• lv

Krāslavas novads


ATTĪSTĪBAI
Krāslavas nov., Izvaltas pag., Izvalta, Saules iela 1
Biedrības mērķis ir sabiedrības izglītošana, tās labklājības paaugstināšana, ilgtspējīgas un līdzsvarotas attīstības veicināšana Telefons
+371 65626418
E-pasts
nvo_attistibai@inbox.lv
ATVĒRTĪBA, Ģimenes atbalsta centrs
Krāslavas nov., Krāslava, Pils iela 5
Veicināt ģimenes stabilitāti, aktivitāti,drošību, garīgo veselību, pašcieņu, atbildību bērnu audzināšanā, veselīgu dzīvesveidu un dzīves kvalitāti;popularizēt ģimenes un bērna vērtību sabiedrībā, izglītot vecākus, bērnus, speciālistus par ģimenes funkcionēšanas aktualitātēm;sniegt ģimenēm sociālo, psiholoģisko un citu palīdzību, sekmēt vardarbības mazināšanos, integrēšanos sabiedrībā; sniegt atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti un jebkuram ģimenes loceklim, kam nepieciešams atbalsts; attīstīt pakalpojumus un sociālo uzņēmējdarbību ģimenēm, pētīt ģimenes sociālekonomisko stāvokli, ietekmēt labvēlīgas ģimenes politikas veidošanos pašvaldībā un valstī. Telefons
+371 22388217
AU ENERGY, SIA
Krāslavas nov., Ūdrīšu pag., Augstkalne, Dārza iela 5 - 1
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Aulejas nākotnei
Krāslavas nov., Aulejas pag., Auleja, Roberta Pudnika iela 8
Attīstīt sociālo vidi Aulejas pagastā;Uzlabot kultūras un sporta vidi pagastā;Veicināt Aulejas pagasta iedzīvotāju izglītošanos. Telefons
+371 29435179
AULEJAS SVĒTĀS MARIJAS MAGDALENAS ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Krāslavas nov., Aulejas pag., Auleja, "Aulejas baznīca"
Sludināt Evaņģēliju, svēti glabājot ar Svētā Gara palīdzību atklāto patiesību, to dziļāk pētot, uzticīgi sludinot un paskaidrojot;sludināt morāles principus (arī attiecībā uz sociālo kārtību), spriest par visu, kas attiecas uz cilvēciskās personas pamattiesībām un dvēseles pestīšanu;izplatīt svēto liturģiju, veicot dievišķo kultu un svētdarot katoļticīgo tautu
AURMA, Individuālais komersants
Krāslavas nov., Krāslava, Lāčplēša iela 7 - 3
Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.78, versija 2.0) (Avots: CSP)
Auto ArtEka, IK
Krāslavas nov., Krāslava, Vienības iela 61 - 9
Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu pārdošana (45.11, versija 2.0) (Avots: VID)
AUTO GAMA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Krāslavas nov., Krāslava, Rīgas iela 167
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Operācijas ar nekustamo īpašumu (68, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Automobiļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.1, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Pārējo darba mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.3, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Citur neklasificēti sociālās aprūpes pakalpojumi (88.99, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 29162663
+371 65681344
AUTO TREID, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Krāslavas nov., Ūdrīšu pag., Augstkalne, Dārza iela 5 - 4
Automobiļu rezerves daļu un piederumu mazumtirdzniecība (45.32, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28815288
A.Vanags, Individuālais komersants
Krāslavas nov., Aulejas pag., Vanagi
Saldūdens zvejniecība (03.12, versija 2.0) (Avots: CSP)
AVGULEVA, Zemnieku saimniecība
Krāslavas nov., Robežnieku pag., "Avguleva"
lauksaimniecības produktu ražošana
AVOTS-G, Robežnieku pagasta zemnieku saimniecība
Krāslavas nov., Robežnieku pag., "Avots-G"
