• lv

Laucesas pagasts, Daugavpils novads

55° 49' 32.66724", 26° 32' 29.05944"

ĀBELES, Zemnieku saimniecība
Daugavpils nov., Laucesas pag., "Ābeles"
lauksaimniecības produktu ražošana
Aitas Von Latgale, SIA
Daugavpils nov., Laucesas pag., "Jauntrimpuļi"
Aitu un kazu audzēšana (01.45, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26800602
AITGOLA, SIA
Daugavpils nov., Laucesas pag., "Jauntrimpuļi"
Lopkopības papilddarbības (01.62, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
ALANA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Daugavpils nov., Laucesas pag., "Kalkūnu Dzirnavas"
Citu mēbeļu ražošana (31.09, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26715101
ALIDADA, IK
Daugavpils nov., Laucesas pag., Maļutki, Upes iela 12
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: CSP)
Al-Ka, Individuālais komersants
Daugavpils nov., Laucesas pag., Laucesa, "Čerjomuški"
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90, versija 2.0) (Avots: CSP)
ARKA A.M., Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Daugavpils nov., Laucesas pag., "Viktorija"
Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.71, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Apavu un ādas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.72, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP)
Telefons
+371 65053605
+371 65064960
ATGRIEŠANĀS PIE DIEVA, A.Beinarovičas Daugavpils rajona individuālais komercuzņēmums
Daugavpils nov., Laucesas pag., "Dankeri"
Cita veida ēdināšanas pakalpojumi (56.29, versija 2.0) (Avots: GP2014)
Juridiskie pakalpojumi (69.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65410234
+371 65421944
BAGERS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Daugavpils nov., Laucesas pag., "Katliņi"
Būvlaukuma sagatavošana (43.12, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29158818
Bekseri-1, Laucesas pagasta zemnieku saimniecība
Daugavpils nov., Laucesas pag., "Bekseri-1"
BIRZTALAS, Laucesas pagasta zemnieku saimniecība
Daugavpils nov., Laucesas pag., "Birztalas"
BLUANA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Daugavpils nov., Laucesas pag., "Ezerkalns"
Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29, versija 2.0) (Avots: VID)
Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās (55.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29455734
DAILES, Zemnieku saimniecība
Daugavpils nov., Laucesas pag., Laucesa, "Dailes"
lauksaimniecības produktu ražošana
DANKERI, Zemnieku saimniecība
Daugavpils nov., Laucesas pag., "Dankeri"
lauksaimniecības produktu ražošana
Daugavpils Autosporta Akadēmija
Daugavpils nov., Laucesas pag., "Marijas"
Attīstīt un popularizēt autosportu Daugavpilī, Latvijā un Eiropā.
- Biedrības mērķis ir bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana.
- Latvijas reģionālo un novadu pasākumu plānu, projektu, sacensību nolikumu, sacensību kalendāru un citu dokumentu izstrādāšana, autosporta aktīvistu interešu un vēlmju apzināšana un sakārtošana.
- Sagatavot sportistus novadu, reģionālajām, Latvijas un starptautiskajām sacensībām, kausiem, čempionātiem un citām augsta ranga sacensībām, augstu rezultātu sasniegšanai autosportā.
- Bērnu un jauniešu fiziskās, morālās un garīgās attīstības veicināšana; veselīga dzīvesveida propaganda; autosporta, kā sporta veida popularizācija, attīstīšana un apmācīšana.
- Dažādu autosporta un citu sacensību, čempionātu, svētku, izstāžu un citu pasākumu organizēšana, lai rādītu iespēju Latvijas Republikas iedzīvotajiem nodarboties ar sportu.
- Iespēju nodrošināšana biedrības biedriem un citiem interesentiem piedalīties sacensībās, sportiskas izaugsmes apstākļu radīšana.
