• lv

Grobiņas novads

56° 28' 47.87148", 21° 12' 22.851"

BĀLIŅI, Liepājas rajona Grobiņas pagasta zemnieku saimniecība
Grobiņas nov., Grobiņas pag., "Bāliņi"
lopkopība
graudkopība
BALOŽI-4, Liepājas rajona Bārtas pagasta zemnieku saimniecība
Grobiņas nov., Bārtas pag., "Baloži"
graudkopība
BALTESVA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Grobiņas nov., Gaviezes pag., Gavieze, "Mehāniskās darbnīcas"
Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana (25.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29246863
Baltic3d.EU, SIA
Grobiņas nov., Grobiņa, Saules iela 39
Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi (62.09, versija 2.0) (Avots: VID)
Cita veida izdevumu iespiešana (18.12, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29525211
Baltic Deco, SIA
Grobiņas nov., Grobiņa, Krasta iela 8
Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana (16.29, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26480388
Baltijas pakalpojumu centrs, SIA
Grobiņas nov., Grobiņa, Jaunatnes iela 6 - 20
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Juridiskie pakalpojumi (69.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29288720
BALTIJAS TRANZĪTS, SIA
Grobiņas nov., Grobiņas pag., Cimdenieki, Lidostas iela 11/13
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 27148908
BALTTRAL, SIA
Grobiņas nov., Grobiņas pag., Cimdenieki, Lidostas iela 11/13
Pārējās transporta palīgdarbības (52.29, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 27148908
BARONI, Zemnieku saimniecība
Grobiņas nov., Medzes pag., "Baroni"
gaļas ražošana
aitkopība
Bārtas lauksaimnieku kooperatīvā sabiedrība
Grobiņas nov., Bārtas pag., Bārta
Augkopības papilddarbības (01.61, versija 2.0) (Avots: VID)
Palīgdarbības pēc ražas novākšanas (01.63, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 63468110
+371 26222158
+371 26341216
+371 63468133
BĀRTAS ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Grobiņas nov., Bārtas pag., "Rukuši"
Apliecināt, izplatīt un realizēt romas-katoļu Baznīcas mācību
BĀRTNIEKI-1, MEDNIEKU BIEDRĪBA
Grobiņas nov., Bārtas pag., "Mednieku māja"
Medību organizēšana, vadīšana, meža dzīvnieku un medību trofeju uzskaite;
mednieku apmācības jautājumos, kurus regulē likumdošanas akti par medībām, medību ieroču iegādi, glabāšanu, pārvadāšanu, kā arī atbildību, ja pieļauta šo likumdošanas aktu pārkāpumi;
dabas aizsardzības pasākumu veikšana,
piedalīšanās meža atjaunošanā un biotehnisko pasākumu izpildē;
labdarības pasākumu organizēšanā.
Telefons
+371 26357257
BAUED, SIA
Grobiņas nov., Gaviezes pag., "Krastiņi"
Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29435190
Baumaņa bārs
Grobiņas nov., Grobiņa, Lielā iela 136
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
BAZA BUILDING, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Grobiņas nov., Bārtas pag., "Brieži"
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29251468
BEĢI, Liepājas rajona Grobiņas pagasta zemnieku saimniecība
Grobiņas nov., Grobiņas pag., "Beģi"
aitkopība
BERMAKI, Liepājas rajona Medzes pagasta zemnieku saimniecība
Grobiņas nov., Medzes pag., "Bermaki"
lopkopība
Bērnu ciematu Republika
Grobiņas nov., Grobiņas pag., Robežnieki, Robežu iela 1 - 5
Bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu aprūpe un audzināšana, vērtējot bērna individuālās vajadzības, mācot viņiem uzņemties rūpes un apgūt ikdienas dzīvei nepieciešamās iemaņas, attīstot katra bērna individuālos talantus, lai sekmētu veiksmīgu integrāciju sabiedrībā, pēc pilngadības sasniegšanas;
Ģimeniskas vides un mikroklimata izveidošana;
Cilvēku ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem integrācijas sabiedrībā veicināšana un atbalstīšana;
Pastāvīgas profesionālas palīdzības speciālistu sniegšana;
Psiholoģiskas, juridiskas un/vai finansiālas palīdzības sniegšana krīzes situācijā nonākušam bērnam vai pusaudzim, risinot sociālos, veselības, izglītības un ar emocionālu un materiālu labklājību saistītus jautājumus;
Valsts un sabiedrības uzmanības piesaistīšana bērnu un jauniešu integrācijas sabiedrībā aktuālo problēmu risināšanai;
Informatīvas datu bāzes veidošana par rehabilitācijas jautājumiem, bērnu un jauniešu attīstības īpatnībām, veselības un sociālo aprūpi;
Informatīvi izglītojošu semināru un kursu, labdarības pasākumu organizēšana;
Bērnu un jauniešu rehabilitācijas nometņu atbalstīšana;
Bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana.
Telefons
+371 25152278
BĒRZIŅI-3, Liepājas rajona Gaviezes pagasta zemnieku saimniecība
Grobiņas nov., Gaviezes pag., "Bērziņi"
augkopība
lopkopība
BĒRZPURVI, Liepājas rajona Grobiņas pagasta zemnieku saimniecība
Grobiņas nov., Grobiņas pag., "Bērzpurvi"
piena, gaļas ražošana
graudkopība
kartupeļu ražošana
ārējā ekonomiskā darbība
transporta pakalpojumi
BETA Elektron, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Grobiņas nov., Gaviezes pag., Gavieze, "Iesali"
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 28451666
Betona tehnika, SIA
Grobiņas nov., Grobiņas pag., "Silenieki" - 3
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26390072
BEZĒĶI, Liepājas rajona Gaviezes pagasta zemnieku saimniecība
Grobiņas nov., Gaviezes pag., "Bezēķi"
graudkopība
BEZMERI, Liepājas rajona Grobiņas pagasta zemnieku saimniecība
Grobiņas nov., Grobiņas pag., "Bezmeri"
lopkopība
graudkopība
dārzeņkopība
BG Nami, SIA
Grobiņas nov., Medzes pag., "Stumbri"
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 63483474
Biedrība "RECREATION"
Grobiņas nov., Gaviezes pag., "Stūri"
Harmoniskā, atbalstošā un personības attīstību veicinošā vidē piedāvāt vispusīgu psiholoģisko un intelektuālo atbalstu personības individualizācijas procesā Telefons
+371 20380850
BIEZNIEKI, Liepājas rajona Gaviezes pagasta zemnieku saimniecība
Grobiņas nov., Gaviezes pag., "Bieznieki"
lopkopībagraudkopība
BIĢEĻI, Liepājas rajona Gaviezes pagasta zemnieku saimniecība
Grobiņas nov., Gaviezes pag., "Biģeļi"
zemkopība
BIRZES, A.Nauzera individuālais uzņēmums
Grobiņas nov., Gaviezes pag.
graudu kaltēšana, uzglabāšana, kodināšana
sēklas materiālu sagatavošana
Birzes-2, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Grobiņas nov., Grobiņa, Lielā iela 12 - 1
Elektroenerģijas ražošana (35.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67383604