• lv

Ilūkstes novads


ZVIEDRĀNI, Dvietes pagasta zemnieku saimniecība
Ilūkstes nov., Dvietes pag.
Likvidēts 28.12.2016
lauksaimniecības produktu ražošana