- Autosporta un Biedrības rīkoto sacensību un pasākumu propogandēšana un reklamēšana izmantojot masu informācijas u.c. plašsaziņas līdzekļus.
- Starptautisko, Latvijas reģionālo un novadu sacensību trašu, sporta bāžu un citu sporta objektu izveidošana, labiekārtošana un sertificēšana.
- Starptautisko, Latvijas, reģionālo un novadu sacensību licenču izsniegšana.
- Starptautisko, Latvijas, reģionālo un novadu sacensību tiesnešu apmācība un sertificēšana, kursi un kvalifikācijas celšana, sporta klašu piešķiršana.
- Sadarbība ar Latvijas Republikas un ārvalstu organizācijām, kuru mērķi un uzdevumi atbilst Biedrības mērķim un uzdevumiem.
- Finansu līdzekļu piesaistīšana Biedrības projektu realizēšanai
- Plašāko iedzīvotāju slāņu skolu un studējošās jaunatnes iesaistīšana sporta pasākumos radot piemērotus apstākļus augstu sporta rezultātu sasniegšanai.
- Finansiāli atbalstīt Biedrības biedrus dalībai Latvijas un starptautiskas sacensībās, kausos, čempionātos un citas augsta ranga sacensības.
- Tirdzniecība un ēdināšan?s pakalpojumu sniegšana biedrības un citu interesentu rīkotajos pasākumos.
Telefons
+371 29441162
DUBOVKA, Laucesas pagasta zemnieku saimniecība
Daugavpils nov., Laucesas pag., "Dubovka"
FERDINANDS, Zemnieku saimniecība
Daugavpils nov., Laucesas pag., "Ferdinands"
lauksaimniecības produktu ražošana
FireDeck, SIA
Daugavpils nov., Laucesas pag., "Viktorija"
Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana (16.29, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Green-PIK LAT, SIA
Daugavpils nov., Laucesas pag., "Daugavpils putni"
Minerālmēslu un slāpekļa savienojumu ražošana (20.15, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29460244
Gundegas-1, Laucesas pagasta zemnieku saimniecība
Daugavpils nov., Laucesas pag., "Gundegas-1"
IEVINI, Laucesas pgasta zemnieku saimniecība
Daugavpils nov., Laucesas pag., "Ievini"
Jaunības spārni
Daugavpils nov., Laucesas pag., Mirnijs, Miera iela 26
Pilsoniskās sabiedrības attīstība;
jauniešu iesaistīšana vietējās aktivitātēs;
organizēt brīvā laika pabadīšanas iespējas.
Telefons
+371 29455734
J.K.Racing, SIA
Daugavpils nov., Laucesas pag., Peski 1, "Papardes"
Citas sporta nodarbības (93.19, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 25962000
KarDen Plus, SIA
Daugavpils nov., Laucesas pag., Laucesa, "Čerjomuški"
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29431872
KARLINOVKA, Zemnieku saimniecība
Daugavpils nov., Laucesas pag., "Karlinovka"
lauksaimniec. prod. ražxoš. un realizāc.
KD Latgale, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Daugavpils nov., Laucesas pag., "Daugavpils putni"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP)
Citu viengadīgo kultūru audzēšana (01.19, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Elektroenerģijas ražošana (35.11, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Telefons
+371 67481592
Ķirši-K, SIA
Daugavpils nov., Laucesas pag., "Rozā dārzs"
Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos (47.79, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP)
Kompolat, SIA
Daugavpils nov., Laucesas pag., Laucesa, "Ābeles"
Minerālmēslu un slāpekļa savienojumu ražošana (20.15, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29460244
KOVAĻĶI, Laucesas pagasta zemnieku saimniecība
Daugavpils nov., Laucesas pag., "Kovaļki"
LATVIJAS ŠAUŠANAS ASOCIĀCIJA
Daugavpils nov., Laucesas pag., "Klajumi" - 2
veicināt dažādu šaušanas sporta veidu attīstību Latvijā, radot nepieciešamos apstākļus izglītības nodarbībām, treniņiem un sacensībām dažāda vecuma cilvēkiem ar atšķirīgu pieredzi, iemaņām un spējām;
veicināt vietējās teritorijas attīstību;
veicināt medību un citu sporta veidu un tūrisma attīstību.
Telefons
+371 22047732