• lv

Ērgļu novads


3D development, SIA
Ērgļu nov., Ērgļu pag., "Lazdas"
Aitu un kazu audzēšana (01.45, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28297356
3Dpro, SIA
Ērgļu nov., Ērgļu pag., Ērgļi, J. Grota iela 5 - 1
Citu liellopu audzēšana (01.42, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29786668
3 GP Cīrulīši, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ērgļu nov., Ērgļu pag., Ērgļi, Smilšu iela 2 - 7
Sēkleņu un kauleņu audzēšana (01.24, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29235227
AD BĒRZI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ērgļu nov., Ērgļu pag., Ērgļi, Mehanizatoru iela 2A
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29157629
AIBI, SIA
Ērgļu nov., Ērgļu pag., Ērgļi, Cēsu iela 16A
Gaļas pārstrāde un konservēšana (10.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 29478728
+371 64871321
E-pasts
aibi.r@apollo.lv
Aizkārkļi, Sausnējas pagasta zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Sausnējas pag., "Aizkārkļi"
AJO Būve, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ērgļu nov., Ērgļu pag., Ērgļi, Krasta iela 6
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 27420041
+371 20143703
E-pasts
ajobuve@inbox.lv
ĀĶĒNI, Ērgļu pagasta N.Pinkas zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Ērgļu pag., "Āķēni"
lauksaimniecības produktu ražošana un realizācija
mežizstrāde,kokapstrāde,kokmateriālu realizācija
tirdzniecība
zivjkopība
lauku tūrisms
ārējā ekonomiskā darbība
AKMENTIŅI, Jumurdas pagasta J.Usanes zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Jumurdas pag., "Akmentiņi"
augkopība un lopkopība
mežsaimniecība, kokmateriālu sagatavošana un ar to saistītie pakalpojumi
zvejniecība
putnu, trušu u.tml. dzīvnieku gaļas ražošana
koka zāģēšana, ēvelēšana, impregnēšana
koksnes, būvmateriālu vairumtirdzniecība
mazumtirdzniecība ārpus veikaliem
kravu transports ar automobiļiem
kravu iekraušana ,izkraušana, noliktavu saimniecība
sava nekustamā īpašuma iznomāšana, izīrēšana
Aktīvā tūrisma centrs "Ērgļu stacija", SIA
Ērgļu nov., Ērgļu pag., Ērgļi, Stacijas iela 1
ALKŠŅI, Jumurdas pagasta L.Kalniņas zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Jumurdas pag., "Alkšņi"
lauksaimniecības produktu ražošana un realizācija
Andris V., Individuālais komersants
Ērgļu nov., Ērgļu pag., Ērgļi, Jumurdas iela 7 - 13
Grīdas un sienu apdare (43.33, versija 2.0) (Avots: CSP)
ĀRIŅAS, Ērgļu pagasta zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Ērgļu pag., "Āriņas"
lauksaimniecība
ARLANA, G.Briškas individuālais uzņēmums
Ērgļu nov., Ērgļu pag., Ērgļi, Vestienas iela 16
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: CSP)
ARR, SIA
Ērgļu nov., Ērgļu pag., Ērgļi, Zaļā iela 3 - 4
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 22077434
Atbalsts Visiem, Biedrība
Ērgļu nov., Sausnējas pag., Sidrabiņi, "Vaivari" - 1
Atbalstīt Latvijas bērnus, pensionārus, trūcīgos iedzīvotājus un sociāli mazaizsargātās personu grupas, attīstīt izglītību un sekmēt Latvijas sabiedrības sociālās labklājības kvalitāti.Veicināt iedzīvotāju līdzdarbību kultūras un garīgās vides attīstībā, popularizējot vietējās lauku vides sakārtošanu un saglabāšanu novada teritorijā.Sekmēt sociālo pakalpojumu ieviešanu, uzlabošanu un attīstību.Attīstīt sporta aktivitātes, saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, interešu izglītību un mūžizglītību bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem.Attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot Biedrības darbības teritorijas attīstību.Koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus Biedrības mērķu sasniegšanai. Telefons
+371 29569679
ATPŪTAS, Sausnējas pagasta R.Vinka zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Sausnējas pag., "Atpūtas"
lauksaimniecība
AURIS, Madonas rajona D.Kalves individuālais uzņēmums
Ērgļu nov., Ērgļu pag., Ērgļi, Krasta iela 1
Vispārējā ārstu prakse (86.21, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64871576
+371 64822561
AUSEKĻI, Jumurdas pagasta A.Melderes zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Jumurdas pag., "Ausekļi"
Citu dzīvnieku audzēšana (01.49, versija 2.0) (Avots: GP2014)
Telefons
+371 64821685
AUTO-ĀVA, Āvas kundzes individuālais uzņēmums autoservisa firma
Ērgļu nov., Ērgļu pag., Ērgļi, Strauta iela 2
Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.00, versija 2.0) (Avots: CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 64871881
+371 26361366
BALTIŅI, Jumurdas pagasta zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Jumurdas pag., "Baltiņi"
lauksaimniecības produkcijas ražošana, pārstrāde, realizācija;mežizstrāde, kokapstrāde, kokmateriālu realizācija;tirdzniecība, t.sk. autoveikals;maksas pakalpojumu sniegšana.
BALTKLĀVI, Ērgļu pagsta Ā.Liepiņa zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Ērgļu pag., "Baltklāvi"
lauksaimniecība
BENITA, B.Nīgales individuālais uzņēmums ražošanas komercfirma
Ērgļu nov., Ērgļu pag., Ērgļi, Upes iela 5
Tekstilizstrādājumu, apģērbu un apavu mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.82, versija 2.0) (Avots: CSP)
BIEŅĒNI, Sausnējas pagasta J.Pīzeļa zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Sausnējas pag., "Bieņēni"
lauksaimniecība
BIRZNIEKI, Madonas rajona Sausnējas pagasta zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Sausnējas pag., "Birznieki"
Bites Mārketings, SIA
Ērgļu nov., Sausnējas pag., "Bečeri"
Izglītības atbalsta pakalpojumi (85.60, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
BOĶĒNI, Sausnējas pagasta A.Bajāra zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Sausnējas pag., "Boķēni"
lauksaimniecības produktu ražošana un realizācija
Bonum opera fonds
Ērgļu nov., Ērgļu pag., "Tauri"
1. Piedalīties un veicināt sociālo uzņēmējdarbības kustību Latvijā;2. Izglītot sabiedrību vides saglabāšanas jomā, īstenojot bērnu un jauniešu neformālās izglītības aktivitātes;3. Sekmēt lauku bērnu un jauniešu interešu izglītību. Telefons
+371 26405482
BRĀĻU JURJĀNU KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS
Ērgļu nov., Ērgļu pag., "Meņģeļi"
atbalstīt un vispusīgi veicināt četru mūziķu brāļu Jurjānu kultūrvēsturiskā mantojuma pētīšanu, saglabāšanu, popularizēšanu un iesaistīšanu sabiedriskajā apritē;brāļu Jurjānu kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšana dažādu pasākumu organizēšanā;Ērgļu novada pašvaldības brāļu Jurjānu memoriālā muzeja "Meņģeļi" darbības vispusīgs atbalsts;veicināt brāļu Jurjānu kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamības Latvijas trūcīgajām un mazaizsargātajām personām nodrošināšanu;Biedrības darbības atspoguļošana masu medijos;finansu resursu piesaiste biedrības mērķu sasniegšanai un uzdevumu izpildei Telefons
+371 29431659
BRANTĒNI, Ērgļu pagasta zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Ērgļu pag., "Brantēni"
lopkopība
lauksaimniecība