• lv

Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads

56° 17' 9.9132", 27° 2' 35.61252"

AIZALKŠŅI, Zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Feimaņu pag., Leinakolns, "Aizalkšņi"
piena un gaļas ražošana
ARIZMETA, Biedrība
Rēzeknes nov., Feimaņu pag., Feimaņi, 3 - 17
Atvērtas un aktīvas pilsoniskās sabiedrības veidošana, tās iesaistīšana veselīga dzīvesveida apguvē un iedzīvināšanā dzīvē.Veicināt iedzīvotāju garīguma saglabāšanu un kreatīvas personības izaugsmi un personības kapacitātes attīstību ar mērķi paaugstināt sabiedrības dzīves kvalitāti.Veicināt cilvēku ar īpašām vajadzībām pilnvērtīgu, kvalitatīvu dzīvi, iesaistot Biedrības darbā cilvēkus ar invaliditāti, palīdzēt uzlabot invalīdiem savas dzīves kvalitāti. Telefons
+371 27472177
Austrumlatvijas radošo iniciatīvu centrs
Rēzeknes nov., Feimaņu pag., Feimaņi, "Ceriņi"
Rēzeknes novada teritorijā izveidot bāzi centra darbībai.
Sadarbojoties ar pašvaldību institūcijām, nevalstiskām organizācijām, citiem Latvijas reģioniem, organizēt kultūras, sporta, izglītojošus un dažādu sabiedrisko aktivitāšu pasākumus.
Veicināt un attīstīt jauniešu radošās spējas un talantus.
Telefons
+371 29635654
Baforks, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzeknes nov., Feimaņu pag., Feimaņi, "Orhideju leja"
Citur neklasificēta pārtikas mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.29, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26517333
BALTIC FLAGS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzeknes nov., Feimaņu pag., Feimaņi, "Korūgu muiža"
Gatavo tekstilizstrādājumu ražošana, izņemot apģērbu (13.92, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Salikšana un iespiedformu izgatavošana (18.13, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 22078107 Pārdošanas nodaļa karogu mastiem, apgaismošanas stabiem un saulessargiem
+371 64646720 Birojs, Pārdošanas nodaļa karogiem
+371 22078105 Pārdošanas nodaļa karogu mastiem, apgaismošanas stabiem un saulessargiem
E-pasts
baiba@ltdkarogi.eu Birojs, Pārdošanas nodaļa karogiem
maris@ltdkarogi.eu Pārdošanas nodaļa karogu mastiem, apgaismošanas stabiem un saulessargiem
BITĪTE, Zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Feimaņu pag., Liska
lauksaimniecība
BUČAS
Rēzeknes nov., Feimaņu pag., Feimaņi, "Klubs"
Jauniešu centra izveide.
Aktivizēt bērnu, jauniešu, iedzīvotāju, iedzīvotāju ar īpašām vajadzībām un jauno ģimeņu iesaistīšanos pagasta, novada un valsts politiskajā, sabiedriskajā, sporta un kultūras dzīvē.
Piedalīties jauniešu apmaiņas programmās, gūstot iespēju gan uzņemt pie sevis, gan pašiem iepazīties ar citu tautu kultūru un tradīcijām.
Izstrādāt projektus iesniegšanai pašvaldību, valsts un starptautiskajos fondos līdzekļu piesaistei savas darbības nodrošināšanai sportā, kultūrā, sadzīvē un jauniešu izaugsmē, kas veicinātu Latgales kultūrvides, vērtību un tradīciju saglabāšanu un attīstību.
Organizēt lekcijas, pārrunas, ekskursijas, konkursus, koncertus, sporta pasākumus un praktiskās nodarbības prasmju un pieredzes nodošanai interesentiem.
Piesaistīt ziedojumus no Latvijas un ārvalstu juridiskajām un fiziskajām personām, nodrošinot to uzskaiti un izlietojumu saskaņā ar likumiem un biedrības mērķiem.
Sadarboties ar citām biedrībām un nodibinājumiem Latvijā un ārvalstīs.
