• lv

Jēkabpils novads


De Caballo, Jāšanas sporta klubs
Jēkabpils nov., Ābeļu pag., "Delvenieki"
2.1.1. Jāšanas sporta disciplīnu attīstības veicināšana un popularizēšana;2.1.2. Sporta un veselības centru izveidošana un labiekārtošana, infrastruktūras izveide un inventāra iegāde;2.1.3. Organizēt nacionāla un starptautiska mēroga sacensības, kā arī pasākumus dažāda vecuma intresantiem;2.1.4. Izjādes cilvekiem ar īpašām vajadzībām- reitterapija;2.1.5. Sekmēt veselīga dzīvesveida izkopšanu un reklamēšnau;2.1.6. Izveidot sporta treniņiem atbilstošu jāšanas laukumu;2.1.7. Teritorijas labiekārtošana, sporta un aktīvās atpūtas vietu izveide;2.1.8. Nodrošināt jāšanas sportra intresentus ar nepieciešamo inventāru;2.1.9. Inventāra iegāde, arī līdz šim mazāk populāru sporta veidu un veselību veicinošu pasākumu norisei;2.1.10. Veselību spēcinošu dabas taku izveide vai uzlabošana; Telefons
+371 29997247
DEGUMNIEKI, Jēkabpils rajona Zasas pagasta zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Zasas pag., "Degumnieki"
DIGNĀJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Jēkabpils nov., Dignājas pag., "Sējēji"
Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus;regulāri noturēt dievkalpojumus;gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei;rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē;veikt diakonijas un misijas darbu;sniegt kristīgās izglītības iespējas;piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā;dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā
Dimanti, Dunavas pagasta A.Plānes zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Dunavas pag., "Dimanti"
Dinero MV, SIA
Jēkabpils nov., Dunavas pag., Sudrabkalns, "Jāņi"
Citu preču mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.89, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29558631
DIŽREIŅI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jēkabpils nov., Ābeļu pag., "Caunīši"
Piena lopkopība (01.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26519067
DODEĻI, Leimaņu pagasta Jumīša zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Leimaņu pag., "Dodeļi"
zemkopībalopkopībaprodukcijas realizācijamežizstrādekokmateriālu realizācija
Dombrāji, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jēkabpils nov., Ābeļu pag., "Dombrāji"
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26399455
DRIKSNAS, Dignājas pagasta O.Jaudzema zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Dignājas pag., "Driksnas"
graudkopība
lopkopība
DRONKAS, Rubeņu pagasta Kundzāna zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Rubenes pag., "Dronkas"
lopkopība
putnkopība
mežizstrāde
kokmateriālu relizācija
tirdzniecība
DŪĶERNIEKI, Ābeļu pagasta E.Rijnieka zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Ābeļu pag., "Dūķernieki"
Mežsaimniecības palīgdarbības (02.40, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 20471122
DUNAVA, Jēkabpils rajona Dunavas pagasta lauk-bas tehnikas, mašīnu, kokapstrādes un citu darbarīku koplietošanas sabiedrība
Jēkabpils nov., Dunavas pag., Dunava, "Oši"
mehanizētie lauksaimniecības darbi
Dunavas Mednieku Kolektīvs
Jēkabpils nov., Dunavas pag., "Vītiņi"
Apvienot medniekus medību organizēšanai un kopīgai atpūtai; Telefons
+371 29578562
DUNAVAS ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Jēkabpils nov., Dunavas pag., Dunava, "Dunavas Katoļu draudze"
Apliecināt, izplatīt un realizēt Romas-katoļu Baznīcas mācību
Dunavietis
Jēkabpils nov., Dunavas pag., Dunava, "Dunavas skola"
Vietējās skolas kā ģimenes atbalsta centra darbības pilnveidošanaDarboties ģimeņu atbalstamSadarbība ar skoluVietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanaDažādu iniciatīvu īstenošana sociālajā un izglītības jomāPasākumu rīkošana iedzīvotāju aktivitātei un līdzdalībai vietējās sabiedrības dzīvē sekmēšanaiPadarīt savas kopienas dzīvi saturīgāku un optimistiskāku
