• lv

Kārsavas novads

56° 47' 1.6112400000002", 27° 40' 55.1208"

DOBUĻI, Ludzas rajona Mērdzenes pagasta zemnieku saimniecība
Kārsavas nov., Mērdzenes pag., Čieri
graudkopība,lopkopība
piena savākšana no iedžīvotājiem
meža izstrāde un realizācija
DOVEN, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kārsavas nov., Malnavas pag., Malnava, 52-30
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 65731203
+371 29166532
DRAVNIEKI, Mērdzenes pagasta zemnieku saimniecība
Kārsavas nov., Mērdzenes pag., Mērdzene
biškopība
lauksaimniecības produkcijas ražošana
DRAVNIEKI II, Zemnieku saimniecība
Kārsavas nov., Salnavas pag., Salnava, Dravnieki-II
lopkopība
Druva, Mednieku klubs
Kārsavas nov., Kārsava, Skolas iela 4c-1
Nodrošināt saviem biedriem korektu un likumīgu medību organizāciju šim nolūkam izmantojamā teritorijā. Telefons
+371 29495905
Dunams, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kārsavas nov., Malnavas pag., Malnavas fermas, "Kastaņi"
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29173266
Dz Design, SIA
Kārsavas nov., Mežvidu pag., Kopči, "Ludbārži"
Biroju un veikalu mēbeļu ražošana (31.01, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
DZĒRVENĪTES, Ludzas rajona Goliševas pagasta zemnieku saimniecība
Kārsavas nov., Goliševas pag., Ļamoni, "Dzērvenīte"
augkopība,lopkopība
Dzīles, IK
Kārsavas nov., Malnavas pag., Malnava, "Dzīles"
Maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana (10.71, versija 2.0) (Avots: CSP)
Dzirnakmens, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kārsavas nov., Salnavas pag., Žurlova, "Upeslīči"
Būvakmeņu un dekoratīvo akmeņu zāģēšana, apdare un apstrāde (23.70, versija 2.0) (Avots: VID)
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26338900
DŽONS, Zemnieku saimniecība
Kārsavas nov., Mežvidu pag., Ašisola
graudkopība
aitkopība
*dārzkopība
Econia, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kārsavas nov., Mežvidu pag., Klonešnīki, "Cīrulīši"
Sūkņu un kompresoru ražošana (28.13, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29335554
E-customs service, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kārsavas nov., Kārsava, Šosejas iela 15A
Citur neklasificēti informācijas pakalpojumi (63.99, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 20605262
EdgarsG, IK
Kārsavas nov., Salnavas pag., Salnava, Ozolu iela 3
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
EGLAINE, Malnavas pagasta zemnieku saimniecība
Kārsavas nov., Malnavas pag., Drikaški
lopkopība
EIŽERIŅI, Ludzas rajona Salnavas pagasta zemnieku saimniecība
Kārsavas nov., Salnavas pag., Salnava
Telefons
+371 65734143
EKOBRIKETES, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kārsavas nov., Kārsava, Malnavas iela 47
Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana (16.29, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29212789
Eksperimentālās attīstības centrs, Biedrība
Kārsavas nov., Kārsava, Parka iela 10 - 21
Radīt labvēlīgus apstākļus inovāciju procesiem, zinātniekiem, inženieriem, uzņēmēji9em un citiem interesentiem, kopīgi strādājot pie dažādu produktu ražošanas un attīstīšanas;
Eksperimentāli pārbaudīt, attīstīt un pierādīt perspektīvas tehnoloģijas, tādējādi sekmējot zinātnisko, tehnisko un ekonomisko attīstību Latvijā un pasaulē;
Zinātnisko pasākumu organizēšana un popularizēšana Latvijā un ārpus tās;
Citu sabiedrisku aktivitāšu veicināšana un popularizēšana;
Labdarība.
Telefons
+371 29346367
FORMATS AB, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kārsavas nov., Mežvidu pag., Padole, "Ezernieki"
Citu mēbeļu ražošana (31.09, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28639613
Freonija, IK
Kārsavas nov., Kārsava, Vienības iela 72A-2
Ziedu, augu, sēklu, mēslošanas līdzekļu, istabas dzīvnieku un to barības mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.76, versija 2.0) (Avots: CSP)
GANĪBAS, Malnavas pagasta zemnieku saimniecība
Kārsavas nov., Malnavas pag., Lielā Zeļčeva
graudkopība
lopkopība
GARADNIČI, Mežvidu pagasta zemnieku saimniecība
Kārsavas nov., Mežvidu pag., Griudinīši
graudkopība
GK 1111, IK
Kārsavas nov., Malnavas pag., Soldoni, "Akmeņsola"
Transportlīdzekļu vadītāju apmācība (85.53, versija 2.0) (Avots: CSP)
GLĀŽNIEKI, Ludzas rajona Salnavas pagasta zemnieku saimniecība
Kārsavas nov., Salnavas pag., Salnava
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: GP2015)
GL PLUS, SIA
Kārsavas nov., Kārsava, Alejas iela 1
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29211722
Goliševas pagasta J.Ozoliņa zemnieku saimniecība
Kārsavas nov., Goliševas pag., Pokuļi
Goliševas saules stars
Kārsavas nov., Goliševas pag., Goliševa, Aizgāršas iela 17
Rosināt sabiedrības interesi par tradicionālā kultūras mantojuma saglabāšanu un veidošanu, palīdzot atgūt pašapziņu, apzinoties sevi par garīgi bagātu tautu.
Iesastīt sociālās atstumtības riskam pakļautos iedzīvotājus pagasta dzīves aktivitātēs.
Sadarboties ar citām NVO un iedzīvotāju interešu grupām, dibinot kontaktus, iesaistoties dažādās aktivitātēs, izzināt un gūt priekšstatu par interešu daudzveidību, oriģinalitāti un piedāvātajām iespējām.
Telefons
+371 26490347
GOLIŠEVAS SVĒTĀS TRIJĀDĪBAS PAREIZTICĪGO DRAUDZE
Kārsavas nov., Goliševas pag.
Sasniegt dvēseles pestīšanu caur Pareizticību un tikumīgu dzīvi
GRANTIŅI, Salnavas pagasta zemnieku saimniecība
Kārsavas nov., Salnavas pag., Zaceški, "Grantiņi"
lauksaimniecība
GRAUDI, Ludzas rajona Salnavas pagasta zemnieku saimniecība
Kārsavas nov., Salnavas pag., Mičuri, "Graudi"
lopkopība