• lv

Lubāna, Lubānas novads


2-GBE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Lubānas nov., Lubāna, Celtnieku iela 3
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28750039
Aborieši
Lubānas nov., Lubāna, Baznīcas iela 5
1. Atbalstīt un aktivizēt veselīga dzīvesveida un sporta aktivitātes Lubānas novadā.2. Uzlabot brīvā laika pavadīšanas iespējas Lubānas novada iedzīvotājiem.3. Veidot jaunu infrastruktūru Lubānā un sakārtot apkārtējo vidi.4. Veidot kultūras dzīvi vispusīgi attīstot cilvēka personību.5. Veikt novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un izpēti. Telefons
+371 26649344
Adris & KO, SIA
Lubānas nov., Lubāna, Parka iela 22 - 8
Individuālie kravu pārvadāšanas pakalpojumi (49.42, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP)
Telefons
+371 28297356
ADZ-G, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Lubānas nov., Lubāna, Upes iela 32
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 22019394
AG & KV, SIA
Lubānas nov., Lubāna, Ozolu iela 14 - 18
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP)
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Mežsaimniecības palīgdarbības (02.40, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Piena, piena produktu, olu un pārtikas tauku un eļļu vairumtirdzniecība (46.33, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Cukura, šokolādes un cukuroto konditorijas izstrādājumu vairumtirdzniecība (46.36, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Telefons
+371 28765908
Aiviekstes ozoli
Lubānas nov., Lubāna, Krasta iela 6
1. Atbalstīt un aktivizēt veselīga dzīvesveida un sporta aktivitātes Lubānas novadā.2. Uzlabot brīvā laika pavadīšanas iespējas Lubānas novada iedzīvotājiem.3. Veidot jaunu infrastruktūru Lubānā un sakārtot apkārtējo vidi.4. Veidot kultūras dzīvi vispusīgi attīstot cilvēka personību, piesaistot jauniešus dzīvei Lubānas novadā Telefons
+371 26649344
Amabile, SIA
Lubānas nov., Lubāna, Latgales iela 30
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: GP2014, CSP)
A.Sluckis, IK
Lubānas nov., Lubāna, Sporta iela 15
Hidrotehnisko objektu būvniecība (42.91, versija 2.0) (Avots: CSP)
BEMBIJS, Madonas rajona D.Salenieces individuālais uzņēmums
Lubānas nov., Lubāna, Sporta iela 4
Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.78, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64894043
Burtnieki, Indrānu pagasta zemnieku saimniecība
Lubānas nov., Lubāna, Upes iela 21
CERĪBA, Lubānas pensionāru biedrība
Lubānas nov., Lubāna, Tilta iela 11
Aktīvi līdzdarboties pensionāru problēmu risināšanā;interesanti un patīkami pavadīt brīvo laiku;organizēt kopīgus kultūrmasu pasākumus;darboties kultūras nama pulciņos un pašdarbības kolektīvos, atklāt talantus;ar savu darbu un ierosmi atbalstīt pilsētas pasākumus un vajadzības;iesaistīties masu darba aktivizēšanā;dalīties savās prasmēs un apgūt jaunas;just atbildību par katru kolektīva biedru;kritiskos brīžos palīdzēt gan materiāli, gan morāli. Telefons
+371 28740844
D.A.DZ.IS papardēs.