lauksaimniecības produktu ražošana
AvtoPartner, IK
Krāslavas nov., Krāslava, Atmodas iela 13
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: CSP)
AZI, Individuālais komersants
Krāslavas nov., Krāslava, Vienības iela 118A
Tekstilizstrādājumu, apģērbu un apavu mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.82, versija 2.0) (Avots: CSP)
Bagātības, Indras pagasta zemnieku saimniecība
Krāslavas nov., Indras pag., Bārtuļi
BALBINOVAS VISSVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Krāslavas nov., Indras pag., Indra, Jubilejas iela 33
Sludināt Evaņģēliju, svēti glabājot ar Svētā Gara palīdzību atklāto patiesību, to dziļāk pētot, uzticīgi sludinot un paskaidrojot;sludināt morāles principus (arī attiecībā uz sociālo kārtību), spriest par visu, kas attiecas uz cilvēciskās personas pamattiesībām un dvēseles pestīšanu;izplatīt svēto liturģiju, veicot dievišķo kultu un svētdarot katoļticīgo tautu
BalticBreeze Trade, SIA
Krāslavas nov., Krāslava, Aronsona iela 4 - 15
Baltic Digital Trade, SIA
Krāslavas nov., Krāslava, Jaunā iela 3 - 21
Elektrisko mājsaimniecības ierīču vairumtirdzniecība (46.43, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 27729004
Baltic Wise, SIA
Krāslavas nov., Kaplavas pag., "Daugavieši"
Plaša sortimenta preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.19, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 27228777
E-pasts
balticwise@hotmail.com
Baltikam, SIA
Krāslavas nov., Aulejas pag., Kalviši, "Krūmiņi"
BALTIMPEKS, Krāslavas rajona sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Krāslavas nov., Skaistas pag., Luņi
rūpniecības un pārtikas preču mazum- un vairumtirdzniecība
ieroču un munīcicjas ražošana
u.c. statūtos paredzētā darbība
BALTIŅI, Zemnieku saimniecība
Krāslavas nov., Kalniešu pag., Baltiņa
lauksaimniecības produktu ražošana
Basketbola klubs Krāslava
Krāslavas nov., Krāslava, Rīgas iela 52
1. veicināt besketbola attīstību Krāslavas novadā, Latgalē un Latvijā, īpašu un pastiprinātu uzmanību pievēršot jauniešu (skolēnu) iesaistīšanai fiziskajās nodarbībās (sporta aktivitātēs);2. popularizēt basketbolu un strītbolu iedzīvotāju vidū;3. atbalstīt Krāslavas novada basketbola komandas to startiem Latvijas un cita mēroga sacensībās un turnīros;4. iepriekšminētā efektīvākai sasniegšanai ziedotāju piesaistīšanā, iegūt sabiedriskā labuma organizācijas statusu. Telefons
+371 26134166
E-pasts
bkkraslava@gmail.com
BAVVA, IK
Krāslavas nov., Krāslavas pag., Cimoškas, 12. līnija 4
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: CSP)
BELFORVEST, SIA
Krāslavas nov., Krāslava, Aronsona iela 8 - 10
Kokmateriālu un būvmateriālu vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.13, versija 2.0) (Avots: VID)
BENGS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Krāslavas nov., Piedrujas pag., Aleksandrova
Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās (55.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26357228
BĒRZIŅI, Zemnieku saimniecība
Krāslavas nov., Robežnieku pag.
lauksaimniecības produktu ražošana
BĒRZKALNE, Zemnieku saimniecība
Krāslavas nov., Krāslavas pag.
lauksaimniecības produktu iegāde, pārstrāde un realizācija
lauksaimniecības produktu ražošana
u.c. statūtos paredzētā darbība
BĒRZU BIRZE, Zemnieku saimniecība
Krāslavas nov., Kalniešu pag., Kalnieši
lauksaimniecības produktu ražošana u.c.
BĒRZU KALNI, Kombuļu pagasta zemnieku saimniecība
Krāslavas nov., Kombuļu pag., Virveliškas, "Bērzu kalni"