DZELMES, Dunavas pagasta A.Stankeviča zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Dunavas pag., "Dzelmes"
lopkopībalaukkopībasaražotās produkcijas realizācija
"Dzeņi" MO, IK
Jēkabpils nov., Rubenes pag., "Dzenīši"
Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana (16.23, versija 2.0) (Avots: CSP)
DZĒRVES, Dunavas pagasta zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Dunavas pag., "Dimanti"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26569147
DZIDRUMI, Zasas pagasta J.Barovska zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Zasas pag., "Dzidrumi"
lauksaimniecībalopkopība,graudkopībatirdzniecībamežizstrādekokmateriālu pārstrāde un realizācija
DZIĻGRĀVJI, Rubenes pagasta Graudiņa zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Rubenes pag., "Dziļgrāvji"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29376143
DZILNAS, Ābeļu pagasta G.Lavrinovičas zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Ābeļu pag., "Dzilnas"
Dzīpariņš, Daudzbērnu ģimeņu apvienība
Jēkabpils nov., Dignājas pag., "Kurilas"
Veikt sabiedriskā labuma darbības. Demokrātiskas, pilsoniskas sabiedrības attīstības veicināšana, ģimeņu darba un sadzīves apstākļu uzlabošana, pensionāru, invalīdu un viņu ģimeņu atbalstīšana, bērnu izglītības veicināšana; labdarības pasākumu organizēšana; iesaistīt šajā darbā dažādu profesiju pārstāvjus; veikt naudas līdzekļu piesaistīšanu, to uzkrāšanu, mērķtiecīgu izmantošanu. Telefons
+371 29889978
DZIRNUPE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jēkabpils nov., Zasas pag., Zasa, "Astras"
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29479761
Dzīves prasme
Jēkabpils nov., Dunavas pag., "Daugavieši"
Veicināt pagasta, novada kultūrvides attīstību, kultūras dzīves aktivizēšanu, dzīvesziņas saglabāšana.Kultūrvēsturiskā mantojuma, lauku dzīvesziņas saglabāšana.Mūžizglītība.Jaunās paaudzes ieinteresēšana kultūrvēsturiskā mantojuma iepazīšanai, tā saglabāšanai.Veicināt tradicionālās kultūras saglabāšanu sabiedrībā un radošo iespēju attīstību - ikvienā cilvēkā.Popularizēt ilgtspēju, videi un cilvēkiem draudzīgu ekonomisko attīstību.Veicināt izglītotas, ētikas vērtības respektējošas, atbildīgas pilsoniskās sabiedrības veidošanos. Telefons
+371 29726110
DZ mode, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jēkabpils nov., Ābeļu pag., Brodi, Ozolu iela 3
Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi (96.02, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29495594
EGA-ADLER KEIKO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jēkabpils nov., Ābeļu pag., "Brieži"
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP)
Telefons
+371 65233069
Egles dēls, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jēkabpils nov., Ābeļu pag., Laši, "Līči"
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 27404855
EGLONA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jēkabpils nov., Dunavas pag., "Lejas Jērāni"
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Graudu malšanas produktu ražošana (10.61, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65252342
+371 26118613
EKO Selonia
Jēkabpils nov., Kalna pag., "Kalnāres"
1. Popularizēt ilgtspējīgu, videi un cilvēkiem draudzīgu ekonomisko attīstību, tai skaitā veicināt sociālo uzņēmējdarbību un nodarbinātību;2. Nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu pārstāvju integrācija darba tirgū, kā arī mūžizglītībā.3. Kultūras mantojuma, mākslinieku un amatnieku popularizēšana, kā arī attīstības veicināšana;4. Veselības veicināšanas pasākumu organizēšana un to pieejamības nodrošināšana;5. Vides labiekārtošana, veicinot ekoloģisko būvniecību un ekotūrismu;6. Biedrība plāno ieņēmumus no saimnieciskās darbības, kā arī labdarības un piesaistīto projektu līdzekļus ieguldīt biedrības mērķu sasniegšanai, attīstības un izaugsmes veicināšanai.
ERBL, SIA
Jēkabpils nov., Leimaņu pag., "Vāgāni" - 1
Holdingkompāniju darbība (64.20, versija 2.0) (Avots: VID)