• lv

Līgatnes novads


Gaujasmala 21A
Līgatnes nov., Līgatne, Gaujas iela 21A - 8
apvienot dzīvojamās mājas Līgatnē, Gaujas ielā 21A dzīvokļu īpašniekus ar nolūku pārvaldīt un apsaimniekot dzīvojamās mājas kopīpašumu
Gaujas mežs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Līgatnes nov., Līgatne, Gaujas iela 21A - 20
Citur neklasificēta pārtikas mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.29, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26578819
GB ALIANSE, SIA
Līgatnes nov., Līgatnes pag., Augšlīgatne, Sporta iela 5
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26532507
G-BŪVE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Līgatnes nov., Līgatnes pag., Augšlīgatne, Liepu iela 18
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 22327068
E-pasts
g1983@inbox.lv
Ģenerāluzņēmējs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Līgatnes nov., Līgatnes pag., Augšlīgatne, "Vīksniņas"
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29197144
GINTAS MODES TEĀTRIS
Līgatnes nov., Līgatnes pag., "Vārpas"-19
Veicināt Latvijā dzīvojošo bērnu un jauniešu brīvā laika lietderīgu izmantošanu, iesaistot viņus radošā talanta veidošanas un attīstības procesā, pierādīt, ka tērpu demonstrēšana ir talants Telefons
+371 29879727
Gliemežgrava, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Līgatnes nov., Līgatnes pag., "Staltbrieži"
Citu dzīvnieku audzēšana (01.49, versija 2.0) (Avots: GP2015)
GNP PILSKALNS, SIA
Līgatnes nov., Līgatne, Spriņģu iela 4A
Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus (46, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Izmitināšana (55, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Ēdināšanas pakalpojumi (56, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Ceļojumu biroju, tūrisma operatoru rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistīti pasākumi (79, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 26559969
G-PROF, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Līgatnes nov., Līgatne, Gaismas iela 3
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28249427
GRADOVSKA DARBNĪCA Nr.2, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Līgatnes nov., Līgatnes pag., Augšlīgatne, Dārza iela 1
Arhitektūras pakalpojumi (71.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29534339
Grāmatvedība & revīzija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Līgatnes nov., Līgatnes pag., "Springšļu Dzirnavas"
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29188655
Grīnberga individuālais uzņēmums
Līgatnes nov., Līgatnes pag., "Grīnbergi"
Individuālie kravu pārvadāšanas pakalpojumi (49.42, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64155585
GRINI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Līgatnes nov., Līgatne, Gaujas iela 23A - 24
Kravu iekraušana un izkraušana (52.24, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64224051
GUBKALNI, Cēsu rajona Līgatnes pagasta zemnieku saimniecība
Līgatnes nov., Līgatnes pag., "Gubkalni"
lopkopība
G UN G OZOLIŅI, Cēsu rajona Līgatnes pagasta zemnieku saimniecība
Līgatnes nov., Līgatnes pag., "Tenisoni"
G.V., Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Līgatnes nov., Līgatnes pag., Augšlīgatne, "Cīlīši"
Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.71, versija 2.0) (Avots: VID)
Apģērbu un apavu vairumtirdzniecība (46.42, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26571384
IB Service, SIA
Līgatnes nov., Līgatnes pag., "Jaunbērziņi"
Kokmateriālu un būvmateriālu vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.13, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26681155
IDE ECO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Līgatnes nov., Līgatnes pag., "Virsaiši"
Citu gumijas izstrādājumu ražošana (22.19, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29100990
IGNATIUS
Līgatnes nov., Līgatne, Saules iela 11
1. Vienot sabiedrību vēstures pētīšanai, tradīciju atjaunošanai, attīstībai uz humānisma un kristīgo vērtību pamatiem;2. Esošo kultūras vērtību, tradīciju un apkārtējās vides saglabāšana;3. Veicināt vietējās teritorijas attīstību, saistībā ar Līgatnes novada Ķempju baznīcu;4. Sniegt atbalstu sabiedrības locekļiem. Telefons
+371 26240357
IG PLUS, IK
Līgatnes nov., Līgatnes pag., Augšlīgatne, Skolas iela 9 - 19
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
INESE, Dālberga individuālais uzņēmums
Līgatnes nov., Līgatnes pag., Augšlīgatne, Pļavas iela 3
tirdzniecība
sabiedriskā ēdināšana
lauksaimniecības produktu ražošana
lauksaimniecības preču iegāde, pārstrāde
I.OZOLAS PROJEKTU AĢENTŪRA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Līgatnes nov., Līgatnes pag., "Jaunķempji"
Izglītības atbalsta pakalpojumi (85.60, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26138786
Irīnas Bērziņas individuālais uzņēmums
Līgatnes nov., Līgatne, "Līgatnes papīrfabrika"
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
JĀŅKOSAS, Cēsu rajona Līgatnes pagasta zemnieku saimniecība
Līgatnes nov., Līgatnes pag., "Jāņkosas"
dārzkopība
graudkopība
JARBREŅČI, Cēsu rajona līgatnes pagasta zemnieku saimniecība
Līgatnes nov., Līgatnes pag., "Jarbreņči"
lopkopība
augkopība
augļkopība
biškopība
mežizstrāde
kokapstrāde
tirdzniecība
tūrisma pakalpojumi
Jauna iespēja
Līgatnes nov., Līgatnes pag., "Gančauskas" - 1
Veikt materiāli tehniskās bāzes uzlabošanu un modernizāciju citu biedrību piederošajiem īpašumiem un kustamai mantai, kā arī nodrošināt nometņu, konferenču, semināru un citu aktivitāšu programmas. Organizēt humanitārās palīdzības savākšanu, sortēšanu un izdalīšanu. Veikt ziedojumus un sniegt cita veida atbalstu un palīdzību personām, kurām tas ir nepieciešams. Telefons
+371 26378706
JAUNBĒRZIŅI, Cēsu rajona Līgatnes pagasta Ilgvara Bērziņa zemnieka saimniecība
Līgatnes nov., Līgatnes pag., "Jaunbērziņi"
lauksaimniecības produktu ražošana, pārstrāde
tirdzniecība
JAUN-KĀRBES, Cēsu rajona Līgatnes pagasta zemnieku saimniecība
Līgatnes nov., Līgatnes pag., "Jaun-Kārbes"
graudkopība
lauksaimniecības produkcijas ražošana, pārstrāde, iepirkšana un realizācija;
lopkopība;
zivsaimniecība, zivkopība;
ziedu audzēšana, realizācija;
visa veida tirdzniecība;
maksas pakalpojumi
transporta pakalpojumi
sabiedriskā ēdināšana
ārējā ekonomiskā darbība
JAUNĶEMPJI, Cēsu rajona Līgatnes pagasta zemnieku saimniecība
Līgatnes nov., Līgatnes pag., "Jaunķempji"
biškopība
JAUN-KOSAS, Cēsu rajona Līgatnes pagasta zemnieku saimniecība
Līgatnes nov., Līgatnes pag., "Jaunkosas"
apiņu audzēšana
putnkopība