• lv

Jaunjelgavas novads


STRAUTIŅI, Aizkraukles rajona Seces pagasta zemnieku saimniecība
Jaunjelgavas nov., Seces pag., "Strautiņi"
Likvidēts 22.07.2015
graudkopībalopkopība
STRAUTIŅI, Daudzeses pagasta I.Tomsones zemnieku saimniecība
Jaunjelgavas nov., Daudzeses pag., "Strautiņi"
Likvidēts 28.12.2009
augkopība
STUDI, Seces pagasta I.Bernharda zemnieku saimniecība
Jaunjelgavas nov., Seces pag., "Studi"
Likvidēts 29.09.2016
augkopībalopkopībamežsaimniecībakoksnes pārstrāde, realizācija
SUNĀKSTES APTIEKA, Individuālais komersants
Jaunjelgavas nov., Sunākstes pag., Sunākste, "Kalnāji"
Likvidēts 30.12.2009
Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65146424
SVAIDAS, Seces pagasta R.Miķelsones zemnieku saimniecība
Jaunjelgavas nov., Seces pag., "Svaidas"
Likvidēts 15.11.2017
laukkopībalopkopībaaugļkopība
TALEJA-TRANSPORTS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizkraukles rajons, Jaunjelgava, Liepu iela 21a-17
Likvidēts 17.03.2004
Kravu transports ar automobiļiem (60.24, versija 1.0) (Avots: CSP)
T.Budēviča Jaunjelgavas individuālais uzņēmums
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Jelgavas iela 23
Likvidēts 21.06.2017
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Terra Sancta Israel
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Jēkabpils iela 20 - 4
Likvidēts 31.05.2017
Cilvēku tiesību aizsardzība;sociālā darbība;socioloģisko pētījumu veikšana;sabiedrisko pasākumu rīkošana Telefons
+371 29794916
TILTNIEKI, Aizkraukles rajona Sērenes pagasta zemnieku saimniecība
Jaunjelgavas nov., Sērenes pag., "Tiltnieki"
Likvidēts 17.08.2017
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26109672
Tīrābele, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jaunjelgavas nov., Daudzeses pag., Daudzeva, "Ābelīte"
Likvidēts 01.11.2016
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP)
Telefons
+371 65141383
+371 26012915
TORNADA-1, SIA
Aizkraukles rajons, Jaunjelgava, Liepu iela 21a-9
Likvidēts 17.11.1996
koksnes sagatavošana un pārstrāde
tirdzniecība
lauksaimniecības un pārtikas produktu ražošana un realizācija
mazum-, vairumtirdzniecība
starpniecība
komercdarbība
maksas pakalpojumi
ārējā ekonomiskā darbība
u.c. statūtos paredzētā darbība
TRUĻI, Staburaga pagasta V.Rieksta zemnieku saimniecība
Jaunjelgavas nov., Staburaga pag., "Truļi"
Likvidēts 29.03.2016
lauksaimniecības produktu iegāde, pārstrāde un realizācijamežizstrāde, kokapstrādebūvmateriālu ražošana, izmantošanatehnikas un servisa pakalpojumitirdzniecībastarpniecībaārējā ekonomiskā darbībazinātniskā darbība
Umbrella forest, SIA
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Uzvaras iela 9A
Likvidēts 21.03.2017
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP)
Valsts energoceltniecības uzņēmuma "ĶEGUMS" Pļaviņu filiāle
Aizkraukles rajons, Pļaviņas, "Skanstnieki"
Likvidēts 22.04.2002
buvobjektu projektēšana
elektropārvaldes līniju, apakšstaciju izbūve, remonts
projektu un tāmju dokumentācijas izgatavošana
celtniecības-montāžas darbi
u.c. statūtos paredzētā darbība
Valsts Jaunjelgavas mežrūpniecības saimniecība
Aizkraukles rajons, Jaunjelgava, Oškalna iela 6
Likvidēts 04.12.1995
mežizstrāde
kokmateriālu sagatavošana, pievešana, izvešana un realizācija
kokmateriālu un zāleņu pārstrāde
mežsaimniecisko darbu izpilde
vides aizsardz'ibas pasākumi
ārējie ekonomiskie sakari
maksas pakalpojumi iedzīvotājiem
*dzīvokļu uzturēšana
*celtniecība
u.c. statūtos paredzētā darbība
Telefons
+371 5152342
+371 5152340
VANAGI, Zemnieku saimniecība Aizkraukles rajonā, Seces pagastā
Jaunjelgavas nov., Seces pag., "Vanagi"
Likvidēts 26.04.2012
lopkopībaaugkopībamežizstrādekoksnes pārstrāde, realizācija
VANAGI, Daudzeses pagasta V.Mežinieka zemnieku saimniecība
Jaunjelgavas nov., Daudzeses pag., "Vanagi"
Likvidēts 31.03.2017
lopkopībaaugkopībalauksaimniecības produkcijas ražošana un pārstrādedažādu maksas pakalpojumu sniegšanakomercdarbība,starpniecībaārējie ekonomiskie sakarieksporta un importa operācijastransporta servisa pakalpojumikokapstrāde,galdniecības,amatniecības darbu veikšanatirdzniecības uzņēmumu atvēršana LR un ārpus tāstirdzniecībasadzīves pakalpojumu sniegšanasabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana
VECLOJĀNI, Daudzeses pagasta J.Pavārnieka zemnieku saimniecība
Jaunjelgavas nov., Daudzeses pag., "Veclojāni"
Likvidēts 12.01.2012
mežsaimniecībakokapstrāde, realizācija
WALD, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Mednieku iela 5
Likvidēts 05.06.2014
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: GP2013, CSP)
Telefons
+371 65152569
+371 65123612
WEST, Firma SIA
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Jēkabpils iela 2-4
Likvidēts 15.05.2013
Atkritumu apstrāde un izvietošana (izņemot bīstamos atkritumus) (38.21, versija 2.0) (Avots: GP2012)
Kravu iekraušana un izkraušana (52.24, versija 2.0) (Avots: GP2012)
Pārējās transporta palīgdarbības (52.29, versija 2.0) (Avots: GP2012)
Bāru darbība (56.30, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67173968
+371 29769924
Wildro, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgavas pag., "Apalīši"
Likvidēts 26.03.2015
Mežsaimniecības palīgdarbības (02.40, versija 2.0) (Avots: GP2013, CSP)
Telefons
+371 29152986
ZEMZARI, Jaunjelgavas pilsētas L.Veinberga zemnieku saimniecība
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgavas pag., "Zemzari"
Likvidēts 03.05.2017
piena-gaļas ražošanaaugkopība
ZLZ UN CO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Mednieku iela 6-15
Likvidēts 01.10.2013
Maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana (15.81, versija 1.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65152915