalna pag., Bondari
lauksaimniecība
mežsdaimniecība
EZERKALŅI, Rēzeknes rajona Mākoņkalna pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Mākoņkalna pag., Luciški
lopkopībalauksaimniecība
Ezerkrastnieki, Biedrība
Rēzeknes nov., Mākoņkalna pag., Lipuški, Skolas iela 3
veicināt bērnu un jauniešu sportisku dzīvesveidu un aktīvu, saturīgu brīvā laika pavadīšanu;sekmēt un organizēt kultūras un izklaides aktivitātes;veicināt novada atpazīstamību;veicināt sadarbības iespējas starp dažāda veida iestādēm, organizācijām;sadarbība ar novada pašvaldībām un iniciatīvu kopienām
GREENEU, SIA
Rēzeknes nov., Mākoņkalna pag., Luciški, "Akmeņlauks"
Lauksaimniecības dzīvnieku barības ražošana (10.91, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29296808
ILZA, Mākoņkalna pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Mākoņkalna pag., Ilza
lauksaimniecība
mežsaimniecība
Kalnbērzi, Mākoņkalna pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Mākoņkalna pag., Utāni, "Kalnbērzi"
iepirkšanatirdzniecība
KĀRKLIŅI, Rēzeknes rajona Mākoņkalna pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Mākoņkalna pag., Jaunstašuļi, "Kārkliņi"
lopkopība
KASTAŅI, Mākoņkalna pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Mākoņkalna pag., Ļoļi, "Kastaņi"
lopkopība
augkopība
Kauguru pakalni, Mākoņkalna pagasta zemnieka saimniecība
Rēzeknes nov., Mākoņkalna pag., Stikuti, "Smilškalni"
KRASTS 1
Rēzeknes nov., Mākoņkalna pag., Dvarči, "Dvarči"
Atbalstīt tradīciju nodrošināšanu un saglabāšanu un jaunu tradīciju veidošanu, kas balstīta uz ilgtspējīgu kultūras un vides resursu izmantošanu.
Paplašināt iespējas saglabāt vietējās tradīcijas.
Nodrošināt jaunu dabas un kultūras objektu veidošanos, kas uzlabos aktīvās atpūtas iespējas tūristiem un novada iedzīvotājiem.
Veicināt sadarbību kompleksu pakalpojumu veidošanai, kā arī nodrošināt vides aizsardzības prasību ievērošanu.
Izglītojošu dabas taku un parku ierīkošana.
Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana nākošajām paaudzēm un to popularizēšana sabiedrībā.
Sekmēt sabiedriskās apziņas veidošanu vides aizsardzības jautājumos.
Sekmēt mežu un zemju resursu ilgtspējīgu izmantošanu.
Sekmēt kvalitatīvu peldvietu pieejamību iedzīvotājiem.
Veicināt vides aizsardzības pasākumu efektivitāti un ilgtspējību.
Pilnveidot īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanas mehānismu.
Sporta un kultūras pasākumu organizēšana.
Jauniešu nometņu organizēšana.
Pieredzes apmaiņa un izglītojošo pasākumu rīkošana.
Vesela dzīvesveida popularizēšana.
Telefons
+371 29423245
LĀČPLĒŠI, Mākoņkalna pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Mākoņkalna pag., Bondari
lopkopība,augkopība
LAKSTĪGALAS, Zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Mākoņkalna pag., Lipuški
gaļas un piena ražošana
LATGALES MEŽI, RĒZEKNES MEDNIEKU BIEDRĪBA
Rēzeknes nov., Mākoņkalna pag., Latviešu Virauda
Medību organizēšana un veikšana. Telefons
+371 26552535
Latgales namīpašnieku apvienība
Rēzeknes nov., Mākoņkalna pag., Bungas, "Silene"
nodrošināt Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dibinātāju un biedru nekustamā īpašuma apsaimniekošanu
Lauku pakalpojumi, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzeknes nov., Mākoņkalna pag., Luciški
Cita veida tīrīšanas darbības (81.29, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Saldūdens zvejniecība (03.12, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 29339064
E-pasts
mari_na@inbox.lv
LAURI, Mākoņkalna pagasta Zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Mākoņkalna pag., Lipuški
lauksaimniecībalauksaimniecības produkcijas ražošana un pārdošanamežsaimniecība,mežizstrāde,koksnes realizācija
LĪGAS, Zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Mākoņkalna pag., Dvarči
lauksaimniecība
LIPUŠĶU VECTICĪBNIEKU DRAUDZE
Rēzeknes nov., Mākoņkalna pag., Lipuški, Baznīcas iela 1
Nodrošināt visiem ticīgajiem vecticībniekiem pastāvīgu Dievkalpojuma noturēšanu un LVPB noteikumu vienotību.
Mākonītis
Rēzeknes nov., Mākoņkalna pag., Lipuški, Līgo iela 1
Sekmēt Rēzeknes novada lauku teritorijas ilgtspējīgu attīstību.
Veicināt pagasta sakopšanu un labiekārtošanu.
Saglabāt senās latviešu tradīcijas un tās mantojumu.
Jaunatnē sekmēt vēlmi piedalīties sporta aktivitātēs un kultūras notikumos.
Telefons
+371 26309912
Māsas, Mākoņkalna pagasta zemnieka saimniecība
Rēzeknes nov., Mākoņkalna pag., Lipuški, Līgo iela 1
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Piena lopkopība (01.41, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Citu liellopu audzēšana (01.42, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Saldūdens zvejniecība (03.12, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Muzeju darbība (91.02, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
MASTI, Mākoņkalna pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Mākoņkalna pag., Ļoļi
lopkopība