• lv

Ikšķiles novads

56° 50' 14.52012", 24° 29' 50.9082"

PRIEDAJS AV, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ikšķiles nov., Ikšķile, Melioratoru iela 8-7
Likvidēts 01.10.2010
PRIZMA MD
Ogres rajons, Ikšķiles novads, Ikšķiles lauku teritorija, Ādamlauks, Mārtiņa iela 19
Likvidēts 24.04.2008
PurePositive, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ikšķiles nov., Tīnūžu pag., "Pudiņi"
Likvidēts 19.12.2014
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90, versija 2.0) (Avots: GP2013)
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Avots: CSP)
Raidho biedrība
Ikšķiles nov., Tīnūžu pag., Jaunikšķile, Jāņu iela 4
Likvidēts 19.07.2013
apvienot un koordinēt biedrības biedru centienus;iespējami plašāku sabiedrības slāņu ieinteresēšana un iesaistīšana psiholoģiski un fiziski veselīgā dzīvesveidā, izmantojot esošās, progresīvās un netradicionālās pasniegšanas formas;veselīgā dzīves veida kā profilakses nozīmes medicīnā popularizēšana; medicīniskā tūrisma attīstība;sabiedrības savstarpējo attiecību komunikatīvās darbības modeļu veidošana;apkārtējās un sociālās vides psiholoģiskās uztveres integrācija sabiedrībā, rehabilitācijas vidē; rehabilitācijas tūrisma attīstība;cilvēku ar īpašām vajadzībām apzināšana, apmācība un atbalstīšana;veicināt psihologu, ārstu, fizioterapeitu profesionālā līmeņa celšanu;veicināt kopīgu darbību vides un dabas resursu aizsardzībā, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un sekmēšanā, kā arī dabai veselīgas enerģijas un tehnoloģijas efektivitātes un pielietojuma uzlabošanā;veicināt sadarbību kultūras, sporta, sociālās un veselības aprūpes jomās;veicināt dažādu specialitāšu pieredzes apmaiņu, apkopojot jaunākos zinātnes atklājumus, metodikas un tehnoloģijas darbības efektivitātes paaugstināšanai;rīkot seminārus un konsultācijas, nometnes un citus sabiedriskus pasākumus;apkopot, izstrādāt un veidot efektīvus saimieciskās darbības modeļus;veicināt teritoriālo saimniecību ieinteresētību savu nozaru attīstīšanā un Latvijas ģeogrāfiski teritoriālās izvietojuma iespēju izmantošanā;veicināt agrotūrisma un cita veida tūrisma attīstību Latvijā, lai veicinātu vietējo saimniecību popularizēšanu pasaulē;Latvijā ražoto produktu un no tiem gatavotās produkcijas popularizēšana un izplatīšana;piesaistīt ziedojumus;piedalīties dažādos finansējuma (investīciju) piesaistīšana un citos projektos latvijā un ārzemēs;grāmatu, žurnālu, avīžu un citu publikāciju izdošana, popularizēšana un izplatīšana;veikt informācijas ievākšanu, apkopošanu un izplatīšanu sabedrībā, tai skaitā veicot dažādus CD, DVD, VIDEO un AUDIO ierakstus;veikt dažādu saimniecisko uzņēmumu dibināšanu biedrības mērķu sasniegšanai, tanī skaitā: reklāmas, transporta, remonta, celtniecības, izdevniecības, tūrisma, dažāda aprīkojuma apkope un īre, nekustamo īpašumu pirkšana un pārdošana, pārvaldīšana, izīrēšana, biznesa novērtēšana un konsultēšana, dažādu pasākumu menedžments, sabiedriskās attīcības, aptaujas, statistika, tirdzniecība, viesnīcu pakalpojumi, juridiskie pakalpojumi, grāmatvedības pakalpojumi un foto pakalpojumi;veikt biedrības mērķu īstenošanai nepeiciešamo nekustamo īpašumu iegādi, celtņu celšanu un apsaimniekošanu;sadarboties ar citām organizācijām un institūcijām Latvijā un ārvalstīs;dibināt citus ar nozari saistītos nodibinājumus un biedrības Telefons
+371 29221053
RAIPALS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ražošanas komercfirma
Ogres rajons, Ikšķile, Dainu iela 12b
Likvidēts 24.11.1998
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: CSP)
RAITEN, SIA
Ikšķiles nov., Tīnūžu pag., Saulesdārzs, 23
Likvidēts 18.01.2017
Elektroinstalācijas ierīkošana (43.21, versija 2.0) (Avots: GP2009, CSP)
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Avots: GP2009)
Rāmavas delikateses, SIA
Ikšķiles nov., Tīnūžu pag., "Krasti"
Likvidēts 20.01.2015
Gaļas un gaļas produktu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.22, versija 2.0) (Avots: GP2013)
Gaļas un mājputnu gaļas produktu ražošana (10.13, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 25620668
RAŅĶI, Ogres rajona Tīnūžu pagasta zemnieku saimniecība
Ogres rajons, Ikšķiles lauku teritorija, "Raņķi"
Likvidēts 14.10.2005
cūkkopība
lauksaimniecības produktu ražošana un realizācija
RAŽA attīstībai
Ikšķiles nov., Ikšķile, Rīgas iela 8
Likvidēts 13.07.2012
Veicināt lauksaimniecības attīstību, fokusējoties uz vidējo, mazo un mājražotāju lauksaimniecības un ražošanas attīstību, iespēju radīšanu ieiešanai vietēja un starptautiska mēroga tirgū, kā arī veicināt bioloģiskās lauksaimniecības un ražošanas attīstību un pieejamību tirgū, kā arī veicināt lauksaimnieku savstarpējo sadarbību nacionālā un pārnacionālā līmenī.
RB ELEKTROTEHNIKA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ogres rajons, Ikšķiles novads, Ikšķile, Tīnūžu šoseja 19
Likvidēts 11.03.2008
