• lv

Līči, Stopiņu novads

56° 56' 48.6744", 24° 21' 6.3900000000001"

Aerotech Systems, SIA
Stopiņu nov., Līči, "Kokneši"
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26553560
Aģentūra SGI, SIA
Stopiņu nov., Līči, "Mazlīči" - 16
Iesiešana un ar to saistītas palīgdarbības (18.14, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
AGROFERT, SIA
Stopiņu nov., Līči, Juglas iela 20
Ķīmisko vielu vairumtirdzniecība (46.75, versija 2.0) (Avots: GP2014, CSP)
E-pasts
tomas0527@gmail.com
AIDAHO
Stopiņu nov., Līči, "Vecpuiši"
Veicināt riteņbraukšanas un moto transporta popularitāti Latvijā un Eiropā;popularizēt riteņbraukšanas un moto transporta kā visiem pieejamu aktīvas atpūtas un veselību veicinošu sporta veidu;piedalīties ar velosportu un motosportu saistītajās sacensībās un citās ar riteņbraukšanu un moto transportu saistītajās aktivitātēs Latvijā un ārvalstīs;organizēt velosporta un motosporta sacensības, kā arī citas aktivitātes ģimenēm, komandām un citiem interesentiem Latvijā un Eiropā;popularizēt un reklamēt riteņbraukšanas un moto transporta atbalstošos uzņēmumus un organizācijas;organizēt velosipēdu/moto transporta maršrutu un celiņu izveidi. Telefons
+371 26751187
ALIPE 74, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Stopiņu nov., Līči, Palienas iela 31
Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Pārējas citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības (82.99, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29239929
AMBIENTE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Stopiņu nov., Līči, Rīgas iela 10
Automobiļu rezerves daļu un piederumu mazumtirdzniecība (45.32, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 27373727
AMCAR, IK
Stopiņu nov., Līči, Dzirnezera iela 7
Automobiļu rezerves daļu un piederumu mazumtirdzniecība (45.32, versija 2.0) (Avots: CSP)
AMI Transport, SIA
Stopiņu nov., Līči, Ķivuļu iela 4
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID, ZO.LV)
E-pasts
amiltuzis@gmail.com
APE MEŽS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Stopiņu nov., Līči, "Martas"
AUTO ANSIS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Stopiņu nov., Līči, "Mārītes" 9
Automobiļu rezerves daļu un piederumu mazumtirdzniecība (45.32, versija 2.0) (Avots: VID)
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29546014
+371 28675272
AutoRitet, SIA
Stopiņu nov., Līči, Ķivuļu iela 8
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28826010
BERNATPLUS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Stopiņu nov., Līči, Mārsilu iela 14
Citu mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība (46.49, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28328223
B & H solutions, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Stopiņu nov., Līči, "Kokneši"
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26536535
DaLia Properties, SIA
Stopiņu nov., Līči, Juglas iela 16
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26551455
DEONIS, SIA
Stopiņu nov., Līči, "Krāces" - 5
Sauszemes transporta palīgdarbības (52.21, versija 2.0) (Avots: VID)
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67174180
+371 67803463
DPI Grupa, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Stopiņu nov., Līči, Juglas iela 6
Datoru, to perifēro iekārtu un programmatūras mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.41, versija 2.0) (Avots: VID)
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Avots: CSP)
Dzīvnieku pansija Ulubele
Stopiņu nov., Līči, "Ozolaine"
Nodrošināt jebkuram dzīvniekam, kuram jebkādu iemeslu dēļ ilgstoši nevar atrast jaunu saimnieku, uzturēšanu to mūža garumā, izveidojot un uzturot dzīvnieku pansionātu;
veicināt labvēlīgu attieksmi pret dzīvniekiem, neatkarīgi no to sugas , vecuma, veselības stāvokļa;
aktīvi līdzdarboties dzīvnieku labturību nosakošo normatīvo aktu izstrādes un pilnveidošanas procesos, paužot savu viedokli un sniedzot atzinumus valsts institūcijām dzīvnieku aizsardzības un labturības jomā;
praktiski iesaistīties dzīvnieku labturības normu īstenošanā;
apzinoties dzīvnieku kā nozīmīgu vides sastāvdaļu, veicināt visas vides sakārtošanu, veidojot labvēlīgus dzīves apstākļus gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem;
aizstāvēt mazaizsargātu iedzīvotāju grupu, t.i. iedzīvotāju ar invaliditāti, jauno vacāku, pensijas vecuma cilvēku u.c. sociāli mazaizsargātu grupu tiesības un nodrošināt turpinātas iespējas integrēties un reintegrēties Latvijas sabiedrībā;
attīstīt un sniegt palīdzību cilvēkiem ar invaliditāti un redzes invaliditāti uzlabojot viņu integrāciju sabiedrībā un pamatvajadzību nodrošināšanu.
Telefons
+371 20203333
E-pasts
ulubele@ulubele.org
ECP, SIA
Stopiņu nov., Līči, "Ķekari"
Elektro Auto LV, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Stopiņu nov., Līči, Rīgas iela 8 - 3
Elektrisko iekārtu ražošana mehāniskajiem transportlīdzekļiem (29.31, versija 2.0) (Avots: VID)
Automobiļu ražošana (29.10, versija 2.0) (Avots: CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 28657529
+371 26455266
E-pasts
info@elektroauto.lv
ELIT 3in1, SIA
Stopiņu nov., Līči, "Olīši"
Specializētie projektēšanas darbi (74.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 27022096
EMDO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Stopiņu nov., Līči, "Krāces" - 14
Vispārēja ēku tīrīšana (81.21, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 22830217
EXO Transport, SIA
Stopiņu nov., Līči, Ķivuļu iela 4
Sauszemes transporta palīgdarbības (52.21, versija 2.0) (Avots: GP2012, CSP)
Telefons
+371 26679958
FELIČO, SIA
Stopiņu nov., Līči, Juglas iela 18
Piena pārstrāde un siera ražošana (10.51, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29180444
Flowering, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Stopiņu nov., Līči, Juglas iela 20
Ziedu un augu vairumtirdzniecība (46.22, versija 2.0) (Avots: GP2014, CSP)
FTP, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Stopiņu nov., Līči, Ķivuļu iela 3
Drošības sistēmu pakalpojumi (80.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Elektroinstalācijas ierīkošana (43.21, versija 2.0) (Avots: CSP)
Elektrisko iekārtu ražošana (27, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Ēku būvniecība (41, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Inženierbūvniecība (42, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Specializētie būvdarbi (43, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Vairumtirdzniecība uz līguma pamata vai par atlīdzību (46.1, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.1, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telekomunikācija (61, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības (62, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības; interneta portālu darbība (63.1, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze (71, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs (72.1, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Reklāmas un tirgus izpētes pakalpojumi (73, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Būvniecības mašīnu un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.32, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Apsardzes pakalpojumi un izmeklēšana (80, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Pārējas citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības (82.99, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 67275239
GlobalServiceFunds, SIA
Stopiņu nov., Līči, Juglas iela 9
GM MOTORS, SIA
Stopiņu nov., Līči, Mārsilu iela 20
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67705621
+371 26338940
G.M.R., Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Stopiņu nov., Līči, "Martas"
Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29551196
HBR OMEGA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Stopiņu nov., Līči, "Krāces" - 8
Elektroinstalācijas ierīkošana (43.21, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29468038
HI TECHNOLOGIES, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Stopiņu nov., Līči, Belvertu iela 10
Metālapstrādes darbgaldu ražošana (28.41, versija 2.0) (Avots: VID)
Cita veida īpašu preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.18, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 27811855