Telefons
+371 28665397
CELMIŅI, Kazimira Oborenko Rēzeknes rajona Feimaņu pagasta Lisku sādžas zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Feimaņu pag., Liska, "Celmiņi"
augkopība
lopkopība
ČERŅAVKA, Zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Feimaņu pag., Vainova, "Čerņavka"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Dārzeņu audzēšana (01.13, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Telefons
+371 26157521
DAILEKO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzeknes nov., Feimaņu pag., "Liskas purvs"
Citu koku un krūmu augļu un riekstu audzēšana (01.25, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67506625
EDGARI, FEIMAŅU PAGASTA ZEMNIEKA SAIMNIECĪBA
Rēzeknes nov., Feimaņu pag., Leperi, "Robežnieki"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Augkopības papilddarbības (01.61, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Lopkopības papilddarbības (01.62, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Palīgdarbības pēc ražas novākšanas (01.63, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Sēklu apstrāde sējai (01.64, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Lauksaimniecības dzīvnieku barības ražošana (10.91, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Graudu, sēklu, neapstrādātas tabakas un lopbarības vairumtirdzniecība (46.21, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Ziedu un augu vairumtirdzniecība (46.22, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Dzīvu lopu vairumtirdzniecība (46.23, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Piena, piena produktu, olu un pārtikas tauku un eļļu vairumtirdzniecība (46.33, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Uzglabāšana un noliktavu saimniecība (52.10, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Sauszemes transporta palīgdarbības (52.21, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 26434524
FEIMANIEŠI, MEDNIEKU BIEDRĪBA
Rēzeknes nov., Feimaņu pag., "Feimaņi"
Medību organizēšana un veikšana. Telefons
+371 26367651
FEIMAŅU SVĒTĀ JĀŅA KRISTĪTĀJA ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Rēzeknes nov., Feimaņu pag., Feimaņi, "Feimaņu Katoļu draudze"
Sludināt Evaņģēliju, svēti glabājot ar Svētā Gara palīdzību atklāto patiesību, to dziļāk pētot, uzticīgi sludinot un paskaidrojot;sludināt morāles principus (arī attiecībā uz sociālo kārtību), spriest par visu, kas attiecas uz cilvēciskās personas pamattiesībām un dvēseles pestīšanu;izplatīt svēto liturģiju, veicot dievišķo kultu un svētdarot katoļticīgo tautu
GUĻĀŅI, J.Otikova Rēzeknes rajona Feimaņu pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Feimaņu pag., Guļāni, "Guļāni"
lopkopība
HALAL GAĻA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzeknes nov., Feimaņu pag., Veideri, "Vecās liepas"
IELEJAS, Zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Feimaņu pag., Leinakolns
lauksaimniecība
JĀŅI, Feimaņu pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Feimaņu pag., Seksti
KKZ, Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība
Rēzeknes nov., Feimaņu pag., Krāce
Piena, piena produktu, olu un pārtikas tauku un eļļu vairumtirdzniecība (46.33, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64646873
KREVI, Silajāņu pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Feimaņu pag., Mazie Pīzāni, "Bergi"
lauksaimniecības produktu ražošana
Lādiņš
Rēzeknes nov., Feimaņu pag., Feimaņi, "Klubs"
saglabāt un popularizēt Latgales reģiona kultūras mantojumu;
atbalstīt bērnus un jauniešus ar īpašām vajadzībām;
uzlabot dzīves kvalitāti;
organizēt un atbalstīt sabiedriskus pasākumus;
veikt pieredzes apmaiņu, sadarbību ar Latvijas un ārzemju organizācijām un iestādēm Biedrības mērķu sasniegšanai;
iesaistīties labdarībā;
apzināt novada kultūras tradīcijas un vēsturiskos objektus, iesaistīties vēsturisko objektu un apkārtējās vides sakopšanā un labiekārtošanā;
organizēt pasākumus bērnu un jauniešu izglītošanai, veikt darbu ar jauniešiem;
rūpēties par jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējām;
popularizēt un izkopt harmoniskās ģimenes;
atbalstīt ģimenes un kopā ar tām organizēt kopīgus pasākumus.