Lubānas nov., Lubāna, Meža iela 1
Intelektuālās attīstības veicināšana;Sporta aktivitātes un sabiedriskās aktivitātes. Telefons
+371 22452331
DAINA 2, SIA
Lubānas nov., Lubāna, Barkavas iela 2
Ziedu, augu, sēklu, mēslošanas līdzekļu, istabas dzīvnieku un to barības mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.76, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26406079
Dastikar, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Lubānas nov., Lubāna, Parka iela 1
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 27066860
DAUGAVIŅAS-1, SIA
Lubānas nov., Lubāna, Latgales iela 13
Citu dzīvnieku audzēšana (01.49, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26565966
Dejotprieks
Lubānas nov., Lubāna, Latgales iela 21
Veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu plašākā sabiedrībā Latvijā un ārvalstīs. Vispusīgi attīstītas personības veidošana un dzīves kvalitātes uzlabošana, nodrošinot daudzveidīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas dažādām vecuma grupām. Sabiedrības aktivizēšana jaunu un vēsturisko prasmju apguvei, veselīgam un aktīvam dzīvesveidam un ģimenisko vērtību stiprināšanai. Sabiedrības kopdarbības veicināšana sociālo problēmu risināšanai, seno novada tradicionālo prasmju atjaunošanai un saglabāšanai. Koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus Biedrības mērķu sasniegšanai. Pārstāvēt Biedrības darbības teritorijas iedzīvotāju intereses vietējā un nacionālā līmenī. Attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot Biedrības darbības teritorijas attīstību un Biedrības mērķu sasniegšanu. Telefons
+371 26450385
Dr. Saulītes veterinārā aptieka, SIA
Lubānas nov., Lubāna, Baložu iela 2
Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29179557
ERKOR, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Lubānas nov., Lubāna, Brīvības iela 9 - 13
Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas (43.39, versija 2.0) (Avots: VID)
Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu pārdošana (45.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29477942
EVA Fizio, SIA
Lubānas nov., Lubāna, Baložu iela 1
Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.90, versija 2.0) (Avots: VID)
FDD, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Lubānas nov., Lubāna, Skolas iela 4 - 3
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26577502
GOLDSPOON, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Lubānas nov., Lubāna, Parka iela 9 - 1
Cita veida izdevumu iespiešana (18.12, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Poligrāfija un ar to saistītas palīgdarbības (18.1, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Tekstilmateriālu apdare (13.3, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.8, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Izdevējdarbība (58, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 26165321
Hereford Agro, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Lubānas nov., Lubāna, Baložu iela 2
Citu liellopu audzēšana (01.42, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 28621865
E-pasts
info@hereford.lv
HOLZWERKE LUBĀNA, Latvijas-Vācijas kopuzņēmums , SIA
Lubānas nov., Lubāna, Parka iela 1
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64894461
+371 27066860
I & G, Madonas rajona I.Grāpja individuālais uzņēmums
Lubānas nov., Lubāna, Parka iela 9-16
Kravu transports ar automobiļiem (60.24, versija 1.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64894247
IK Ansis Deksnis
Lubānas nov., Lubāna, Brīvības iela 9 - 5
Jūras zvejniecība (03.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Individuālais komersants Kārlis Doropoļskis
Lubānas nov., Lubāna, Ozolu iela 14 - 41
Jūras zvejniecība (03.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
JIKEL, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Lubānas nov., Lubāna, Krasta iela 1 - 5
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 26426823
KLĀNI A, SIA
Lubānas nov., Lubāna, Baložu iela 2
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64894152
KRASC, Alvja Kraukļa individuālais uzņēmums
Lubānas nov., Lubāna, Krasta iela 12 - 1
Bāru darbība (56.30, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64894521
KRASC-LUBĀNA
Lubānas nov., Lubāna, Miera iela 5
1. Nemateriālā un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana, amatiermākslas procesa nepārtrauktības nodrošināšana Lubānas novadā;2. Daudzveidīgas pieaugušo izglītības, kas nodrošina personības attīstību un konkurētspēju darba tirgū cilvēka mūža garumā, veicināšana;3. Izmantot tautas dejas mākslu kā emocionālās, fiziskās un intelektuālās izaugsmes iespēju popularizēšanu bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem;4. Kultūras un izglītības aktivitāšu organizēšana, tostarp aktīva dzīvesveida popularizēšana, dalības kultūras pasākumos Latvijā un ārvalstīs organizēšana;5. Visu paaudžu sadarbības veicināšana latviskuma saglabāšanai Lubānas novadā. Telefons
+371 29477942