Elektronisko komponentu ražošana (26.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65036688
R.D.F. RIKO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ogres rajons, Ikšķile, Birzes iela 15
Likvidēts 02.01.1998
preču ražošana un realizācija
ārējā ekonomiskā darbība
autoserviss
autotransporta tehniskā apkalpe, remonts
valūtas pirkšana un pārdošana
starpniecība
tirdzniecība
maksas pakalpojumi
transporta pakalpojumi
tūrisma pakalpojumi
lauksaimniecības produktu ražošana
u.c. statūtos paredzētā darbība
REDEKA, Ogres rajona Ikšķiles pilsētas D.Ruzaiķes izglītības individuālais uzņēmums
Ogres rajons, Ikšķile, Skolas iela 13-17
Likvidēts 03.06.2005
Citur neklasificēta izglītība (85.59, versija 2.0) (Avots: CSP)
RED TIMBER, SIA
Ikšķiles nov., Ikšķile, Indrānu iela 6
Likvidēts 11.11.2016
Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība (46.73, versija 2.0) (Avots: GP2014, CSP)
Red Zebra, SIA
Ikšķiles nov., Ikšķile, Daugavas prospekts 23A
Likvidēts 02.07.2014
Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (47.99, versija 2.0) (Avots: GP2013)
Tirgus un sabiedriskās domas izpēte (73.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26499742
REĢIONĀLAIS MUTES VESELĪBAS CENTRS, SIA "Radiks" filiāle
Ogres rajons, Ikšķile, Skolas iela 4
Likvidēts 31.10.2006
Reject Clothing, IK
Ikšķiles nov., Tīnūžu pag., Daugavmala, Rīgas iela 57
Likvidēts 11.01.2013
RELINDA, SIA
Ikšķiles nov., Tīnūžu pag., Daugavmala, Rīgas iela 18A
Likvidēts 27.09.2013
Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās (55.10, versija 2.0) (Avots: GP2012, CSP)
Remote Experience Boutique, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ikšķiles nov., Ikšķile, Rīgas iela 4A
Likvidēts 02.06.2011
Ceļojumu biroju pakalpojumi (79.11, versija 2.0) (Avots: GP2010, CSP, ZO.LV)
Izmitināšana (55, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Tūrisma operatoru pakalpojumi (79.12, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītas darbības (79.90, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Ceļojumu biroju, tūrisma operatoru rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistīti pasākumi (79, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
RENOX, Jāņa Kukoja individuālais uzņēmums
Ogres rajons, Ikšķile, Lazdu iela 10
Likvidēts 22.07.2005
lauksaimniecības produktu ražošana
lauksaimniecības produktu pārstrāde un realizācija
komercdarbība
tirdzniecība
mārketings
sadzīves pakalpojumi
transporta pakalpojumi
u.c. statūtos paredzētā darbība
RGarage, IK
Ikšķiles nov., Tīnūžu pag., "Dižluņģi"
Likvidēts 26.02.2014
RGE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ikšķiles nov., Tīnūžu pag., Ādamlauks, Annas iela 14A
Likvidēts 17.09.2013
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99, versija 2.0) (Avots: GP2012, CSP)
Telefons
+371 67299028
R-IDEA, Individuālais komersants
Ikšķiles nov., Ikšķile, Lībiešu iela 38
Likvidēts 12.01.2017
Salikšana un iespiedformu izgatavošana (18.13, versija 2.0) (Avots: CSP)
RISSPERS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ikšķiles nov., Tīnūžu pag., Jaunikšķile, Kārļa iela 9-7
Likvidēts 15.10.2014
Reklāmas aģentūru darbība (73.11, versija 2.0) (Avots: GP2011, CSP, ZO.LV)
Robuko, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ikšķiles nov., Ikšķile, "Mirdziņas"
Likvidēts 02.03.2017
Citi izdevējdarbības veidi (58.19, versija 2.0) (Avots: GP2009, CSP)
Telefons
+371 29223223
RO konsultācijas, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ikšķiles nov., Tīnūžu pag., Jaunikšķile, Jāņu iela 6A
Likvidēts 26.06.2015
Juridiskie pakalpojumi (69.10, versija 2.0) (Avots: GP2014, CSP)
Telefons
+371 29116115
R.R.I., IK
Ikšķiles nov., Tīnūžu pag., Turkalne, "Ietekas"
Likvidēts 19.01.2018
Metālizstrādājumu, krāsu un stikla mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.52, versija 2.0) (Avots: CSP)
RT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ikšķiles nov., Tīnūžu pag., Jaunikšķile, Misiņa iela 6
Likvidēts 03.04.2012
Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana (43.22, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29478166
Rudzītes, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ikšķiles nov., Ikšķile, Daugavas prospekts 30
Likvidēts 14.03.2011
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29216816
RUTAR, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ikšķiles nov., Tīnūžu pag., "Liesmas"
Likvidēts 13.04.2016
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99, versija 2.0) (Avots: CSP)
RUTKUMIZAS-2, Ogres rajona Tīnūžu pagasta A.Millera zemnieku saimniecība
Ikšķiles nov., Tīnūžu pag., "Rutkumizas"
Likvidēts 14.03.2014
piena, gaļas ražošanatirdzniecībatirdzniecība ar alkoholiskajiem dzērieniem un cigaretēmstarpniecībamežizstrādekokapstrādekoka izstrādājumu ražošanalauksaimniecības produkcijas pārstrādetransporta pakalpojumitehnikas remonts