Telefons
+371 22110773
LAUKI, Feimaņu pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Feimaņu pag., Grudes
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26338837
Lauku sāta, Biedrība
Rēzeknes nov., Feimaņu pag., Seksti, "Jāņi"
sekmēt Rēzeknes novada lauku teritoriju ilgtspējīgu attīstību,
veicināt lauku iedzīvotāju, jauniešu darbošanos lauku teritorijas attīstības labā,
veicināt uzņēmējdarbības iniciatīvas Rēzeknes novadā,
veicināt apkārtējās kultūrvides sakārtošanu un saglabāšanu,
veicināt sadarbības iespējas starp dažāda veida organizācijām, sekmējot sabiedrības, cilvēku ar īpašām vajadzībām, jauniešu sociālo integrāciju un personības socializāciju,
veicināt lauku kultūrvides un amatniecības tradīciju saglabāšanu un attīstību,
sekmēt sabiedrības ilgtspējīgas izglītības izpratni un attīstību lauku vidē sociālajā, kultūras, vides un ekonomiskajā jomās,
organizēt kultūras, izglītības, zinātniski pētnieciskos, sporta, atpūtas un brīvā laika pasākumus un citas kultūras un sabiedriskās aktivitātes skolēniem, jauniešiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,
veicināt pirts tradīciju saglabāšanu, popularizēšanu un attīstību,
popularizēt "zaļo domāšanu" un veselīgu, garīgi pilnvērtīgu, ekoloģisku dzīvesveidu,
organizēt neformālās izglītības pasākumus, sekmējot mūžizglītību,
veidot izglītības un kultūras projektus un programmas, organizēt konferences, seminārus, lekcijas, sniegt konsultācijas,
sagatavot zinātniskos un mācību izdevumus, veidot un tiražēt multimēdiju materiālus,
veidot infrastruktūru zinātniski pētniecisko projektu īstenošanai lauku vidē,
veikt saimniecisko darbību biedrības mērķu un uzdevumu sasniegšanai.
Telefons
+371 29724662
+371 64623335
LESIJA K, Individuālais komersants
Rēzeknes nov., Feimaņu pag., Feimaņi, 4-9
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64646695
NIVA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzeknes nov., Feimaņu pag., Feimaņi, 5-17
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26338837
OLRI, Zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Feimaņu pag., Kazmirova, "Olbi"
zemkopībalopkopība
PŪDNĪKI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzeknes nov., Feimaņu pag., Pūdnīki, "1"-5
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Piena lopkopība (01.41, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64645559
+371 64640269
Pureņi, Feimaņu pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Feimaņu pag., Guļāni, "Pureņi"
Rauda, Rēzeknes rajona Feimaņu pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Feimaņu pag., Maļinovka, "Rauda"
Seniori, Biedrība
Rēzeknes nov., Feimaņu pag., Feimaņi, "Klubs"
Aktivizēt pensionāru iesaistīšanos pagasta, novada un valsts politiskajā, sabiedriskajā un kultūras dzīvē.
Sadarbībā ar Feimaņu pagasta pārvaldi, sociālo dienestu aizstāvēt pagasta pensionāru tiesības un cilvēka pašcieņu, sadzīves apstākļu uzlabošanu, garīgās, fiziskās un kultūras vajadzību apmierināšanu.
Izstrādāt projektus iesniegšanai pašvaldību, valsts un starptautiskajos fondos līdzekļu piesaistei savas darbības nodrošināšanai sportā, kultūrā, sadzīvē un jaunās paaudzes audzināšanā.
Organizēt lekcijas, pārrunas, ekskursijas, konkursus un praktiskās nodarbības prasmju un pieredzes nodošanai interesentiem.
Iesaistīt biedrus savas mājas apkārtnes un pagasta teritorijas uzkopšanā un izdaiļošanā.
Piesaistīt ziedojumus no Latvijas un ārvalstu juridiskajām un fiziskajām personām, nodrošinot to uzskaiti un izlietojumu saskaņā ar likumiem un biedrības mērķiem un uzdevumiem.
Sadarboties ar citām biedrībām un nodibinājumiem Latvijā un ārvalstīs.
Veicināt invalīdu integrāciju sabiedrībā, aizstāvēt to tiesības dažādās valsts, pašvaldību, sabiedriskās un citās organizācijās.
Sadarboties ar NVA, lai iesaistītu invalīdus un pensionārus nodarbinātības pasākumos.
Telefons
+371 27824221
SKAŅKALNI, Zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Feimaņu pag., Vainova
palša patēriņa preču un ražošanas tehniskās nozīmes produkcijas
ražošana un realizācija
lauksaimniecības produkcijas ražošana,iepirkšana,pārstrāde,realizācija,
savas agrorūpnieciskās bāzes izveidošana
autotransporta pakalpojumi,arejas tirdzniecības pārvadājumu
organizācija un citi darbības veidi pēc statūtiem