• lv

Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads

56° 45' 16.2738", 27° 3' 39.18564"

ĀBELES, Zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Gaigalavas pag., Kraukļi, "Ābeles"
graudkopība
ĀBELĪTES, Rēzeknes rajona zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Gaigalavas pag., Bikava, "Ābelītes"
augkopība
ADRIA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzeknes nov., Gaigalavas pag., Bikava, Miera iela 6
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: VID)
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64621607
+371 67202138
Aizvējiņi, Gaigalavas pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Gaigalavas pag., Dziļāri, "Vējiņi"
Aktīvisti, Jauniešu biedrība
Rēzeknes nov., Gaigalavas pag., Strūžāni, "Strūžāni"
radīt un pilnveidot bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas Gaigalavas pagasta Strūžānos;popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu;stimulēt un organizēt bērnu un jauniešu kultūras, vides, sporta un tūrisma pasākumus;iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā;piesaistīt sponsoru un labvēļu ziedojumus biedrības mērķu realizēšanai;veicināt sadarbības iespējas starp dažāda veida organizācijām. Telefons
+371 22021308
AMIK serviss, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzeknes nov., Gaigalavas pag., Cīmota, "Atmoda"
Būvlaukuma sagatavošana (43.12, versija 2.0) (Avots: VID)
Dzelzceļu un metro būvniecība (42.12, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26350545
Annas receptes, SIA
Rēzeknes nov., Gaigalavas pag., Gaigalava, Rēzeknes iela 1B - 1
Izbraukuma ēdināšana pēc pasūtījuma (56.21, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 27870752
APSĪTES, Gaigalavas pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Gaigalavas pag., Šaurītes
lauksaimniecība
ATMATAS, Rēzeknes rajona Gaigalavas pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Gaigalavas pag., Bikava
lauksaimniecība
Telefons
+371 64620440
ATVARIŅI, Zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Gaigalavas pag., Bikava
lauksaimniecībamežsaimniecība
AVEŅU MĀJAS, Zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Gaigalavas pag., Strūžāni, "Aveņu mājas"
lauksaimniecībamežkopībakokapstrāde
AVOTIŅI, Gaigalavas pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Gaigalavas pag., Garanči
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: GP2011)
Telefons
+371 26301070
BALT HARMONIA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzeknes nov., Gaigalavas pag., Gaigalava, "Bikava 2a"
Mākslas palīgdarbības (90.02, versija 2.0) (Avots: VID)
Mūzikas instrumentu ražošana (32.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64623425
BĒRZIŅI-2, Rēzeknes rajona Gaigalavas pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Gaigalavas pag., Bikava, "Bērziņi-2"
lauksaimniecība
BIKAVA, Andreja Viļuma Rēzeknes rajona individuālais uzņēmums komercfirma
Rēzeknes nov., Gaigalavas pag., Bikava
naftas produktu tirdzniecība
starpniecība
komercdarbība
autoremontu organizēšana
mazum-, vairumtirdzniecība
ārējā ekonomiskā darbība
u.c. statūtos paredzētā darbība
BIKAVAS VISSVĒTĀS JĒZUS SIRDS ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Rēzeknes nov., Gaigalavas pag., Bikava, Miera iela 2
Sludināt Evaņģēliju, svēti glabājot ar Svētā Gara palīdzību atklāto patiesību, to dziļāk pētot, uzticīgi sludinot un paskaidrojot;sludināt morāles principus (arī attiecībā uz sociālo kārtību), spriest par visu, kas attiecas uz cilvēciskās personas pamattiesībām un dvēseles pestīšanu;izplatīt svēto liturģiju, veicot dievišķo kultu un svētdarot katoļticīgo tautu
BIKAVIEŠI, MEDNIEKU BIEDRĪBA
Rēzeknes nov., Gaigalavas pag., Bikava, Meža iela 8
Apvienot medniekus kolektīvām un individuālām medībām.
Medību organizēšana.
Nodrošināt racionālu medību fonda izmantošanu.
Normatīvos aktos noteiktā kārtībā apsaimniekot medību platības, veikt šo platību aizsardzības pasākumus.
Nodarboties ar medījamo dzīvnieku un putnu pavairošanu, nodrošināt dzīvnieku un putnu resursu racionālu izmantošanu un medību platību bioloģiskās ietilpības pavairošanu.
Attīstīt medību saimniecību saskaņā ar savvaļas dzīvnieku un to apdzīvojamās vides daudzveidības saglabāšanas un ilgtspējīgas izmantošanas principiem.
Popularizēt medības kā Latvijā vēsturiski tradicionālu un videi draudzīgu atpūtas veidu.
Izkopt un attīstīt medību ētiku un tradīcijas.
Aizstāvēt un pārstāvēt savu biedru kopīgās intereses valsts, pašvaldības un sabiedriskajās institūcijās Latvijā un ārzemēs.
Rīkot un piedalīties mednieku pasākumos Latvijā.
Dibināt kontaktus un sadarboties ar mednieku sabiedriskajām organizācijām Latvijā un ārzemēs.
Veidot draudzīgas un pretimnākošas attiecības ar medību teritoriju īpašniekiem.
Makšķerēšanas kā aktīva un veselīga atpūtas veida popularizēšana.
Normatīvos aktos noteiktā kārtībā apsaimniekot Biedrības pārziņā esošās ūdenstilpnes, veikt šo ūdenstilpņu saglabāšanas un aizsardzības pasākumus.
Telefons
+371 29184709
BIRZES, Rēzeknes rajona Gaigalavas pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Gaigalavas pag., Kraukļi
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 64620465
+371 29422050
+371 27870752
Birzes J, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzeknes nov., Gaigalavas pag., "Kvāpānu mājas"
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
BIRZTALIŅAS, Rēzeknes rajona zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Gaigalavas pag., Bikava, "Birztaliņas"
lopkopībalauksaimniecība
BRIEŽUSALA, Zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Gaigalavas pag., "Briežusala"
lauksaimniecībamežsaimniecība
Bukši, Gaigalavas pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Gaigalavas pag., Dziļāri, "Bukši"
CEĻMALAS, Rēzeknes rajona Gaigalavas pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Gaigalavas pag., "Ceļmalas"
lopkopība
CEĻTEKAS, Rēzeknes rajona Gaigalavas pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Gaigalavas pag., Dziļāri, "Ceļtekas"
lopkopībameža izstrāde,sagatavošanakokapstrāde un to izstrādājumu realizācija
CERIŅI, Rēzeknes rajona Gaigalavas pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Gaigalavas pag., Puisāni
lopkopība
CĪRULĪŠI, Rēzeknes rajona Gaigalavas pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Gaigalavas pag., Sauleskalns, "Cīrulīši"
lopkopība
DAUGAVIŅAS, Zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Gaigalavas pag., Kraukļi
lauksaimniecība
Dienvidvējš, IK
Rēzeknes nov., Gaigalavas pag., Bikava
Jūras zvejniecība (03.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
DĪĶMALAS, Gaigalavas pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Gaigalavas pag., un Nagļu pagasts
lauksaimniecība
DIRVANI, Rēzeknes rajona Gaigalavas pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Gaigalavas pag., Gaigalava, Ābelītes iela 2 - 4